Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. MADDE 12

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun MADDE 12
Kiracı, mukavelede hilafına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya mukavelesini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde hiç bir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.

Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkalarına kiralanması lazım ve mütat olan (Otel, pansiyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimenkuller bütün gayrimenkulün devri veya kiralanması hali müstesna olmak üzere yukardaki fıkra hükmüne tabi değildir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulü işgal edenler hakkında hiç bir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemelerinde tahliye davası açılabilir.

Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı kanun hükümlerinin tatbikı da istenebilir.
 1  İçtihat    1  Türkçe    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 24-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. MADDE 12 İçtihatları

1- Bir kimse gayrimenkulde kira sözleşmesine dayanmadan oturmakta ise gayrimenkulün fuzuli şagili sayılır ve ona karşı ikame edilecek müdahalenin men'i davası, gayrimenkulün değerine göre asliye veya sulh hukuk mahkemesinde açılır. 2- Bir kimse gayrimenkulde, başkasına kiraya verme veya devir yetkisi olmayan kiracıdan bu yeri kiralayarak veya devralarak oturmakta ise bu gayrimenkulü işgal edenlere karşı ikame edilecek dava Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. 3- Gayrimenkulü başkasına kiraya v...
(Şerh No: 5512 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-05-2010)

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. MADDE 12 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. MADDE 12 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. MADDE 12 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. MADDE 12 Türkçeleştirme Önerileri

Kiracı, sözleşmede aksi yönde açık bir koşul olmadıkça, kiralanan yeri kısmen ya da tamamen başkasına kiralayamaz ya da kiralanan yerden yararlanma hakkını ya da sözleşmeyi başkasına devredemez ya da taşınmazı terk edip bu yeri kısmen ya da tamamen başkalarına bırakamaz. Kira sözleşmesinin asıl amacı bakımından başkalarına kiralanması olağan ve gerekli olan otel, pansiyon, öğrenci yurdu ve benzeri taşınmazlar, tümü devredilmedikçe ya da kiralanmadıkça yukarıdaki fıkra hükmüne bağlı değildir. Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayarak bir taşınmaza kiracı ya da devralan sıfatıyla girenler ya da bu taşınmazı ele geçirenler hakkında hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde boşaltma davası açılabilir. Hakkı olmadan taşınmazı ele geçirenler hakkında 5917 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması da istenebilir.
(Şerh No: 215 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 25-10-2009)

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

KiraK. MADDE 12 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7995 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 05-10-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03300500 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.