Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AKKŞÖDK. MADDE 4

     
 
6284 S.lı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun MADDE 4
Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
 3 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 20-03-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AKKŞÖDK. MADDE 4 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

AKKŞÖDK. MADDE 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1: Genel Sağlık Sigortalısı Sayılma
MADDE 1 - .... “8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsa...
(Şerh No: 14644 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-05-2013)

AKDK m.4-1-(b): Şiddet gören eşi evden uzaklaştırmak yerine şiddeti uygulayanı evden uzaklaştırmalıdır.
6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde hakimin karar verebileceği tedbirler düzenlenirken 4. maddenin ikinci fıkrasında "Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi." şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Oysaki şiddet gören kadınların çoğunlukla ekonomik güçlerinin bulunmadığı var ise çocuklarından ayrılamadığı bir gerçek. Dolayısı ile kanun bu hükmü şiddet gören eşi evden uzaklaştırmak yerine şiddeti uygulayanı evden uzaklaştırmal...
(Şerh No: 13882 - Ekleyen: Hülya KORKMAZ - Tarih : 23-08-2012)

Madde Gerekçesi
Maddede hâkim tarafından verilecek şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanması amacıyla verilecek koruyucu tedbir kararları düzenlenmiştir.
(Şerh No: 13309 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-03-2012)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AKKŞÖDK. MADDE 4 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AKKŞÖDK. MADDE 4 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AKKŞÖDK. MADDE 4 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03600192 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.