Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 237

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 237
Kaziyei muhkeme, ancak mevzuunu teşkil eden husus hakkında muteberdir.

Kaziyei muhkeme, mevcuttur denilebilmek için iki tarafın ve müddeabihin ve istinat olunan sebebin müttehit olması lazımdır.
 6  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 237 İçtihatları

Davacı, davalı ile boşandıklarını, boşanma kararı ile birlikte davalı adına trafik sicilinde kayıtlı aracın kendisine devredileceğinin kesinleşen mahkeme kararının eki sayılan protokol ile hüküm altına alındığını, davalının kesinleşen mahkeme kararına rağmen aracı diğer davalıya muvazaalı biçimde satıp devrettiğini belirterek satış işleminin iptalini, aracın trafik sicilinde kendi adına tescilini; bunun mümkün olmaması halinde aracın rayiç değerinin davalılardan alınmasını istemiştir. Davacı...
(Şerh No: 15346 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2014)

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davasının sebepleri ile miras bırakanın sağlığı sırasında ehliyetsiz olduğundan bahisle açılan ve kesinleşen dava sebepleri ayrı olduğundan, HUMK´nun 237. maddesi uyarınca maddi anlamda bir kesin hükümden söz etme olanağı yoktur.
(Şerh No: 6181 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 16-07-2010)

Süreden dolayı reddedilen temerrüde dayalı tahliye istemli dava,daha sonra şartları oluştuğunda(süre dolduğunda)açılan aynı konulu davada kesin hükme esas teşkil etmez.
(Şerh No: 4406 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 20-02-2010)

Davanın usul yönünden reddedildiğinin belirtilmesi gerçeği değiştirmez. Mahkemece davaların tarafları, konusu ve istinat olunan sebepleri aynı olduğundan, HUMK.nun 237 nci maddesi gereğince kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 4362 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-02-2010)

Keşfin yapılması için verilen süreye uymama ve gerekli giderlerin yatırılmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması halinde dava kanıtlanmamış sayılacağından böyle bir hüküm HUMK.'nun 237. maddesi uyarınca işin esası bakımından kesin hüküm oluşturur.
(Şerh No: 4361 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-02-2010)

Davacı tarafından daha önce açılan davada davacı, dava konusu yaptığı Genel Kredi Taahhütnamesindeki imzayı kabul etmiş, bu kabul doğrultusunda dava red olunarak ve temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Bu durumda anılan kararın HUMK.nun 237 maddesi kapsamında kesin hüküm teşkil edeceği gözetilmeden mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 2286 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 04-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 237 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 237 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 237 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 237 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03619099 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.