Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KatMülkiyetiK. MADDE 19

     
 
634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 19
II - ANAGAYYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:
Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/8 md.;Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./8.mad.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

       Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.
 5  İçtihat    (Madde son güncelleme Kemal Yıldırım, 05-06-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 19 İçtihatları

Kat Mülkiyeti Kanuna göre çatı onarımının ana taşınmazın bakım ve korunmasına yönelik onarımın zorunlu olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için; bu konuda bilirkişiden ek rapor alınarak çıkan sonuç doğrultusunda karar verilmesi gereklidir.
(Şerh No: 16838 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018)

Davacı, çatıyı tamir ettirdiğini ileri sürerek tamir masraflarının diğer kat maliklerinden arsa payları oranında tahsilini talep etmektedir. Dava konusu çatının onarıma muhtaç olduğu, bu tür tamiratların beklemeye tahammülünün bulunmadığı gibi ayrıca bu durumun belgelenmesi için mahkemece tespit yaptırılmasına da gerek olmadığından; mahkemece tüm deliller değerlendirilerek anataşınmazın çatısı için yapılan masraf belirlenip arsa payları oranında davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014)

ORTAK YERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ:HAKKIN KULLANILMAMIŞ OLMASI.
(Şerh No: 4728 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 13-03-2010)

Mahkemelerin, vermiş olduğu kararlarda teknolojik gelişmelerin ürünü olan tesisat ve aletlerin kullanımını mümkün kılmayacak şekilde hüküm tesis etmeleri ve bunların kullanımını yasaklamaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple, davalının hermetik kombi cihazı kullanmasının sağlık ve teknik açıdan bir sakıncası olmadığı,son teknik gelişmeler sonucu kullanımda olan hermetik kombi cihazının kullanılması zorunlululğu bulunması sebebiyle ve de cihazın yapısı itibariyle ana bacaya bağlanama...
(Şerh No: 3531 - Ekleyen: Av.Hilal TOSUN - Tarih : 18-01-2010)

Kat maliklerinden biri, tüm kat maliklerin rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım,tesis ve değişiklik yapamaz.
(Şerh No: 3530 - Ekleyen: Yıldırım ACAR - Tarih : 18-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 19 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 19 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 19 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KatMülkiyetiK. MADDE 19 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03595495 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.