Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 257

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 257
Görevi kötüye kullanma
(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
 10  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 06-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 257 İçtihatları

Görevi kötüye kullanma suçunun unsurları kişilerin mağduriyeti, kamunun zararı veya haksız kazanç teminidir.
(Şerh No: 17010 - Ekleyen: Coşkun IŞIKDEMİR - Tarih : 30-04-2020)

5237 sayılı Yasanın 257. maddesinin birinci fıkrasında görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu aykırı davranış nedeniyle kişilerin mağduriyeti, kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız kazanç sağlaması ile oluşur. Görüldüğü gibi 765 sayılı Yasanın 230. maddesindeki suçun oluşumu için norma aykırı davranış yeterli iken; 5237 sayılı Yasanın 257. maddesindeki suçun oluşabilmesi için norma aykırı davranış yetmemekte; bu davr...
(Şerh No: 16474 - Ekleyen: Av.Öznur ÇINAR - Tarih : 02-06-2016)

Zorunlu müdafilik görevini yerine getirmeyen Avukatın TCK m.257/2 maddesinde düzenlenen ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde yanılgılı değerlendirmeyle beraat hükmü kurulması, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 15599 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 27-06-2014)

Ancak, katılan şirket ile bahse konu senedin alacaklısı arasında yargılama sırasında yapılan anlaşma ve noter huzurunda imzalanan feragatnameler ile sonrasında karşılıklı açılmış dava ve icra takiplerinin feragat nedeniyle sonuçlanması hususları göz önüne alındığında, sanığa isnat edilen eylemde, 5237 sy. yasanın 257. maddesinde yer alan "KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ, KAMUNUN ZARARINA NEDEN OLUNMASI VEYA KİŞİLERE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA" öğelerinden hiçbiri gerçekleşmediğinden özel dairece verilen beraa...
(Şerh No: 12541 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 05-12-2011)

Karar, görevi kötüye kullanma suçunun mağdurunun kamu olduğu durumlarda, kamunun yargılama sürecine etkin katılımınn sağlanması hususunda CMK.nın katılmaya ilişkin hükümlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin öğeler içermektedir.
(Şerh No: 12448 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 17-11-2011)

TCY'nın 257. maddesindeki suçun oluşması, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesinden, kişileri mağdur olması veya kamunun zarar görmesi ya da kişilere haksız bir kazanç sağlanmasına bağlıdır. Bu sonuçları doğurmayan norma aykırı davranışlar, suç kapsamında değerlendirilemez.
(Şerh No: 8096 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 15-10-2010)

İdare Mahkemesi kararına dayanarak göreve başlatılan katılanı, yine aynı gün geçici görevle bir başka ilçede süresiz olarak görevlendirmek, idare mahkemesi kararını uygulamış gibi görünüp, sonuçlarını etkisiz hale getirmek olup, eylem 5237 sayılı Yasa'nın 257/1. maddesindeki suçu oluşturur ve Anayasanın 138/SON maddesine de aykırılık teşkil eder. Böyle bir durumda; 1-Katılana geçici görevli bulunduğu süre içerisinde harcırah ödenmiş olması veya görevin önceki göreve denk olması, "mağduriyet''i...
(Şerh No: 6424 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 28-08-2010)

Sanık, dava dosyasının işlemden kaldırılmasına ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına neden olmuştur. Sanığın davayı takip edemeyeceğini müvekkiline tebliğ ettirmemesi müvekkilinin mağduriyetine neden olduğu ve bu mağduriyetin göz önüne alınması gerekir. (1136 S. K. m. 34, 41) (765 S. K. m. 230) (5237 S. K. m. 257)
(Şerh No: 945 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 18-11-2009)

Sanık olan hakimin ilgi ve takibinin hukuki bilgi ve denetim kapsamından uzaklaştığına ve suç kastıyla hareket ettiğine yönelik ciddi bir kanıttan söz edebilmek mümkün değildir. üç bilirkişinin görevlendirildiği, bilirkişilerden biri olan tarafından ibraz edilen belgenin diğer iki bilirkişinin imzasını taşımadığından geçerli bir mütalaa niteliğinde olmadığı, ancak taslak sayılabileceği, bu nedenle de resmi belgede sahtecilik suçunun varlığından söz edilemeyeceği açıktır. Dava bilirkişi görüşle...
(Şerh No: 944 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 18-11-2009)

Sanık; sınır ticareti izni ve ithal olanağını yaratmış oluşuyla Bakanlık motorin kotasının aşılmasına neden olduğu kabul edilse dahi, bir yıl önceki sınırsız kotaya güvenerek başladığı hizmetlere finans temini amaç ve dürtüsüyle Bakanlığı ikna edip kotayı arttırabilmeyi umut ederek motorin ithalini sağlaması ve bundan aldığı katkı ile yıllık resmi plan ve program dışında yeni kamu hizmetleri yaratması amacıyla hareket etmiştir. Sanığın suç işleme kastı olmadığı gibi eyleminde görevde yetkiyi köt...
(Şerh No: 942 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 18-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 257 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Görevli mahkemeler
TCK m. 257'nin 1. ve 2. fıkrasına göre yapılacak yargılamada görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir. 3. Fıkraya giren hallerde ise görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.
(Şerh No: 9314 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 26-12-2010)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 257 – Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, görevinin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Öyle ki; kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hâkim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak tanımlanmıştır. Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali v...
(Şerh No: 940 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 257 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 257 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 257 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04137397 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.