Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 87

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 87
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 5  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 87 İçtihatları

Adli tıp kurumunun raporunda mağdurdaki yaralanmanın yaşamını tehlikeye maruz kılmayıp, kırığın hayat ksiyonlarına etkisinin hafif derecede olduğunun belirtilmesi karşısında, hükümden sonra 5237 sayılı yasanın 87/3. maddesinde yapılan değişiklik nazara alınarak sanığın hukuki durumu belirlenmelidir.
(Şerh No: 8325 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın alkollü bir vaziyette darp ettiği eşinin, darp esnasında bayılarak yere düşmesi ve bunun üzerine sanığın vakit kaybetmeden eşini hastaneye götürdüğü ve tüm müdahalelere rağmen maktulenin kurtarılamadığı olayda kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma suçundan hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 8309 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın eylemine devam etme olanağı varken saldırı bir bıçak darbesi ile sınırlı tutup ardından kaçması, bu sırada bıçak darbesinin dış kanamaya sebep olup mağdurun ölümüne sebep olması sanığın eyleminin kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma suçunu oluşturduğu, ceza belirlenmesinde suçun alt sınırından uzaklaşmak gerekip gerekmediğinin tartışılması gerekmektedir.
(Şerh No: 8304 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın iş yerinden hurda demir parçalarını alıp at arabasıyla uzaklaşmaya çalışan maktul ve yanındakileri amacıyla havaya, asfalt zemine ve at arabasının tekerlerine ateş ederken seken mermilerden birinin maktule isabet ederek ölümüne yol açtığı olayda, sanığın eyleminin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
(Şerh No: 8303 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Temel ceza belirlenip, silah ve hayati tehlike nedeniyle aynı Yasanın 86/3-e ve 87/1-d, son maddeleri uyarınca artırım yapıldıktan sonra, olası kast nedeniyle TCK 21/2 maddesi uyarınca cezadan indirim yapılması yerine, maddenin düzenleme amacına aykırı olarak yazılı şekilde 5237 sayılı TCK. nun 86/1. maddesi ile temel ceza belirlendikten sonra olası kast nedeniyle TCK 21/2. maddesi ile cezadan indirim yapılarak fazla cezaya hükmedilmesi, Bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 6133 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 23-06-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 87 Şerhler, Notlar, Yorumlar

3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Şerh No: 3000 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 87.– Madde metninde kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, kasten yaralama suçunun mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli olarak öngörülmüştür. Bunun için duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olunmalıdır. Vücutta çift olarak bulunan organlardan birinin işlevini tamamen yitirmesi hâlinde, di...
(Şerh No: 1175 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 87 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 87 Yabancı Dil Çevirileri

1) Any person who intentionally causes another person pysical pain or who impairs person's health, or ability to perceive, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where the effect of an intentional injury upon a person is minor and can be cured by a simple medical treatment then, upon the complaint of the victim, a penalty of imprisonment for a term of four months to one year, or a judicial fine shall be imposed. 3) Where an intentional injury is committed a) against a direct antecedent, direct descendent, spouse or sibling; b) against a person who cannot defend himself physically or mentally c) against a person because of his duties as a public officer; d) on account of a public officer misusing his influence; or e) by using a weapon, the penalty to be given shall be increased by one half and shall not require a complaint. ARTICLE 87 - Aggravated Injury on Account of its Consequences 1) If the act of intentional injury results in a) the permanent impairment of the functioning of any one of the senses or organs of the victim; b) a permanent speech defect; c) a distinct and permanent scar on the face; d) a situation which endangers a person's life; or e) the premature birth of a child, where the victim is a pregnant woman then the penalty to be determined according to the above article shall be doubled. However, the penalty of imprisonment to be imposed shall not be for a term of less than three years for offences ...
(Şerh No: 5589 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 87 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03683209 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.