Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 83

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 83
ALTINCI FASIL: ISLAH
İki taraftan her biri usule mütaallik olarak yaptığı muameleyi tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Aynı davada her taraf ancak bir kere ıslah hakkını kullanabilir.
 3  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 05-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 83 İçtihatları

Bir davanın kısmi dava mı, yoksa tam dava mı olduğu, özellikle dava dilekçesinin istem sonucu bölümünde, "fazlaya ilişkin hakların saklı tutulup tutulmadığı" ile ilgilidir. Davacı bu ya da benzeri ifadeleri kullanmışsa, "kısmi dava" açtığı sonucuna varılır. Davacının bu yolda bir beyanda bulunmaksızın açtığı dava ise bir "tam dava"dır. Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması halinde, geriye kalan haktan zımnen feragat edilmiş sayılır.
(Şerh No: 15237 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-12-2013)

Kısmi davada, dava edilmeyen alacak kesimi için fazlaya ait hakkın saklı tutulmuş olması zamanaşımını kesmez.Bir başka ifadeyle kısmi dava açılması halinde zamanaşımı, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktarı için kesilir. (Ayrıca Bknz:YHGK. 20.3.1968 gün E.9/210 K.151, Y.HGK. 23.11.1966 E.T/593, K.296)
(Şerh No: 8094 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-10-2010)

Dava dilekçesindeki müddeabihin, aynı dava içinde harcını yatırmak suretiyle kısmi ıslah yolu ile artırılması, harcın yatırıldığı tarihte arttırılan kalemler için Davalıyı temerrüde düşüreceğinden Islaha konu bu kalemler için Islah Dava harcının yatırıldığı tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerekir.
(Şerh No: 4113 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 07-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 83 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 83 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 83 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 83 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03638792 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.