Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşK. Geçici Madde 1

     
 
4857 S.lı İş Kanunu Geçici Madde 1
Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

       Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.
 6  İçtihat    (Madde son güncelleme Engin Özoğul, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İşK. Geçici Madde 1 İçtihatları

Yasa ile tanınmış emeklilik nedeni ile fesih hakkının kullanması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir. İşçinin hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir.
(Şerh No: 16331 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 13-08-2015)

Taraflar arasında is sözlesmesinin davacı isçi tarafından "istifa" ile mi yoksa "davalı isveren" tarafından "fesihle" mi sona erdirildigi, davacı tarafça istifa varsa haklı sebebe dayanıp dayanmadıgı ve buna baglı olarak ta davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadıgı noktalarında uyusmazlık bulunmaktadır. Davacı is sözlesmesini 18/08/2012 tarihli dilekçe ile sonlandırmıs bulunmaktadır. Davacının ayrılıs dilekçesinde sebep yazılmamıs olmakla birlikte dosya içeriginden davacın...
(Şerh No: 16201 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2015)

Boya işini yaptıktan sonra fabrikanın önünde elini tinerle yıkarken bir başka işçinin yanında sigara yakarak tinerin alev almasına ve fabrikada yangın çıkmasına neden olan işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı reddedilmiştir. Olayın işgüvenliğinden anlayan kimyacı bilirkişi marifetiyle araştırılarak bir sonuca varılması gerekir.
(Şerh No: 15268 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-01-2014)

*İBRANAME* Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmiş olması durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde Dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz etkisinde olduğu kabul edilmektedir. İşveren tarafından işçinin hak kazanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Savunma ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu yönünde Yargıtay uygulaması istikrar kazanmıştır...
(Şerh No: 12109 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-10-2011)

Askerlik borçlanmasından doğan fark kıdem tazminatının son işveren kamu kuruluşundan talep edilebileceği, özelleştirilen işveren nezdinde çalışırken emekli olunması halinde askerlik borçlanmasının kıdem tazminatı esas süresinin hesabında nazara alınmaması
(Şerh No: 5995 - Ekleyen: Av.Hasan Hüseyin AVCI - Tarih : 02-06-2010)

Karar iş davalarında, bilirkişilerin ve mahkemelerin çokça düştüğü bir yanılgıyı düzeltmektedir. İşçilik alacaklarına ilişkin kararlarda, net-brüt ayrımı yapılmadığı için infazda tereddüte yol açmakta ve işverenin mükerreren bazı ödemelerde bulunmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bilirkişi raporu ve mahkeme kararında yasal kesintiler yapıldıktan sonra karar verilmelidir.
(Şerh No: 5880 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 26-05-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İşK. Geçici Madde 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İşK. Geçici Madde 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İşK. Geçici Madde 1 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İşK. Geçici Madde 1 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03803802 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.