Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AnaY. MADDE 17

     
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 17
İKİNCİ BÖLÜM
Kişinin Hakları ve Ödevleri

I. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı
Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
(Değişik: 7.5.2004-5170/3 md.) Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.
 2  Türkçe    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 28-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AnaY. MADDE 17 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

AnaY. MADDE 17 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AnaY. MADDE 17 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AnaY. MADDE 17 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AnaY. MADDE 17 Türkçeleştirme Önerileri

Tüm kişiler, yaşama, somut, soyut varlığını koruma birle geliştirme ülevine iyedir. Sağlıksal zorunluluklar ile yasada yazılı durumlar dışında, kişinin gövde bütünlüğüne dokunulamaz; onayı olmadan bilimsel ile sağlıksal deneylere uğratılamaz. Kimseye kıynav birle kızgat edilemez; kimse birey onuru ile bağdaşmayan kınca ya da işleme uğratılamaz. (Değişik: 7.5.2004-5170/3 md.) Öz kayırma durumu, yakalama ile tutuklama vargılarının yerine getirilmesi, bir tutuklu ya da suçlunun kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma ya da başkaldırının bastırılması, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda yetkili kurumun verdiği buyrukların uygulanması sırasında pusat kullanılmasına yasanın onay verdiği zorunlu durumlarda oluşan öldürme eylemleri, birinci bölüm cargısı dışındadır.
(Şerh No: 17207 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 15-11-2022)

Herkes, yaşama, maddesel ve tinsel varlığını koruma ve geliştirme hakkına iyedir. Tıpla ilgili zorunluluklar ve yasada yazılı durumlar dışında, kişinin beden bütünlüğüne dokunulamaz; onamı olmadan bilimsel ve tıpla ilgili deneylere bağlı tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimseye insan onuruyla bağdaşmayan biçimde davranılamaz ya da bu nitelikte bir ceza verilemez. (Değişik: 7.5.2004-5170 s.y./3.m.) Haklı savunma durumu, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu ya da hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma ya da başkaldırmanın bastırılması, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda yetkili katın verdiği komutların uygulanması sırasında silah kullanılmasına yasanın izin verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme eylemleri, birinci bölümcenin dışındadır.
(Şerh No: 5578 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 19-05-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03957295 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.