Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar

 
Old 02-05-2006, 23:40   #31
mslmklvz

 
Karar SonuÇ

Bütün yazılanlardan benim anladığım
1-3167 sayılı yasanın 10 .maddesi gereği bankaların sorumlu oldukları miktarı ödemeleri için
1-Bankaya süresinde çekin ibraz edilmesi ve arkasının yazdırılması.( TALEP ŞARTI YOK )
2-Kısmi ödemenin kabul edilmediğine dair çekin arkasına şerh verilmemesi
gerekiyor.
Süresi içerisinde ibraz edilen çekin arkası yazıdrılmış ancak bankanın sorumlu olduğu kısım talep edilmemişse , daha doğrusu talep şartı olmadığından banka ödememişse hamil bu talebini 6 ay süre ile kullanabilecek ve bu bedeli çekin çek vasfını koruduğu 6 aylık zamanaşımı süresinde ileri sürebilecektir.
Sayın DİKİCİ ' ye göre ise bu hak yasadan kaynaklandığından süre 6 ay değil 10 yıldır.
Umarım doğru anlamışımdır.Saygılar...
Old 03-05-2006, 13:41   #32
tugrahan

 
Varsayılan Syn mslmklvz

Kısmi ödemenin kabul edilmediğine dair çekin arkasına şerh verilmemesi
gerekiyor. demişisiniz bence işin bu kısmını anlamamışsınız maalesef. Burada çek arkasına bankanın (genelde kaşe şeklinde) yazmış olduğu kısmi ödemenin kabul edilmediği hususu hamilin imzası yoksa hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yargıtay kararları da bu yöndedir.
Bunun haricinde bana göre de zamanaşımı süresi 10 yıldır.
saygılarımla...
Av.Hakan
Old 03-05-2006, 16:49   #33
mslmklvz

 
Karar Sayin Hakan Bey..

KISMİ ÖDEMENİN KABUL EDİLMEDİĞİNE DAİR ŞERH VERİLMEMESİ DERKEN BANKANIN BU YÖNDE KAŞE VURMASINI DEĞİL , HAMİLİN BU YÖNDE BİR İMZASININ BULUNMAMASINI KASTETMİŞTİM.DOĞRU ANLAMIŞIM AMA YANLIŞ İFADE ETMİŞİM SANIRIM ...SAYGILAR..
Old 03-05-2006, 21:24   #34
biçer hukuk

 
Varsayılan Çekte bankanın sorumluluğu zamanaşımı

Zaman aşımı konusuna sayın Dikici son noktayı koymuşsa da bende bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum her ne kadar sayın Özcan 6 aylık süre sonunda çekin çek vasfını kaybettiğini belirtiyorsada icra takibine konu olan bir çek te zamanaşımı kesilmiş olduğu gibi ben bir banka da zaman aşımının 10 yıl olarak düzenlendiği şeklindeki bir yazısını gördüm ancak memura hanım bana örneğini vermedi bu konuda da halen yarğılaması süren davalar olduğunu biliyorum benimde süren bir çok davalarım var gelişme olursa yazacağım.Saygılarımla
Old 24-05-2006, 16:36   #35
Av.Özcan

 
Varsayılan

Merhabalar...

Sayın Dikici' nin yaklaşımı güzel bir yaklaşım.Ancak
Alıntı:
keşide eden hesap sahibi ile banka arasındaki gayri nakdi kredi ilişkisi icabı ödenmiş varsayılır"
ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu durum banka ile keşideci arasındaki sözleşmesel ilişkiyi düzenlemekte ve aksine bir düzenleme bulunmadığında da doğal olarak BK m125 gereği 10 yıllık zamanaşımı süresi gündeme gelmektedir.
Yani, hamil çeki bankaya ibraz ediyor, banka kısmi karşılığı hamile ödüyor... Ödenen bu kısmi karşılık banka ile keşideci arasında gayri nakdi kredi sözleşmesi çerçevesinde olduğundan bankanın keşideciye bu durumdan dolayı doğan alacak hakkı 10 yıllık zamanaşımına tabi oluyor...

Tabii ki bu durumda 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır denilebilecektir. Çünkü özel bir düzenleme olmadığı için banka ile keşideci arasındaki mezkur ilişki BK.125' e tabi olacaktır. Burada ihtilaf yoktur.

Sorun, hamil ile banka arasındaki ilişkinin ne tür bir ilişki olduğu ve bunun hangi verilere dayanarak hangi zamanaşımına tabi olduğuna ilişkindir.
Zamanaşımı kesilmediği müddetçe ben hala 6 aylık zamanşımı süresinde ısrar ediyorum. Çünkü banka sadece çek vasfını taşıyan bir belge için ödeme yapmakla yükümlüdür. Çek vasfını yitirmiş bir belge için ödeme yapılması kanunen mümkün değildir.Eldeki belge çek vasfını taşıdığı müddetçe ibraz süresi dışında dahi bankalar ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle kanunen keşideci ile banka arasında varsayılan gayri nakdi kredi sözleşmesi hükümleri hamil ile banka arasında uygulanamaz. Kural olarak hiç kimse tarafı olmadığı sözleşme hükümlerine ve sonuçlarına bağlı tutulamaz.
...Saygılarımla...
Old 24-05-2006, 18:53   #36
biçer hukuk

 
Varsayılan Çekte bankanın sorumlu olduğu miktar

Zamanaşımı konusunda geçenler de bu nedenle icra takibi yaptığım bir bankanın avukatı beni aradı ve zamanaşımının 10 yıl olduğunu bu nedenle çeki ibraz ettiğim taktirde ödeyeceklerini söyledi ve gerçekten de ibraz edip bankadan o avukat arkadaşı arattırdığımda ödeme yaptılar demekki artık bankalarda 10 yıllık zaman aşımını kabul etmiş durumdalar.Saygılar
Old 24-05-2006, 19:52   #37
biçer hukuk

 
Varsayılan Çekte bankanın sorumlu olduğu miktar

bir de bu yetki sorunu var yetkili icra dairesi ve mahkeme bankanın genel müdürlüğünün bulunduğu yer midir yoksa çekin bağlı bulunduğu şubenin bulunduğu yermidir bu konudaki bilgilerinizi rica ediyorum.Saygılar....
Old 25-05-2006, 15:12   #38
Av.Levent

 
Varsayılan

Benim acizane fikrime göre;
Şubenin yapmış olduğu tüm işlemlere karşı şubenin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.(İflas hükümleri haric)
Old 14-06-2006, 17:48   #39
berkiten

 
Varsayılan

hiç bir hak talep edilememesi için 5 sene geçmesi mi gerekir.
Old 22-06-2006, 18:23   #40
Kilimanjaro

 
Varsayılan

En az bankaların ödemekle mükellef oldukları meblağ çerçevesinde cereyan eden sohbet kadar ilgi çekici olan ve benim tam bir çözüme ulaşamadığım bir sorum olacak: Bir çek bankaya ibraz edildikten sonra kısmi karşılığı olduğu için hamilin talebiyle kısmi bir ödeme yapılsa ve çekin onaylı sureti hamile verilse, fakat daha sonra keşideci tarafından bankaya karşılığının yatırılmış olduğu haber alınıp bankaya onaylı suretle yeniden müracaat etse; bu durumda bankanın geri kalan bölümü ödemesi gerekmekte midir? Keşideciden onay almadan ödeme yapmama veya hiç ödeme yapmama yoluna gidebilir mi?
Old 22-06-2006, 22:25   #41
mehmetdemirlek301

 
Varsayılan

Sayın Kilimanjaro, karşılıksız çıkan çekten sonraki 10 günlük düzeltme hakkını kullanma süresi içinde çekin karşılığı yatırılırsa bankanın onay almaksızın ödeyip ödememe yetkisi olmaması gerekir, ama düzeltme hakkının kullanım süresinin geçmesinden sonraki süreçte mümkün olmayabilir, çünkü bu durumda çekin ibraz süresi de geçmiş oluyor.Düzeltme hakkı süresinin geçmesinden sonra çek karşılıksız kalmıştır, artık muhatap bankayı karşılığı sonradan yatırıldıysa ödemeye zorlama imkanı olmaması gerekir diye düşünüyorum.Zira çek için öngörülen süreler buna engel teşkil etmekte, niteliği gereği de çek ilişkisi 3'lü bir ilişkiyi temsil etmektedir.Keşideci, lehtar, muhatap.Verdiğiniz örnekteki durumda bankayı yasal olmayan ekstra bir yük altına soktuğunuz gibi, çek için öngörülen kanuni süreleri ihlal ediyorsunuz.Ayrıca işin diğer bir yönü de, aynı kişiden çeki sizden daha önce karşılıksız kalmış başka birinin sizden daha önce icra takibine başvurduğu halde şans eseri sizin onun önüne geçme gibi bir ihtimali mevcut olup bu durum hukuki olmayacaktır.Çek ibraz edildiği tarih itibariyle bir hüküm ifade etmekte olup, ibraz edildiğinde karşılığı bulunmayan bir çekin daha sonraki bir tarihte karşılığının yatırılması ibraz süresini yeniden canlandırmaz.Biraz acele yazdığımdan dolayı anlatım bozukluğu taşıyabilir yazdıklarım, bunun için kusura bakmayın, tabii bunlar benim kişisel hukuki kanaatimdir.Fikriniz geliştirilebilir.Saygılarımla....
Old 26-06-2006, 16:25   #42
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Mehmet Bey, yeni bakabildim, görüşleriniz için gecikmeli de olsa teşekkür ederim. Yanlış anlamadıysam on günlük ibraz süresi içinde bankanın keşidecinin onayını aramaksızın ödeme yapması gerektiğini düşünüyorsunuz. Benim yaşadağım tereddüt tam da bu kısımla ilgili. On günlük ibraz süresinden sonrasıyla alakalı olarak ben de sizinle aynı istikamette düşünüyorum.
Old 27-06-2006, 13:41   #43
mehmetdemirlek301

 
Varsayılan

Evet doğru anlamışsınız.Buna ilişkin dayanağım da kişiye tanınan düzeltme hakkıdır.Hatta bunu 10 günlük ibraz süresi olarak değil, düzeltme hakkının bittiği tarihe kadar uzatmanın mümkün olması gerekir.Çekin karşılıksız kaldığı tarihten sonraki bir tarihte çek karşılığı bir şekilde bankaya yatırılmışsa bunun düzeltme hakkının kullanıldığı şeklinde yorumlanması gerekir.Bankanın aksi yönde bir yorum yapma yetkisi bulunmamaktadır.Saygılarımla..
Old 06-07-2006, 09:41   #44
ufuk.palabıyık

 
Varsayılan

Sayın üstadlarım, 3167 sayılı kanunun 10. maddesine ilişkin uygulama örneklerini aramaktayım.Zira yazdıklarınız ilgilendiğim konuyla alakalı ancak tam olarak örtüşmüyor. şu anda karşılaştığım bir olay var ve sizinle paylaşmak isterim. Bir mükellefim çalıştığı bir firmaya çek keşide ediyor ve çekin ödeme tarihinde hesabında 150 ytl açık kalıyor. çek ciro edildiği için il dışına çıkıyor ve il dışında bir firma kendi bankasına takasa veriyor.çek takasta yazılıyor. çek cuma gününe denk geldiğinden pazartesi olay fark ediliyor ve kalan kısım bankaya yatırılıyor. benim 3167 nolu kanunun 10. maddesinden çıkardığım, ilgili bankanın kısmen karşılıksız çekin 370 ytl ye kadar tamamlaması gerektiği yönünde. ancak bu gibi bir uygulama örneğine rastlayamadım. ayrıca para çekin ödeme tarihinden sonraki ilk iş günü bankaya yatırılıyor. ilgili firmayla temasa geçiriliyor ve bankadan tahsil etmesi isteniyor.Ancak banka tahsile yanaşmıyor. daha sonra 10 günlük süre içerisinde çek bedeli alacaklı firmaya kredikartı ile ödeniyor ancak çek ödeme tarihinden 20 gün sonra keşideci firmaya teslim ediliyor. yani firma hiç bir şekilde düzeltme hakkını kullanamıyor. sizce bir muhasebeci olarak izlemem gereken yol nedir? Merkez bankasından yazı ile hakların iadesini istemem mi gerekir? alacaklı tarafın çeki bana geç ulaştırdığına ilişkin yazılı beyanını alıp ilgili tarafadava açmam mı gerekir? görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Old 03-10-2006, 15:01   #45
avfehmi

 
Varsayılan

Acaba, süresinde ibraz edilmiş çek için bankanın sorumlu olduğu miktarı ödememiş olması sebebi ile oluşan başka yargıtay kararı var mı?
Old 06-10-2006, 12:34   #46
ersen

 
Varsayılan çeklerin icra takibine konu edilmesi

karşılıksız çekler icra takibine konu edildikten sonra dahi bankadan sorumluluk miktarları kadar talepte bulunulabilirmi. bulunulabilir ise çekler icra dairesinde olduğunda için izlenen yöntem ne olmalıdır
Old 22-12-2007, 10:04   #47
av.remzieroglu

 
Varsayılan çekte bankanın sorumlu olduğu mıktar

ödeme gunu 2006 nın aylarına denk gelen 7 adet çek muvekkılıme keşide edilerek verılmıştır. çek keşidecisi çeklerin odeme gununden önce intıhar etmiştir. mirasçıları da mirası reddetmişleridir. müvekkilim zamanı geldığınde çeklerı bankaya ibrat edip karşılıksız kaşesı bastırmamıştır. yakın zamanda bankaya bankanın sorumlu olduğu mıktarların tahsılı için başvurduğumuzda karşılıksız kaşe bastırılmadığı için ödeme yapmayacaklarını beyan etmişleridir.
karşılıksız kaşesi bastırmamak bankanın sorumluluğunu ortadan kaldırır mı ? bu konuda bılgısı olan arkadaşlarımız cevap verırıse senınırım. gerçi bu konular çok tartışıldı ama. tam cevabını bulamadım.
Old 22-12-2007, 12:36   #49
avmuhammet25

 
Varsayılan

çek bankaya ibraz edilmemiş anladığım kadarıy labankanın sorumluluğu karşılıksız çekten olduğu için ve konumuzdaki çeklerde ibraz edilip karşılıksız kaşesi olmadığı için alamazsınız.
Old 01-03-2008, 10:57   #50
avsafran

 
Varsayılan çek yaprağına ilişkin ödeme süresi

değerli meslektaşlarım ;

çek yaprağına ilişkin bankanın sorumlu olduğu tutarı ödeme de bir süre koşulu varmı? geçtiğimiz günler içerisinde bir bankanın çekin ibraz süresi olan 10 gün içinde bankanın sorumlu tutarı ödeyebileceğini söylerken farklı bir banka 6 aylık süre içerisinde sorumlu olduğu tutara ilişkin olarak ödeme yapmıştır. bankaların bu şekilde sorumlu olduğu tutarı ödeme süresini belirlemede yatkisi varmıdır? teşekkürler...
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşılıksız Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktarın Tahsili Admin Hukuk Haberleri 61 05-01-2016 01:22
Çekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar TABUOSMAN Meslektaşların Soruları 3 27-02-2009 15:48
Yönetimi TMSF'ye geçen bankaların alacaklı olduğu icra dosyalarında Zamanaşımı Av.Ender Meslektaşların Soruları 3 21-04-2008 23:23
Ödemeden Men Talİmati Nedenİyle Bankanin Sorumlu OlduĞu Mİktari Ödememesİ lawyerh Meslektaşların Soruları 1 01-07-2006 22:07
Bankanin Sorumlu OlduĞu Mİktar. biçer hukuk Hukuk Sohbetleri 3 16-04-2006 12:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08639193 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.