Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TebK. MADDE 7

     
 
7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 7
UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ:
Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.

Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği istiyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT:
Madde 7/A - (Ek madde: 11/01/2011-6099 S.K./2.mad.)

Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 1 Bilgi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 06-01-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TebK. MADDE 7 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

TebK. MADDE 7 Şerhler, Notlar, Yorumlar

TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6099 SAYILI KANUN
(19.01.2011 T., 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Kanun No: 6099 Kabul Tarihi: 11.01.2011 ...MADDE 2 – 7201 sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Elektronik tebligat: MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik y...
(Şerh No: 9693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TebK. MADDE 7 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TebK. MADDE 7 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TebK. MADDE 7 Türkçeleştirme Önerileri

Bildirim, uçakla ya da postada kullanılan diğer hızlı ya da özel araçlarla ya da çeşitli imli telyazılarla da yaptırılabilir. Bildirimin bu araçlardan hangisiyle yapılacağı ilgilinin istemi üzerine ya da kendiliğinden mahkeme başkanı, yargıç ya da bildirimi yaptıracak diğer başvuru yerlerince belirlenir. Bu durumda bunlara ilişkin ederler, bu araçlarla bildirimi isteyenden PTT ederleri çizelgesine göre bildirim ederinden ayrı olarak alınır.
(Şerh No: 820 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03531790 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.