Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 336

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 336
II. Ana ve baba evli ise
Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Gerekçesi için Bkz.
 9  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 09-01-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 336 İçtihatları

"Velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi" yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun soyadını belirleme hakkının da yer aldığı, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çoc...
(Şerh No: 16766 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-04-2018)

Velayetin düzenlenmesi ve değiştirilmesi kamu düzenine ilişkin olup, bu davalarda re'sen (kendiliğinden) araştırma ilkesi geçerlidir. Taraflardan delillerinin sorulması, göstermeleri halinde toplanması, göstermedikleri takdirde de re’sen delil toplanması, bu çerçevede çocuğun üstün yararının ebeveynlerinden hangisinin yanında bulunmak olduğu ve velayet sahibinin değiştirilmesini gerekli kılan bir durumun bulunup bulunmadığı hususunda 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama...
(Şerh No: 16645 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-08-2017)

Velayet davalarının kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınarak, ortak çocuğun velayetinin değiştirilmesini talep eden davacıya bu talebini haklı kılacak vakıa ve olguları bildirme ve bunları kanıtlama, davalıya ise bunların aksini kanıtlama imkanının tanınması gerekir. Duruşma yapılmadan karar verilmesi doğru olmamıştır.
(Şerh No: 16644 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-08-2017)

Çocuğun bedeni ve fikri gelişmesinin tehlikeye düştüğü yönünde ilgili mahkemeye bir başvuru olduğunda, başvuruyu yapan isteğinden feragat etse dahi feragat sebebiyle isteğin reddine karar verilemez.
(Şerh No: 16643 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-08-2017)

Türk Medeni Kanununun 197/son maddesine göre, eşlerin birlikte yaşamaya ara vermesi durumunda; eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hakimin, ana ve babayla çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre, gereken önlemleri alacağı öngörülmüştür. Bu durumda, eşler halen evli olsalar bile gerekmesi halinde hakim velayetin birlikte kullanılmasına (TMK. md. 336/1) müdahaleyle geçici velayet düzenlemesi yapılarak velayeti ana veya babadan birinin üstlenmesine karar verilebilir.
(Şerh No: 14470 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 05-04-2013)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca müşterek çocuklar dinlenmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde velayet düzenlemesi doğru bulunmamıştır.
(Şerh No: 14019 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-09-2012)

Kararda, çocuğun menfaatleri açısından velayetin ana veya babadan hangisine verileceğine dair yasal koşullar, somut uyuşmazlık vesilesiyle açıklanmaktadır.
(Şerh No: 12594 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 12-12-2011)

Anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşı çok küçük çocuğun babanın velayetine bırakılması kanuna aykırıdır.
(Şerh No: 9835 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 03-02-2011)

Türk Medeni Kanununun 336/2. maddesi gereğince ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim velayeti eşlerden birine verebilir. Tarafların ayrı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Velayetin ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 3541 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 336 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; Madde İsviçre Medenî Kanununun 297 nci maddesinden aynen alınmıştır. Birinci fıkrada, evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın velayeti birlikte kullanacakları şeklinde yürürlükteki Kanunun 263 üncü maddesinin birinci cümlesinde dile getirilen kural korunmuştur. Ancak yürürlükteki metnin ikinci cümlesindeki "Anlaşamazlarsa, babanın reyi muteberdir' hükmü, kadın erkek eşitliğine aykırı bulunduğu için, maddeye alınmamıştır. İkinci fıkrada, eşlerin ortak yaşamlarına fiilen son veri...
(Şerh No: 566 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 336 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 336 Yabancı Dil Çevirileri

Mother and father exercise parental custody together as long as marriage continued. If joint life has been terminated or separation state occurred, judge may grant parental custody to one of spouses. Parental custody, belongs to serviving one if one of mother and father has died, to the party to whom child has been left in case of divorce.
(Şerh No: 12721 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 01-01-2012)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 336 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 336 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7647 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03016996 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.