Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vasi Tayini Davasinda Velayetin Kaldırılması Sorunu

Yanıt
Old 11-11-2009, 22:12   #1
ozkaynak

 
Varsayılan Vasi Tayini Davasinda Velayetin Kaldırılması Sorunu

Değerli THS üyeleri,
Adli yardımdan gelen ve bu ara bir hayli kafamı karıştıran, canımı sıkan bir konu hakkında fikirlerinizi ve çözüm önerilerinizi almak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle ki;
Küçük K'nın teyzesi T'nin VASİ TAYİNİ istemli adli yardım görevlendirmesi geldi. T ile görüşmemiz sonucu (cahil olması nedeniyle herşeyi net olarak anlatmamıştı) davayı açtım.
Küçük K'nın babası B, annesi A'yı öldürmüş... B de yargılama sonucu hüküm giydiği gibi hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasına hükmedilmiş...
Küçük K'nın, teyzesi T'den başka kimsesi yok.. T, K'nın okulunu ve ikametini yanına aldırmış. Vasi de olmak istiyor.
Davayı açtık... İlk celsede hakim, baba B'nin velayetinin kaldırılması hususunda dava açmamız için süre verdi.
?!?!?!?
Birkaç kaynakta, velayetin kaldırılması davasını baba-anne-çocuk açabilir diye okuunca kafam iyice karıştı. Çünkü ben sasi adayı vekiliyim. Bunun üzerine fikrine başvurmak için aile mahkemesi hakimiyle görüştüm. Hakim, uzun uzun düşündükten sonra "Sulh hukuk mahkemesi, size yetki belgesi verse, o şekilde açsanız olmaz mı" dedi. Ümitlendim.
Geçenlerde Barodan "velayetin kaldırılması davası" için görevlendirmem geldi. Bunun üzerine Sulh hukuk mahkemesi hakimiyle görüştüm. Fakat yetki belgesi veremeyeceğini, yasanın yorumundan üçüncü kişinin de bu davayı açabileceğinin anlaşıldığını falan söyledi.
(Ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi baba B hakkında hüküm tesis ettikten sonra baba B'nin ikametgahının bulunduğu ve ilimize bağlı ilçenin ilgili mahkemesine baba B'ye vasi atanması için ihbarda bulunmuş. Fakat küçük K'ya vasi atanması için bir ihbarı olmamış.)
Ayrıca dedi ki, "Eğer ilçedeki dava sonuçlandıysa baba B'nin vasisine, sonuçlanmadıysa baba B'nin kendisine açarsınız. Ama yetki sorununuz da ortaya çıkabilir. Baba B'nin ikametgahı olarak o ilçe mahkemesi yetkili görünüyor. Bunu da aile mahkemesi hakimiyle bir daha görüşün." dedi.
Buna göre:

1- Velayetin kaldırılması davasını vasi adayı vekili olarak nasıl açabilirim?

2-
Sulh Hukuk hakimi diyor ki, eğer Ağır Ceza Mahkemesinin ihbarı sonucu ilçe mahkemesinde yürüyen baba B'ye vasi tayini davası sonuçlanmadıysa B'ye, sonuçlandıysa atanan vasisine açarsınız. Bu konudaki fikriniz nedir?

3-
Velayetin kaldırılması davasında yetkili mahkeme, haliyle davalı baba B'nin ikametgahı, yani söz konusu ilçe mahkemesi olacak. Çocuğun ikametgahı ise burada... Burada açabilir miyim? Buradaki aile mahkemesi yetkiyi resen gözetir mi? Eğer gözetirse ya da ilçede açılması gerekirse; il dışı olacağından adli yardım görevimin akıbeti ne olur? Buna keza, il dışı olduğundan adli yardım görevim sona erecek olursa, benim açtığım vasi tayini davasının akıbeti ne olur?

Sözün özü, elimde bir içtihat, emsal karar ve sair bilgi belge ile; BULUNDUĞUM İL AİLE MAHKEMESİNDE,
VASİ ADAYI VEKİLİ OLARAK,
BABA B'YE
VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI

açabilmem konusunda destek ve yardımlarınız...
Ki, davayı açabileceğim bir çıkış yolu varsa ve açıldıktan sonra esasa geçebilirsek kısa sürede sonuç alacağız.

Çıkış yolu düşünmekten bayağı muzdarip oldum
Şimdiden sonsuz teşekkürlerle... Sayg.
Old 14-11-2009, 11:27   #2
savunman85

 
Varsayılan

sayın özkaynak bence sulh hukuk mahkemesi size dava açmak için süre verdiğine göre yetki belgesi de vermesi gerekir zira bu şekilde velayetin nez-i davasında ilgili olduğunuz ortaya çıkar. diğer taraftan baba hakkında vasi atanmışsa dava ona açılır eğer atanmamışsa davayı babaya açrsınız ancak mahkeme bu defa da babaya vasi atanması davasını bekletici mesele yapar her halde dava babanın vasisine karşı devam eder diye düşünüyorum ama yine de yargıtay kararı araştırmak lazım. iyi çalışmalar.
Old 21-11-2009, 14:34   #3
Neslihan

 
Varsayılan

Bende benzer bir konu ile karşı karşıyayım. Velayetin kaldırılması ve vasi istemimizi nasıl yapacağız? Vasi adayı olarak dava açma yetkimiz var mı?
Old 30-03-2016, 16:40   #4
_gamze_

 
Varsayılan

Merhaba; sayın ozkaynak davanızı nasıl sonuçlandırdığınızı öğrenebilir miyim? Aynı şekilde benim de bir dava açmam lazım. Teşekkür ederim.
Old 31-03-2016, 14:35   #5
ozkaynak

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan _gamze_
Merhaba; sayın ozkaynak davanızı nasıl sonuçlandırdığınızı öğrenebilir miyim? Aynı şekilde benim de bir dava açmam lazım. Teşekkür ederim.

Mrb _gamze_
Aile mahkemesine velayetin kaldırılması istemiyle vasi adayı teyze vekili olarak davalı babaya karşı dava açtım.
Yargıtay 2. H.D. 2000/5501 Es-2000/5771 Karar sayılı ilamı gereği, üçüncü kişiler de bu davayı açabiiyor.
Ayrıca bu davada 'bulunulan yer mahkemesi'nin de yetkili kılındığı açık. (HASAN ÖZKAN, AİLE HUKUKU DAVALARI VE TATBİKATI-SAYFA 1391, LEGAL YAYINLARI, İSTANBUL 2004)
Aile mahkemesi velayetin kaldırılması davasında sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunmak suretiyle küçük lehine kayyum atadı ve dava bu şekilde görülerek velayetin kaldırılmasına karar verildi.

Akabinde vasi tayinine ilişkin sulh hukuk mahkemesinde derdest davama aile mahkemesi kararını sunarak istenilen neticeyi almış oldum.

Yargıtay'ın yukarıda bahsettiğim ilamını da faydalı olabilir ümidiyle ekte paylaşıyorum. Kolaylıklar dilerim.

T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2000/5501
Karar No: 2000/5771
Karar Tarih: 03.05.2000


>VELAYETİN NEZİ ( Çocuğun Korunmasını Gerektiren Durumların Mevcut Olması Halinde Hakimin İstek Üzerine Veya Resen Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olması )

>ÇOCUĞUN KORUNMASI ( Bu Durumların Mevcut Olması Halinde Hakimin İstek Üzerine Veya Resen Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olması )

>DAVA AÇMA HAKKI. ( Velayetin Nezini İstemek Sırf Ana ve Babaya Tanınan Haklardan Olmayıp Üçüncü Kişilerin de Bu Yönde Dava Açma H.na Sahip Olmaları )ÖZET :
Velayetin nez'ini veya çocuğun korunmasını gerektiren durumların mevcut olması halinde hakim, istek üzerine veya resen gerekli tedbirleri almak zorunda olduğundan, velayetin nez'ini istemek sırf ana ve babaya tanınan haklardan olmayıp, üçüncü kişiler de bu yönde dava açma hakkına sahiptirler.


DAVA :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


KARAR :
Davacı İ.Uzunkaya'nın 14.8.1997 tarihli dava dilekçesi ile, 1995 yılında ölen babasının, davalıdan olma oğlu 1991 doğumlu C.'in, annesi üzerinde bulunan velayetinin nez'i ile kendisine verilmesini istediği, mahkemece davanın reddine karar verildiği ve verilen kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dava, velayetin nez'i davası olup; mahkemece, davanın, davacı kardeşin dava açma yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile reddedildiği görülmüştür.

Medeni Kanunun 274. maddesi hükmüne göre, velayet görevini aşırı derecede ihmal eden veya kötüye kullanan ya da bu görevi yerine getirmekten aciz bulunan ana ve babadan velayet nez olunur.

Aynı Kanunun 272. maddesi "ana ve baba vazifelerini ifa etmedikleri takdirde hakim, çocuğun himayesi için muktazı tedbirleri ittihaz ile mükelleftir" demektedir.


Velayetin nez'ini veya çocuğun korunmasını gerektiren durumların mevcut olması halinde hakim, istek üzerine veya resen gerekli tedbirleri almak zorunda olduğundan, velayetin nez'ini istemek sırf ana ve babaya tanınan haklardan olmayıp, üçüncü kişiler de bu yönde dava açma hakkına sahiptirler. ( Y. 2. HD.nin 30.12.1975 tarihli 9587-9916 saydı, 19.2.1973 tarihli 915-969 sayılı, 25.12.1970 tarihli 6696-7045 sayılı, 20.1.1966 tarihli 190-236 saydı ve 13.2.1964 tarihli 714-741 saydı kararları ) Zira velayet konusu , kamu düzenine ilişkindir.

Bu itibarla, mahkemece velayetin nez'ini gerektiren durumların mevcut olup almadığının araştırılması, mevcut olması halinde de gerekli tedbirlerin alınması gerekirken, davacı kardeşin dava açma yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüştür.


SONUÇ :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi. 3.5.2000
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vasİ Tayİnİ İÇİn KİŞİ Mutlaka SaĞlik Raporu Almali Midir avukat zeynep Meslektaşların Soruları 23 05-02-2012 11:42
Velayetİn DeĞİŞtİrİlmesİ ahmetyılmaz Meslektaşların Soruları 1 25-01-2008 09:55
Husumet-taraf TeŞkİlİ-kayyim/vasİ Tayİnİ Av.Fatih KISA Meslektaşların Soruları 3 06-04-2007 14:59
Vasİ Tayİnİ av.egemen Meslektaşların Soruları 2 03-03-2007 15:51
iŞÇİNİN TAYİNİ ttufek Meslektaşların Soruları 3 08-08-2006 18:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03790689 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.