Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 1023

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 1023
2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı
Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.

Gerekçesi için Bkz.
 5  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 27-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 1023 İçtihatları

Dava, ehliyetsizlik hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Son kayıt maliklerinin iyiniyetli olduğu mahkemece de benimsendiğine göre TMK'nın 1023. maddesi hükmü gereğince edinimin anılan yasal düzenlemenin koruyuculuğunda olacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.
(Şerh No: 16228 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2015)

Dava, ehliyetsizlik ve hile hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil ya da tazminat isteklerine ilişkindir. Davacının temlik tarihlerinde ehliyetsiz olduğu belirlenmiş; çekişmeli taşınmazların bizzat davacı tarafından uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiye gerçek değerin çok altında bir bedelle temlik edildiği; bu kişi tarafından da kısa aralıklarla tapu maliki diğer davalıya satış biçiminde devredildiği saptanmıştır. Dava konusu taşınmazın ve tarafların bulunduğu çevrenin küçük ol...
(Şerh No: 16227 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2015)

Taşınmazın tapu kaydındaki ihtiyati tedbir şerhlerinin dayanağını yetkili organı, temsilcisi ya da vekili aracılığı ile öğrenebilecek durumda olan davalı şirketin iyi niyetli sayılması olanaksızdır.
(Şerh No: 15391 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-03-2014)

Arsa sahiplerinin müteahhide pay geçirimi, kat karşılığı inşaat sözleşmesine mesnetle olmakla; sözleşme arsa sahiplerince haklı olarak geriye etkili feshedildiğinde; müteahhidin borcundan kaynaklı banka ipoteğinin de kaldırılarak taşınmaz, ipoteksiz olarak arsa sahipleri adına tescil edilmelidir.
(Şerh No: 15197 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-12-2013)

Kararda; aile konutunun satılması için diğer eşin açık rızasının bir koşul olarak arandığına değinerek tapuda aile konutu şerhi olmasa bile iyi niyetli olmayan alıcının iktisabının korunmayacağı belirtilmiştir. Tapu iptali tescil ve aile konutu şerhi konulmasına ilişkin istemlerin kabulüne karar verilmesi gerekliliği yönünde karar alıp hüküm bozulmuştur.
(Şerh No: 12486 - Ekleyen: Stj.Av.Müslüm BOZGEYİK - Tarih : 29-11-2011)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 1023 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 1023 Madde Gerekçesi
MADDE 1023 - Yürürlükteki Kanunun 931 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 4102 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 06-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 1023 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 1023 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 1023 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02958798 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.