Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AnaY. MADDE 10

     
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 10
X. Kanun Önünde Eşitlik
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek Cümle: 7.5.2010 5982/1) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/1) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
 2  İçtihat    2  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 24-09-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AnaY. MADDE 10 İçtihatları

8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun, 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; A- " ...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler...dikkate alınmaz." ibarelerine ilişkin esas incelemenin, "...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hiz...
(Şerh No: 16364 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 22-11-2015)

TÜM ÜLKE ÇAPINDA YAPILAN VE ÖZEL OKUL İLE DEVLET OKULLARININ ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYELERİNİ ANAYASAL EŞİTLİK ÇATISI ALTINDA EŞİT UYGULAMAYLA ÖLÇMEYİ AMAÇLAYAN BİR SINAV OLDUĞUNA GÖRE BİR ZORUNLU VE BİR SEÇMELİ DİL OKUYAN ÖĞRENCİYE AYNI CEVAP ANAHTARI UYGULAMASI YAPARAK DİLEDİĞİ SORUDA DİLEDİĞİ ANAHTARI KULLANMAK AYRICALIĞINI TANIMAK EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRI OLACAKTIR.
(Şerh No: 6365 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 03-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

AnaY. MADDE 10 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AnaY. MADDE 10 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AnaY. MADDE 10 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AnaY. MADDE 10 Türkçeleştirme Önerileri

Tüm kişiler, dil, ırk, çuğar, eşey, güdünçsel düşünce, düşündemel inanç, din, dini kol ve benzer nedenlerle ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit ülevlere iyedir. Generk, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek Cümle: 7.5.2010 5982/1) Bu amaçla alınacak önlemler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/1) Çocuklar, yaşlılar, engelliler, savaş ve görev yitiklerinin dul ve yetimleri ile sökel ve alpavutlar için alınacak önlemler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, barka ve bölüme ayrıcalık tanınamaz. Generk kurumları ve yönetim orazları bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
(Şerh No: 17006 - Türkçeleştiren: Metin Samet UYGUR - Tarih : 06-04-2020)

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin yasalar karşısında eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1. m.)Kadınlar ve erkekler, eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, gruba ya da sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasalar karşısında eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.
(Şerh No: 4953 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 23-03-2010)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

AnaY. MADDE 10 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6512 - Ekleyen: Av.Levent CİRİT - Tarih : 02-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04380202 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.