Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 573

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 573
Hakim ve icra reisi aleyhine aşağıda yazılan sebeplere binaen tazminat davası ikame olunabilir;

1- İki taraftan birini tesahup ve iltizam veya garez ve nefsaniyet dolayısiyle diğeri aleyhine kanuna ve adalete mugayir bir hüküm ve karar verilmiş olması,

2- Kabili tevil ve izah olmıyacak surette vazıh ve sarahati katiyei kanuniyeye mugayir karar verilmiş olması,

3- Muhakeme zabıtnamesinde mevcut olmıyan sebebe binayi hükmedilmiş olması,

4- Muhakeme zabıtnameleriyle kararların tağyir ve tahrif edilmiş ve söylenmiyen bir sözün hüküm ve karara müessir olacak surette söylenmiş gibi gösterilmiş olması,

5- İta veya temin veya vadolunan menfaat dolayısiyle mugayiri kanun hüküm verilmiş olması,

6- İhkakı haktan istinkaf olunması,

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.12.1929 RG NO: 1380 KANUN NO: 1539/1)
7- Memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve terahi gösterilmesi veya kanuna göre verilen emirlerin makbul bir sebep olmaksızın yapılmaması.
 1  İçtihat    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 573 İçtihatları

Davacı, şüpheli sıfatı ile soruşturma aşamasında tutuklanmış ve hemen akabinde yukarıda ayrıntıları ile yazılı sağlık sorunları meydana gelmiştir. Sağlık heyeti raporlarında, -ani ölüm riski altında olduğu- ayrıca ve açıkça belirtilmiştir. Davacının sağlık sorunlarının, gözaltına alınması ile başlayan ve tutukluluğu ile devam eden süreçte meydana geldiği; en azından, bu sürecin davacıda mevcut olabilecek rahatsızlıklara olumsuz etkide bulunduğu ve yaşamsal tehlike boyutuna ulaştığı anlaşılmaktad...
(Şerh No: 8715 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-12-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 573 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 573 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 573 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 573 Türkçeleştirme Önerileri

Yargıç ve icra müdürüne karşı aşağıda yazılı nedenlere dayanarak ödence davası açılabilir: 1- İki yandan birini benimseme ve kayırma veya kin ve düşmanlık duygusu nedeni ile diğer yana karşı yasaya ve adalete aykırı bir karar verilmiş olması, 2- Başka anlam verilebilecek ve açıklanamayacak şekilde açık ve kesin bir yasa buyruğuna aykırı karar verilmiş olması, 3- Yargılama tutanağında bulunmayan bir nedene dayanarak karar verilmiş olması, 4- Yargılama tutanakları ile kararların değiştirilmiş, bozulmuş olması, söylenmeyen bir sözün yargı ve karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş olması, 5- Verilen veya sağlanan veya yapılacağına söz verilen bir çıkar nedeni ile yasaya aykırı karar verilmiş olması, 6- Hakkı uygun biçimde teslim etmekten geri durulması, 7- Memurluk görevini yerine getirirken savsak ve gevşek davranılması veya yasaya göre verilen buyrukların geçerli bir neden olmaksızın yapılmaması.
(Şerh No: 3765 - Türkçeleştiren: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 01-02-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03504205 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.