Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 76

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 76
Vekâletnamenin ibrazı
(1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur.
 1  İçtihat    3 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 76 İçtihatları

Avukat, ölen müvekkili hakkında veraset ilamı ile ölenin varislerinin kendisini vekil tayin ettiğine dair vekaletname sunmadan işlem yapamaz, vekile müvekkilinin öldüğünü ispatlaması açısından kayıt ve veraset ilamı sunması, ayrıca mirasçıların kendisini vekil tayin ettiklerine ilişkin vekaletnamesini sunması için süre verilmelidir.
(Şerh No: 13619 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 21-05-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 76 Şerhler, Notlar, Yorumlar

659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK İlgili 6.Madde ve Gerekçe
Takip ve temsil yetkileri ile bunların kapsamı, niteliği ve kullanılması MADDE 6 - (1) İdareler, kendi iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde taraf sıfatını haizdir. (2) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi; hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara aittir. (3) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirt...
(Şerh No: 14545 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-05-2013)

659 sayılı KHK ile getirilen düzenleme
2 kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 6. maddesinin 5. fıkrasında getirilen düzenleme şu şekildedir: "İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili...
(Şerh No: 14543 - Ekleyen: Av.Nurbanu ERZURUMLU - Tarih : 12-05-2013)

Madde Gerekçesi
1086 sayılı Kanunun 65 inci maddesi, nahiye meclisi, ihtiyar heyeti ve sulh hâkimi tarafından vekâletname düzenlenebilmesine imkân vermekte ise de bu kuralların devamına, ülkemizin bugünkü koşulları karşısında gerek kalmamıştır. Vekâletname düzenleme yetkisinin, münhasıran noterlere bırakılması uygun bulunmuştur. Vekilin, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut tak...
(Şerh No: 10033 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 76 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 76 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 76 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 76 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9920 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03582907 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.