Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 162

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 162
BEŞİNCİ BAP
ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ
A) ALACAĞIN TEMLİKİ

I - ŞARTLARI

1 - RIZAİ TEMLİK

a) CEVAZİ
Kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabı olarak menedilmiş olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın alacaklı, alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir.

Borçlu, alacağın temlik edilmemesi şart edilmiş olduğunu bu şartı ihtiva etmeyen bir ikrarı bilkitabeye istinat ile, alacağını temellük eden üçüncü bir şahsa karşı iddia edemez.
 2  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 162 İçtihatları

Adi sözleşme şeklinde düzenlenen satış vaadi,davalının dava dışı 3. kişi ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yüklenicisi olması halinde, BK.162 hükmünce mal sahibi 3.kişiden olan hak ve alacağının temliki niteliğinde olup geçerlidir. Diğer yandan böyle bir davada, dava konusu taşınmazların tapuda kayıtlı olup olmadığı, tapuda kayıtlı ise kim adına ne sebeple kayıtlı bulunduğu araştırılmalıdır. Taşınmazın tapusuz olması halinde, haricen düzenlenen satış sözleşmesinin salt bu nedenle ...
(Şerh No: 6285 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-08-2010)

Temlik sözleşmesinde temlik alanın alacağı bir üçüncü kişiye temlikine engel teşkil edecek ve alacaklının muvafakatini öngören herhangi bir kayıt olmadığından, BK.nun 162/2. maddesi karşısında borçlu,temlik sözleşmesinin geçersizliğini ileri süremez.
(Şerh No: 6259 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 162 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m. 182 ve Gerekçesi
BEŞİNCİ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri BİRİNCİ AYIRIM Alacağın Devri A. Koşulları I. İradî devir 1. Genel olarak MADDE 182- Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı, alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez. T....
(Şerh No: 8911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 162 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 162 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 162 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03695512 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.