Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 609

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 609
4. Reddin şekli
Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

Gerekçesi için Bkz.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 609 İçtihatları

Mirasın reddi istemi, mirasın açıldığı yerin sulh hukuk mahkemesinde mirasçı tarafından sözlü veya yazılı beyanla yapılabilir. Buradaki yetki "kesin" olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir
(Şerh No: 16909 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-04-2019)

Mirasın reddini kapsayan beyan "tek taraflı bozucu yenilik doğuran" irade açıklamalarından olmakla ulaşma şartı gerçekleştikten sonra bundan dönülebilmesi, ancak mirasçıların söz birliği ile mümkün olur. 4721 S.K. m.5 mucibince medeni hukuk ilişkilerinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanabileceğinden irade sakatlığı sözkonusu olduğu hallerde mirasçıların muvafakatı aranmadan mirası red beyanından dönülebilir.
(Şerh No: 8042 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 609 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 609 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 549 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi İsviçre Medenî Kanununun 570 inci maddesinde olduğu gibi ayrı bir fıkraya dönüştürülmüş, maddenin ilk üç fıkrası arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır hâle getirilmiştir. Maddeye dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. Bu fıkralar kaynak Kanunda yoktur. Bu yeni iki fıkra ile reddin şekline ve ret iradesinin açıklanması üzerine yapılması gereken işlemlere açıklık getiri...
(Şerh No: 2570 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 609 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 609 Yabancı Dil Çevirileri

Renunciation of inheritance, shall be made by heirs at the court of peace by oral or written declaration. Renunciation has to be made without any condition or reservation. Judge of peace, retains oral or written declaration under an official document. Declaration of renunciation made in due time, shall be recorded to its private file by the court of peace where inheritance opened and if the heir renounced requires, a document signifying renunciation is granted to him or her. It shall be determined by a regulation how to be formed of official document and file.
(Şerh No: 14590 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 20-05-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 609 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 609 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11488 - Ekleyen: Mustafa SÜRÜCÜ - Tarih : 01-05-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04536605 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.