Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 383

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 383
Görevli mahkeme
(1) Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir.
 9  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 383 İçtihatları

HUMK yürürlükte iken uygulanan "karar düzeltme" kanun yolu, HMK'nın yürürlüğe girmesi ile kalkmıştır. Buna rağmen karar düzeltme talep eden vekil kötüniyetli addedileceğinden disiplin para cezasına çarptırılır.
(Şerh No: 16911 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 14-04-2019)

Dava, davacının isim tashihi istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki isim tashihine ilişkin talepte Ağrı Sulh Hukuk Mahkemesi ve Ağrı Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmiştir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi içtihadında, isim tashihi davalarının çekişmesiz yargı işlerinden olmadığı ve Hukuk muhakemeleri kanunu'na göre özel nitelikteki kanun olan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun uygulanarak, isim tashihi davalarında Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunu, Yargıtay Hukuk G...
(Şerh No: 15571 - Ekleyen: Av.Arif Sadi KIŞLA - Tarih : 11-06-2014)

Haklı nedenle adın değiştirilmesi davası; HMK'nun 383/2-a-2 maddesine göre çekişmesiz yargı işlerinden sayılır. Buna göre çekişmesiz yargı niteliğinde olan haklı nedenle adın değiştirilmesi davasının sulh hukuk mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekir.
(Şerh No: 14219 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-01-2013)

Kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda HMK'nın 383. maddesinde öngörülenin aksine bir düzenleme bulunduğundan, bu davalarda asliye hukuk ve/veya asliye ticaret mahkemeleri görevlidir.
(Şerh No: 14129 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-11-2012)

İsim değiştirilmesine ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
(Şerh No: 14044 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-10-2012)

Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik verilmiştir. Yargıtay kararı sadece vekalet ücreti yönünden düzelterek onamıştır.
(Şerh No: 14008 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-09-2012)

Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
(Şerh No: 13520 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-04-2012)

Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Yine aynı Yasanın 5/2. maddesi uyarınca bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve TTK’nun 4. maddesinde ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılır. Bu nedenle TTK’nun 669 ve devamı maddelerinde düzenlenen kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda HMK’nun 383. madde...
(Şerh No: 13521 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-04-2012)

Tapu Sicil Müdürlüğü davada sadece yasal hasım olarak yer almaktadır. Gerçekte davada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan kalktığından söz edilemez veya bu davalarda ilgili tarafın davayı kabulü sonuç doğurmaz. Taraflar arasında bu anlamda gerçek bir çekişmenin varlığı söz konusu değildir. Ayrıca, bu davaların sonucunda verilen kararlar kesin hüküm sayılmamaktadır. Kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden dü...
(Şerh No: 13411 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-04-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 383 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Bu hükümle, kanunlarda özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, çekişmesiz yargı işlerinde sulh hukuk mahkemelerinin genel görevli yargı yeri olduğu hususuna açıklık getirilmiştir. Özel kanun hükümleriyle başka bir mahkemeye veya mercie bırakılan veya bırakılacak çekişmesiz yargı işlerine görevlendirilen mahkeme veya mercilerin bakabilmesine imkân tanınmıştır.
(Şerh No: 10446 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 383 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 383 Yabancı Dil Çevirileri

(1)Competent court in non-contentious proceeding matters, is the court of peace unless a contrary regulation existed.
(Şerh No: 12767 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 14-01-2012)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 383 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03690505 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.