Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 35

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 35
Suça teşebbüs
(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
TCK. MADDE 35 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaTCK.61
 9  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 35 İçtihatları

Sanıkların kaçak göçmenleri taşıdıkları sırada aracın tekerinin patlaması sebebiyle yakalandıkları olayda eylemin suç tarihinde yürürlükte olan TCK'nın 79/1-b maddesinde tanımlanan kaçak göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs suçunu oluşturduğunun anlaşılması karşısında, hükmedilen cezalardan TCK'nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, BOZMAYI gerektirmiştir.
(Şerh No: 15476 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 09-04-2014)

Teşebbüs hükümleri uygulanırken ortaya çıkmış olan zararın ağırlığı da nazara alınmalıdır. Somut olayda üç farklı yerden basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaraları silahla kasten öldürmek saikiyle ateş ederek sebep olan sanık hakkında hüküm kurulurken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği gözetilmelidir.
(Şerh No: 8542 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 06-11-2010)

Sanığın mağduru dört bıçak darbesiyle yaraladığı olayda, her bıçak darbesinin ayrı ayrı yaşamsal tehlikeye neden olduğu olayda teşebbüs uygulaması yapılırken meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak üst sınıra yakın ceza tayin edilmesi gerekir.
(Şerh No: 8311 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Teşebbüs hükümleri uygulanırken ceza aralığından verilen cezalar, somut olayların gereklerine göre üst ya da alt sınıra yaklaşılmalıdır.
(Şerh No: 8308 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın maktulü öldürdükten sonra bankanın içinde bulunan ve kendisine engel olmak amacıyla bankadan dışarı çıkmak isteyen görevli mağdura doğru dört el ateş ettiği olayda, kurşunların kurşun geçirmez cam sebebiyle mağdur görevliye isabet etmediği, sanığın netice alamadığı anlaşıldığına göre, sanığın mağdura yönelik eylemi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerekmektedir.
(Şerh No: 8300 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Sanığın bıçakla yaraladığı bölgelerin hayati taşıdığı önem, mağdurun hayati tehlike geçirmesine neden olması ve araya giren tanık sebebiyle saldırıya devam edememesi göz önüne alınırsa sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerekir.
(Şerh No: 8299 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Daha önce aralarında bulunan husumetle alakalı olarak olay sırasında sanığın oğlu olan diğer sanığa hitaben "Me___'im rahat uyu kanını yerde bırakmadım." şeklideki beyanı, akabinde gelen kolluk görevlileri sebebiyle sanıkların eylemlerine devam edemedikleri anlaşıldığına göre, kan gütme saikiyle adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmalıdır. Ek olarak teşebbüs nedeniyle uygulama yapılırken, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre alt ve üst sınırlar arasında bir cezanın tayi...
(Şerh No: 8297 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Burada yerel mahkeme kasten yaralamaya hükmetmiş ancak failin 9 defa hayati tehlike teşkil eden bölgeleri hedef alması yargıtayın ilgili dairesi tarafından öldürme kastının varlığına delalet sayılmıştır.
(Şerh No: 6306 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 03-08-2010)

Sanığın, yan yana yürüdükleri sırada bıçak ile mağdurun göğüs bölgesini hedef alarak kuvvetli bir şekilde vurduğu, göğüs sağ boşluğundan girip göğüs içi kanama yaptıktan sonra diyafragmayı katederek batın boşluğunda karaciğer yaralanmasına neden olan yaralanmanın mağdurun yaşamsal tehlike geçirmesine, 45 gün iş ve gücünden kalmasına neden olduğu olayda; hedef alınan vücut bölgesi, darbenin şiddeti, kullanılan aletin özelliği, yaraların niteliği, tanık Ö____'nün bağırarak çevreden yardım istemesi...
(Şerh No: 6205 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 35 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 35.– Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise kişiye tamamlanmış suça oranla daha az bir ceza verilmektedir. Ancak teşebbüs hâlinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, cezanın belirlenmesinde “eksik teşebbüs” – “tam teşebbüs” ayrımının esas alınmasıdır. Çünkü, “eksik teşebbüs” – “tam teşebbüs” ayırımında her olaya uygulanabilen ve duraksamaya yer bırakmayan objektif bir ölçüt b...
(Şerh No: 1042 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 19-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 35 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 35 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 35 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

TCK. MADDE 35 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

BEŞİNCİ BAP : Cürme teşebbüs
MülgaTCK. MADDE 61.
(DEĞİŞİK MADDE:03/02/1937 - 3112/1 md.)

Bir kimse işlemeği kasdeylediği bir cürmü vesaiti mahsusa ile icraya başlayıp da ihtiyarında olmıyan esbabı maniadan dolayı o cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal edememiş ise kanunda yazılı olmıyan yerlerde fiil, "ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis" (DEĞİŞİK İBARE KANUN NO:5218/1 RGT:21.07.2004       RG NO:25529)cezasını müstelzim olduğu takdirde müteşebbis hakkında on beş seneden 20 seneye ve müebbet ağır hapis cezasını müstelzim olduğu takdirde on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir.

Müteşebbis, cürmün ef ali icrayesinden ihtiyariyle vazgeçtiği, fakat tamam olan kısım esasen bir suç teşkil ettiği halde ancak o kısma mahsus ceza ile cezalandırılır.
 1  İçtihat   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03974700 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.