Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 12

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 12
II - TİCARETHANE VE FABRİKA:

       Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benziyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane sayılır:

       1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satılması yahut kiraya verilmesi;

       2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması;

       3. Her çeşit imal veya inşa;

       4. Madencilik;

       5. Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat;

       6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;

       7. Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;

       8. Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;

       9. İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;

       10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;

       11. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın;

       12. Acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işleri.

       Fabrikacılık, ham madde veya diğer malların makine yahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 12 İçtihatları

Su, gaz, elektrik dağıtım, telefon, radyo ile haberleşme ve yayın yapma gibi işlerle uğraşan müesseseler TTK m. 12 gereğince ticarethanedir. Bu şekilde ticarethaneyi bir kamu kurumu işletse dahi uyuşmazlığa özel hukuk hükümleri uygulanacaktır. Sözkonusu kamu kurumunun verdiği hizmetin kamu hizmeti olması uyuşmazlığa özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı kuralını değiştirmez.
(Şerh No: 769 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009)

TTK m. 12/3 hükmü gereğince, bir eser sözleşmesinin varlığı halinde, yüklenici işin yürütümü hususunda iş sahibinden bağımsızdır ve yüklenicinin yürüttüğü iş ticari bir iştir. Bu nedenle basiretli tacir gibi davranma yükümü vardır. Yüklenici kurmuş olduğu müessesenin güvenliğinden ve gerekli önlemlerin alınmasından bizzat sorumludur.
(Şerh No: 768 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 12 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 11. maddesi Kanunun 11. maddesine bilgi notu olarak eklenmiştir. İşbu Kanunun 12. maddesi, Tasarıda 11.maddeyle ilintili olmakla; bkz.: http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=4443
(Şerh No: 4444 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 12 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 12 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 12 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 12 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6591 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03514099 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.