Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

K.İhale.K. MADDE 21

     
 
4734 S.lı Kamu İhale Kanunu MADDE 21
Pazarlık Usulü
Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi.

f) (Ek: 4964 - 30.7.2003 / m.14) İdarelerin yaklaşık maliyeti 195.205,-TL (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirası)' na (*) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(*)Tutar, 21.1.2017 tarih ve 29955 sayılı R.G.'de yayımlanan Tebliğ hükmü gereğince, 1.2.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

(Değişik ikinci fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.7 / Yürürlük / m.35) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(3. fıkra, 5.12.2008 tarih ve 27075 sayılı R.G.'de yayımlanan, 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı Kanun'un 7. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır)

(Değişik dördüncü fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.7 / Yürürlük / m.35) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(Değişik beşinci fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.7 / Yürürlük / m.35) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(6. fıkra, 5.12.2008 tarih ve 27075 sayılı R.G.'de yayımlanan, 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı Kanun'un 7. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(Değişik yedinci fıkra: 5812 - 20.11.2008 / m.7 / Yürürlük / m.35) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
 1  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 21-08-2017 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

K.İhale.K. MADDE 21 İçtihatları

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce yapılacak ihalelerde öncelikle açık ihale usulünün esas alınacağı, diğer ihale usullerinin Kanun'da belirtilen özel hallerde kullanılacağı, İdarelerin, ihaleyi pazarlık usulü ile yapabilmesi için, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan şartların gerçekleşmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar, İstanbul'un hızla artan nüfusu ile gelişen ve değişen hizmet kategorilerinin doğurduğu ihtiyaç karşısında alt yapı hizmetler...
(Şerh No: 12855 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012)

Bu Maddeye Not Girin

K.İhale.K. MADDE 21 Şerhler, Notlar, Yorumlar

21.01.2010 Tarih, 27469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikler
21 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27469 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/1) MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; ... 4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin; (f) bendinde belirtilen 110...
(Şerh No: 4301 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

K.İhale.K. MADDE 21 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

K.İhale.K. MADDE 21 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

K.İhale.K. MADDE 21 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03845096 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.