Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

KiraK. Geçici Madde 4

     
 
6570 S.lı Gayrımenkul Kiraları Hakkında Kanun Geçici Madde 4
(15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Belediyeler ve özel İdareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sahip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer.

Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar ve bunların kira işlerini yürüten iştiraklerince rayiç ve emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinde kira mukavelesi yapmaya hakkı vardır.

Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracılarca sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. Otuz günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenlerin tahliyeleri icra memurluğundan istenir.

İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduğunda kiracı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca tesbit edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun olarak kira bedeli tesbit olunur. Mahkeme kararına göre kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup edilir.

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde nazara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak resmi dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret Odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece tesbit edilen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.

Bu davalar ivedilikle görülür.
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Admin, 24-09-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

KiraK. Geçici Madde 4 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

KiraK. Geçici Madde 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

KiraK. Geçici Madde 4 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

KiraK. Geçici Madde 4 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

KiraK. Geçici Madde 4 Türkçeleştirme Önerileri

(15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.) Belediyeler ve Özel İdareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip oldukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer. Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullarıyla kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Önerilen yeni bedele ve koşullara kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz edilebilir. Otuz günlük süre içinde itiraz etmeyen veya üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı da boşaltmayanlar için icra müdürlüğünden boşaltma istenir. İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz yapıldığı takdirde kiracı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca belirlenen kirayı aylık olarak öder ve kiralanandan çıkartılmaz. Sulh hukuk mahkemesince güncel değer veya benzerlerine uygun olarak kira bedeli belirlenir. Mahkeme kararında kiracı yararına fark olduğu takdirde bu miktar ileriki ayların kiralarından düşülür. Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu belirlemelerde dikkate alınmaz. M...
(Şerh No: 2059 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 25-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03061795 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.