Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 49

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 49
Davanın reddi hâlinde verilecek ceza
(1) Dava esastan reddedilirse davacı, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm edilir.
HMK. MADDE 49 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaHUMK.576
 2 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 49 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 49 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve iptali gerektiğini düşünmekteyim. Yeni HMK uyarınca dava sorumlu olduğu düşünülen hakime değil,Maliye Hazinesine karşı açılmaktadır. Her gün Türkiye'nin dört bir yanında Maliye Hazinesine karşı farklı hukuki gerekçelerle davalar açılmaktadır.Maliyenin hasım olduğu diğer davalarda para cezası öngörülmemişken,mevzu hakimlerin hukuki sorumluluğu olduğunda para cezası bariyerini vatandaşın önüne dikmek Türkiye'nin tarafı bulunduğu AİHS.md.6 ve 13'ün ihlali a...
(Şerh No: 12511 - Ekleyen: Av.Sadık ÇİMEN - Tarih : 01-12-2011)

Madde Gerekçesi
Hâkimin kusurlu davranışı nedeniyle, Devlete karşı açılan tazminat davası reddedildiğinde, davacı, disiplin para cezasına mahkûm edilecektir. Bu cezaya, davaya bakan mahkeme karar verecektir. Para cezasının verilebilmesi için davanın esastan reddi gereklidir. Bu hükümde, 1086 sayılı Kanunun 576 ncı maddesinde olduğu gibi, davanın reddi hâlinde, hâkim lehine maddî ve manevî zarara hükmedilmesi esasına yer verilmemiştir. Zira, dava doğrudan doğruya hâkim aleyhine açılmayıp, Devlet aleyhine açı...
(Şerh No: 10005 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 49 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 49 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 49 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 49 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9893 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 49 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaHUMK. MADDE 576.
Tazminat davası sabit olursa müddeinin duçar olduğu kaffei zarar ve ziyan ve masarifi muhakeme ve seferiye dahil olduğu halde esas davaya mütaallik hükümden tevellüt eden zarar ve ziyanının müddeaaleyhten tahsiline hükmolunur.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/21)
Dava sabit olmadığı takdirde müddeiden, kendisinden dava olunan hâkimin duçar olduğu maddi ve manevi zarar ve ziyan için takdir olunacak münasip bir tazminatın tahsiline hükmolunur. Ayrıca davacıya, mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
 1 Bilgi   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03663301 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.