Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İYUK. MADDE 10

     
 
2577 S.lı İdari Yargılama Usulü Kanunu MADDE 10
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU:
1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

       2. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.
 2  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 28-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İYUK. MADDE 10 İçtihatları

Atama nakil ve geciçi görevlendirme işlemleri nedeniyle davacının, davalı idareden yolluk ücreti istemesi ve idarenin red etmesi üzerine yerel mahkemeye konuyu taşıyan davacının yargılama sonucunda yerel mahkemece süre yönünde davayı red etmesi hukuka uygun değildir şöyleki; Yolluk ücretine hak kazanma sebepleri, genelikle atama, nakil, ve geçici görevlendirme işlemleridir. Yolluk işleminde yolluğun ödeneceğine ilişkin hiç bir kaydın geçmeden tebliğ edilmesi veya başka bir hukuki işlem ile d...
(Şerh No: 16863 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 09-10-2018)

İdarenin, mevzuatın kendisine yüklediği görevlerin yerine getirilmesi sırasında hareketsiz kaldığı durumlarda, ilgililerin ileriye yönelik hakları yönünden mevzuatın öngördüğü işlemin yapılmasını idareden istemeleri, yine yasaların verdiği bir hakkın zaman içerisinde idare tarafından hareketsiz kalınmak suretiyle verilmemesi durumlarında da bu hakkın tarafına verilmesi anlamında, öngörülen işlemin tesisi için her zaman idareye başvurmaları ve isteklerinin reddedilmesi halinde de yukarıda açık hü...
(Şerh No: 16363 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 20-11-2015)

Bu Maddeye Not Girin

İYUK. MADDE 10 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gümrük Vergileri ve Cezaları
Her ne kadar İYUK m. 10/2'de zımnen red süresi 60 gün olarak belirtilse ve bu süreden sonra nevi'ne göre 60 gün içerisinde dava açılabileceği belirtilmişse de Gümrük Kanunu'na göre tahakkuk ettirilen vergi; para cezaları, ek mali yükümlülük fon vb yükümlülükler için yapılan itirazlara idare tarafından 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir. Bu gibi cezalarda 60 gün değil 30 günü esas almak ve vergi davasını bu sürede açmak gerekir. Aksi takdirde açılan dava süre yönünden reddolunur.
(Şerh No: 14383 - Ekleyen: Av.Feyza ALTUN - Tarih : 20-03-2013)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İYUK. MADDE 10 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İYUK. MADDE 10 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İYUK. MADDE 10 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03966308 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.