Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 2

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 2
Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur.

Müddeabih başka bir şey olup da iki taraf kıymetinde uzlaşmazlarsa kıymeti davanın ikame edildiği mahkeme tarafından takdir ve tayin olunur.

Haciz ve iflas muamelatından dolayı ikame edilecek istihkak davaları hakkındaki ahkam mahfuzdur.
 2  İçtihat    2  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 05-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 2 İçtihatları

Birleştirilen davalar birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle her iki davanın birleştirilerek görülmesi ve tek hükümle sonuçlandırılması, dava konusunun değerinin her iki davanın değerlerinin toplamı olarak kabulünü gerektirmez. Mahkemenin görevi birleştirilen her dava için ayrı ayrı belirlenir.
(Şerh No: 1705 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

Mahkeme müddeabihin değerini re'sen takdir etmeli ve görevli olup olmadığını kendi takdir ettiği değere göre belirlemelidir. Görev kuralı kamu düzenine ilişkindir ve bu nedenle hakim tarafından davanın her aşamasında kendiliğinden nazara alınır. Taraflar görev konusunda anlaşma yapamazlar.
(Şerh No: 536 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 05-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 2 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 2 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 2 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerileri

Davanın konusu para ise görevli mahkemenin belirlenmesinde, dava konusu paranın miktarı esas alınır. Davanın konusu, paradan başka bir şey ve iki taraf dava konusunun değerinde uzlaşamazlarsa değer, davanın açıldığı mahkeme tarafından değerlenir ve belirlenir. Haciz ve iflas işlemlerinden dolayı açılacak istihkak davaları hakkındaki hükümler saklıdır.
(Şerh No: 6410 - Türkçeleştiren: Feray ÜZEL - Tarih : 26-08-2010)

Dava konusu para ise mahkemenin görevini belirlemede para miktarı esas alınır. Dava konusu başka bir şey olup da iki taraf değerinde uzlaşmazlarsa davanın açıldığı mahkeme tarafından değer biçilip belirlenir. Elkoyma ve batkı dolayısıyla açılacak ayni geri verme davaları hakkındaki düzenlemeler saklıdır.
(Şerh No: 161 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03518510 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.