Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HarçlarK. MADDE 28

     
 
492 S.lı Harçlar Kanunu MADDE 28
NİSPİ HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI :
(1) sayılı tarifede yazılı nispî harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir :

a) Karar ve İlâm Harcı, (Değişik Bent: 01/08/2010 tarih 27659 sayılı R.G.)

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı (Anayasa Mahkemesi 18.10.2012 Tarih 2012/70Esas 2012/157 Kararı ile "kararın verilmesinden itibaren sözcükleri iptal edilmiştir. Yürürlük tarihi: 13.08.2013.) (Değişik: 6487 S.K. m.10-R.G.Tarihi: 11.06.2013) "kararın tebliğinden itibaren bir ay" içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.

b) İcra Tahsil Harcı,

İcra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

Konunun değeri üzerinden alınacak İflâs Harçlarında da bu bent hükümleri

uygulanır.

c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar,

(1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.
 5  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 30-08-2014 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HarçlarK. MADDE 28 İçtihatları

Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının 6009 sayılı kanunla değiştirilen (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…kararın verilmesinden itibaren…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.
(Şerh No: 14285 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 18-02-2013)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere yasal olarak sorumlu olmadığı bakiye karar ve ilam harcını yatırmadığı gerekçesiyle haklı çıkan davacıya kararın tebliğ edilmemesi, hak arama özgürlüğünü engelleyici ve mahkemeye erişim hakkını kısıtlayıcı niteliktedir.
(Şerh No: 8100 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 15-10-2010)

Harçlar, kamu hizmetinden yararlananların; işbu yararlanmadan mütevellit ödediği bir çeşit vergidir. Harçlar Yasasının gerekçesinde harçların, kamu alacağı kategorisinde oldukları, harcı doğuran olayın, kamu hizmeti olduğu belirtilmiştir. Harç mükellefiyeti, "masrafı karşılama" ve "faydalanma" prensiplerine dayandırılmıştır. İİK m.15 te kanunda hilafı yazılı olmayan hallerde harç ve masrafların borçluya ait olduğu, ayrıca hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağı belirtilmiş ve harçl...
(Şerh No: 7964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-10-2010)

Mahkeme tarafından nihai kararla davayı sonlandıran hükümde kendisine (davacı veya davalıya) harç yüklenip yüklenmemesine bakılmaksızın, davacı veya davalı, bakiye nispi karar ve ilam harcını ödemeksizin, ilamın bir suretini alabilir. Kararın tebliğe çıkarılması-temyiz edilmesi- icraya konulması yasal anlamda "müteakip işler" kavramına dahildir. 492 S.K. m.32 mucibince müteakip işlemlere devam edilebilmesi için karar ve ilam harcının tamamlanması gerekmektedir. Karar örneğinin harç tamamlanmad...
(Şerh No: 6208 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-08-2010)

"Karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez." cümlesi iptal edildi.
(Şerh No: 4808 - Ekleyen: Av.Ahmet Emin YEŞİLKAYA - Tarih : 17-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

HarçlarK. MADDE 28 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Anayasa Mahkemesi iptal kararı
Anayasa Mahkemesi, 14.01.2010 tarih ve 2009/27 sayılı kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermiştir.
(Şerh No: 3434 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 15-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HarçlarK. MADDE 28 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HarçlarK. MADDE 28 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HarçlarK. MADDE 28 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04116011 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.