Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AATHK. MADDE 21

     
 
6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun MADDE 21
Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur.(5479 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük;08.04.2006) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz. Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.
(5479 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük;08.04.2006)Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur.(*)

(*)(5479 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişmeden önceki şekli)Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları hakkında İcra ve İflas Kanununun 206'ncı maddesindeki sıraya göre muamele yapılır.


 1  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Muhsin KOÇAK, 06-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AATHK. MADDE 21 İçtihatları

Kamu alacağının hacze iştirak ile garameten pay almasının koşulları 6183 sayılı AATUHK 21 maddesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu borçlusu aleyhine yapılan takiplerde haczedilen menkul veya gayrimenkul satışından önce alacaklı kamu idaresi tarafından da haciz tatbik edilmesi durumunda garameten pay alabilecektir.(satışa konu varlığın aynından doğan kamu alacakları birinci sırada ve tamamen pay alır ) Ancak, tabşke konu kamu alacağı bütçeye gelir kaydedilen vergi resim ve harçlardan sayılmalıd...
(Şerh No: 3248 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 11-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

AATHK. MADDE 21 Şerhler, Notlar, Yorumlar

1 A sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile İdarenin 21 Madde Hakkındaki yaklşmı ve açıklamaları Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 1. Amme alacaklarına öncelik hakkı veren 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü ile üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmış, borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme...
(Şerh No: 543 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AATHK. MADDE 21 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AATHK. MADDE 21 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AATHK. MADDE 21 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02346301 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.