Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi Hukuk eğitimi sonrası meslek seçimi ile Avukatlık veya Hakimlik/Savcılık Stajı ile ilgili konular

Hakim Adayı Sınavına Durdurma

Yanıt
Old 14-11-2006, 19:56   #1
Yusuf Ek

 
Varsayılan Hakim Adayı Sınavına Durdurma

TRT'nin sitesindeki habere göre:

Danıştay, Adalet Bakanlığı'nın 600 hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile "Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği"nin yürütmesini durdurdu.
Danıştay kararına göre, Adalet Bakanlığı'nın, hakim ve savcı adaylarını almada sınav yapma yetkisi yok.

Danıştay 12'inci Dairesi, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin başvurusu üzerine ele aldığı davada, yürütmenin durdurulması istemini olumlu buldu.

Danıştay, bu kararını, ilgili kanunlarda, "Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcı adaylarını almada sınav yapma yetkisi" olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gerekçesine dayandırdı.

İdari yargı hakim adaylığı için yazılı sınav 15 Ekim 2006'da yapılmış, sınavı kazanan 482 adayın mülakata alınacakları duyurulmuştu. Adli yargı hakim adaylarının yazılı sınavı ise 25 Kasım'da yapılacaktı.


haberin kopyalandığı sayfa:
http://www.trt.net.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=163470
Old 14-11-2006, 22:56   #2
Seyda

 
Varsayılan

Bu sınava 4 aydır ciddi bir şekilde hazırlanan,otobüs biletini bile almış biri olarak ruhen çökmüş durumdayım Sanki tüm konsantrem bozuldu.Nedir bu belirsizlik yaa??
Old 14-11-2006, 23:41   #3
Av.Nebi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Seyda
Bu sınava 4 aydır ciddi bir şekilde hazırlanan,otobüs biletini bile almış biri olarak ruhen çökmüş durumdayım Sanki tüm konsantrem bozuldu.Nedir bu belirsizlik yaa??

Peki ne olacak bu kadar hazırlık yapan insan muallakta bekliyecek mi ?
Old 15-11-2006, 08:48   #4
Av.Orhan Kaya

 
Varsayılan

Hakimlikle bir ilgim yok ama sınava hazırlanan/kazanan arkadaşlar adına üzüldüm.
Old 15-11-2006, 12:27   #5
KaanK

 
Varsayılan

ee ne olacak simdi yaa 1 hafta kala böyle birsey olabilir mi
Old 15-11-2006, 12:54   #6
judge21

 
Varsayılan

sayın Seyda ile aynı kaderi paylaşıyorum.dünden beri bütün motivasyonum alt üst oldu.
Old 15-11-2006, 15:38   #7
üye8975

 
Varsayılan

bu ülkede gerçekten hiçbir şeyin garantisi yok. basit bir sınavın bile bu şekilde yüze göze bulaştırılması çok acı.
Old 15-11-2006, 16:20   #8
Kamaz

 
Varsayılan

Bu konuda bizlere düşen görev sanırım Adalet Bakanlığından gelecek olan cevabı beklemek.Ayrıca bakanlık sitesine e-posta atarak Bakanlıktan bu konuda gerekli adımların atılmasını isteyebiliriz ve umut ediyorum ki bu kadar çok hakim ve savcı açığı varken Bakanlık veya Meclis gereken düzenlemeyi en kısa zamanda yapacaktır.
Old 16-11-2006, 09:37   #9
Av.M.Çağrı Alperen

 
Varsayılan

öte yandan atama yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla hakim ve savcı adayları için de belirsizlik başladı. Aralık ayında kura çekmeyi bekleyenler vardı. Yazık
Old 16-11-2006, 13:45   #10
av.filiz

 
Varsayılan

beklemektan başka çağremiz kalmadı sanırım...
bakanlık neden bi açıklama yapmıyor...
biran önce yaapsında adli yargı konusunda netlik sağlansın...
ya çalışmaya devam edelim...
ya da ...
Old 16-11-2006, 14:11   #11
avslh

 
Varsayılan

iptal davası açan kimse, bu hükümetten önce nerdeydi.. işine gelmemiştir..
Old 16-11-2006, 15:37   #12
av.filiz

 
Varsayılan

adalet bakanlığını arayan arkadaşlarımız bi yanıta ulaşamamışlar...
beklemek kadar kötü bişey yok sanıyorum...
Old 17-11-2006, 22:56   #13
Yusuf Ek

 
Varsayılan

ve sonra beklenen açıklama

ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI YAZILI SINAVI VE MÜLÂKATI HAKKINDA KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE DUYURU09.08.2006 tarihinde ilân edilen ve 15.10.2006 tarihinde yapılan İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavı ile 18.05.2006 tarihinde ilân edilen ve 25.11.2006 tarihinde yapılacak olan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının ve bu sınavların dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin tamamının hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği adlı derneğin açtığı davalarda Danıştay 12. Dairesince yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin basın yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını müteakip Bakanlığımıza yoğun bir şekilde yazılı, sözlü ve telefonla müracaat edilerek mülakatı yapılacak idarî yargı, yazılısı yapılacak adlî yargı hâkim adaylığı sınavlarına başvuran adayların durumlarının ne olacağı, yazılı sınavın ve mülakatın yapılıp yapılmayacağı hususlarında bilgi istenmektedir.Danıştay 12 inci Dairesinin kararları Bakanlığımıza henüz resmi olarak tebliğ edilmediğinden gerekçesi bilinmemekle birlikte, konudan basın yayın yoluyla haberdar olunmuştur. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi uyarınca idarelerin, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerini kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmek zorunda oldukları bilinmektedir. Bakanlığımızca kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yürütmenin durdurulması kararlarının kaldırılması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurulacaktır.Bu noktada, kamuoyunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi için hâkim adaylığına atanma ve sınav sistemi ile bu güne kadar açılan davalar ve davaların seyri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.04.07.1934 tarihinde kabul edilen 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4 üncü maddesi; “Her sene alınacak namzet miktarı Vekillikçe tespit olunur.Namzetler adliye müsteşarı ile teftiş heyeti reisinden ve hukuk, ceza ve zat işleri umum müdürlerinden teşekkül edecek heyetin mütalaası alındıktan sonra Adliye vekili tarafından tayin olunurlar.” hükmünü getirmiştir.Bu düzenleme 1972 yılına kadar sürmüştür. 1972 yılında 2556 sayılı Kanunun 4. maddesi; “Her yıl alınacak aday miktarı kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça tespit edilir. Taleplilerden yazılı sınav ve mülakatta başarı gösterenler başarı derecelerine göre sıraya konulup boş olan adaylık kadrolarına bu sıra gereğince Adalet Bakanı tarafından atanırlar.Doktora yapanlar yazılı sınavdan ayrık tutularak sadece mülakata tabi olurlar.Adalet Bakanlığına karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz.Sınavların ve mülakatın ne şekilde yapılacağı ve sınav ve mülakat kurullarının teşekkülü bir yönetmelikle tespit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

2556 sayılı Kanunun 4. maddesini değiştiren 28.06.1972 tarihli ve 1597 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğin 7. maddesine göre oluşturulan Sınav ve Mülakat Kurulunun; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, bulunmadığı takdirde müsteşar yardımcısının başkanlığında, Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölüm Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk İşleri, Ceza İşleri, Ceza ve Tevkif Evleri ve Özlük İşleri (Personel) genel müdürleri veya yokluklarında kanuni vekillerinden oluşacağı hükme bağlanmıştır.Halen yürürlükte bulunan 24.02.1983 tarih 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 9 uncu maddesinde ise; “Her yıl alınacak aday sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikte Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit edilir.Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.Adayların yarışma sınavı ve mülâkatı ile 8 inci maddenin (g) bendinin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.Maddenin birinci fıkrası, 22.12.2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanun ile “Her yıl alınacak aday sayısı, avukatlık mesleğinden alınacaklarla birlikte Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit edilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Buradaki değişiklikle sadece alınacak aday sayısının tespitinde Adalet Akademisinin görüşünün alınacağı ilave edilerek eski düzenleme aynen muhafaza etmiştir.Yukarıda belirtilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, 1934 yılından beri her yıl alınacak hâkim adayı sayısı Adalet Bakanlığınca tespit edilmekte ve atamaları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu kuralın istisnai uygulaması bugüne kadar hiçbir zaman olmamıştır. Halen görevde bulunan bütün hâkim ve savcılar bu mevzuat çerçevesinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen kadro ve sınavlara tabi olarak atanmışlardır.Adalet Bakanlığı’nın hâkim adayları ile ilgili yazılı ve sözlü sınavlarının iptaline ilişkin bugüne kadar pek çok dava açılmış ve bu davalardan sonuçlananların tamamı Danıştay’ın ilgili Daireleri ve ilk derece mahkemelerince reddedilmiştir. Sadece 2003 yılından bugüne kadar açılan 30 davadan, sınava giren ilgililerin açtığı 28 davada ret kararı verilmiş, ancak adı geçen dernek tarafından açılan son iki davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.Danıştay 12 nci Dairesi, daha önce hâkim adaylığı sınavına giren ilgililer tarafından açılan;2003/3190 esas sayılı dosyada; 30.06.2004 tarihinde “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, hâkim adayları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi genel idare hizmetleri sınıfından memurlar olup, hâkim-savcı sınıfından değillerdir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görev ve yetkileri ise, hâkimler ve savcılarla ilgilidir.Anılan düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, hâkim ve savcı adaylarının seçilmeleri, atanmaları, eğitimleri ve diğer özlük hakları Adalet Bakanlığının görev ve yetki alanındadır. Dolayısıyla hâkim ve savcı adaylarıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasını göstermek amacıyla yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. Bu maddelerle tanınan yetkiye dayalı olarak çıkarılan yönetmelikte hukuka aykırılık bulunmamaktadır. “ gerekçesiyle söz konusu sınavın dayanağı olan yönetmelik hükümlerinin iptali istemiyle açılan davayı 2004/2307 sayılı kararla reddettiği,2004/2407 esas sayılı dosyada; 05.11.2004 tarihinde, hâkim adaylığı sınavının dayanağı olan yönetmelik hükümlerinin iptali ile 2802 sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinin Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddi görülmediği ve yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği,Bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca 31.03.2005 tarihinde Anayasa’ya aykırılık iddiası ciddi görülerek 2802 sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmakla birlikte, söz konusu kararda “…anılan kanunla düzenleme yetkisi tanınan Adalet Bakanlığı…”, “…Adalet Bakanlığı’na yönetmelik düzenleme yetkisi tanıyarak mülakatın Adalet Bakanlığı personelince yapılmasına olanak sağlayan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddeleri” ifadelerine yer verilerek Adalet Bakanlığı’nın Yönetmelik çıkarma ve sınav yapma yetkisinin kabul edildiği,Anayasa Mahkemesi’nin bu başvuru üzerine 18.05.2005 gün ve 2005/47 sayılı karar ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddesi hükümleri ile ilgili yürürlüğün durdurulması isteminin oybirliği ile reddine karar verdiği,Bu karardan sonra 2003/3273 esas sayılı dosyada; 24.04.2006 tarihinde “…2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin (ı) bendindeki “mülakatta başarı göstermek” ibaresi ile, 9 uncu maddenin son fıkrasında yer alan “mülakat” ibaresinin Anayasa’nın 2, 10, 138, 140 ıncı maddelerine aykırı olduğu kanısına ulaşılarak, bu kuralın Anayasa’ya aykırılığı ve uygulanması durumunda, giderilmesi güç ve olanaksız zararlar doğurabileceği gözetilerek esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu, ancak Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.2005 gün ve E:2005/47 sayılı karar ile yürürlüğün durdurulması isteminin oybirliği ile reddine karar verildiğinin anlaşıldığı,Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde hâkim ve savcı adaylığına atabilmek için ilgililerin ifade ve bir konuyu kavrayıp özetleme ve değerlendirme yeteneğini, davranışını, genel ve fiziki durumunu tespit için tamamı Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinden mülakat kurulu oluşturulmasına ilişkin dava konusu düzenlemede üst normlara ve mevzuata aykırılık bulunmadığı…” gerekçesiyle yasal dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verildiği belirlenmiştir.Yukarıda yer verilen Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları ve bu kararların dayandığı gerekçeler ile 12 inci Dairenin Adalet Bakanlığının hâkim adaylığı yazılı ve mülakat sınavları yapabileceğine dair istikrar kazanmış kararları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi, günümüzde de hâkim adaylığı sınavları hukuki çerçeve dışına çıkılmadan yapılmaktadır. Hâkim adaylığı sınavlarının yürütmesinin durdurulması kararına karşı süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulunulacaktır.Daha önceki Danıştay kararlarına aykırı olarak verilen yürütmenin durdurulması kararlarının itiraz üzerine ortadan kaldırılması ihtimali, henüz yürütmenin durdurulması kararının Bakanlığımıza tebliğ edilmemiş olması ve ÖSYM ile aramızda yapılan protokol gereğince Bakanlığımızın üstlenmiş olduğu yükümlülükler dikkate alınarak, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ilân edildiği gibi 25.11.2006 tarihinde yapılacaktır.Ancak, hâkim adaylığı sınavlarının sonraki aşamaları, söz konusu yürütmenin durdurulması kararlarına karşı yapılacak itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca verilecek kararlar uyarınca belirlenecek ve ayrıca ilân edilecektir. 15.10.2006 tarihinde yapılan idarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavında başarılı olan 482 aday ile, 25.11.2006 tarihinde yapılacak adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavında başarılı olacak adayların mağdur olmamaları için Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmektedir.Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.
Old 18-11-2006, 17:13   #14
KaanK

 
Varsayılan

ve Yar-Sav ın açıklaması:
17.11.2006 - Yarsav'dan Adalet Bakanlığı'na: 'Kararlara Uyun'. (ANKA Ajansı)Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı’nın Danıştay’ın verdiği 2 yürütmeyi durdurma kararına rağmen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavını 25 Kasım 2006'da yapacağını duyurması üzerine, Bakanlığa 'kararlara uyun' dilekçesi verdi.

Hakim ve savcılar arasında büyük tepki gören bakanlık tutumu, meslekte 20-25 yılını dolduran hakim ve savcıların 1 Ocak 2007'de emekli olacağı, bunların yasal mevzuattaki çelişkiler nedeniyle emeklilik maaşları ile ikramiyelerinde büyük düşüş olacağı belirtilerek, Bakanlığın bunu ivedilikle çözmesi istendi.Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı’nın Danıştay’ın verdiği 2 yürütmeyi durdurma kararına rağmen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavını 25 Kasım 2006'da yapacağını duyurması üzerine, Bakanlığa 'kararlara uyun' dilekçesi verdi. Hakim ve savcılar, özellikle 1 Ocak 2007'de emekli olacak meslektaşlarının ikramiye ve maaşlarında büyük düşüş olacağını, Bakanlığın bunu ivedilikle çözmesini istedi.


Adalet Bakanlığı’nın dün yaptığı, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının 25 Kasım 2006'da yapılacağına ilişkin kararına hakim ve savcıların tepkisi sürüyor. Konuyla ilgili olarak Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, bugün Bakanlığa, Danıştay’ın sınavlara ilişkin iki yürütmeyi durdurma kararına uyulması yönünde dilekçe verdi.


Yarsav'dan sınavlara ilişkin yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi:


MESLEKTE KALMALARI İÇİN ACELE ADIM ATILMALI


'Adalet Bakanlığı’ndan beklenilen, yapılacak sınavın iptali nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu sınav ücretlerini düşünerek, hukuka aykırılığı sürdüreceğini ilan etmek değil; hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirip yargı kararlarına uymaktır. Yargıç ve savcı sayısındaki yetersizliğin giderilmesi önemseniyorsa, öncelikle son yasal düzenlemeler karşısında 1 Ocak 2007 tarihinden sonra emekli olacak yargıç ve savcıların emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında büyük bir oranda düşüş gerçekleşeceğinden, meslekte 20 ve 25 yıllarını doldurmuş, büyük çoğunluktaki yargıç ve savcıların 1 Ocak 2007'den önce emeklilik hazırlıkları yapmakta olduklarını gözetmeli, mesleki tecrübelerinin doruğundaki bu kişilerin yaratılan mevzuat çelişkisi nedeniyle meslekte kalmalarını sağlamak yolunda aynı cesaretle ve ivedilikle adım atmalı ve bu çelişkiyi de ortadan kaldırmalıdır.'

Kaynak: ANKA Ajansı - 17.11.2006
Old 21-11-2006, 16:19   #16
Yusuf Ek

 
Varsayılan

Yeterince erken gelen bir haber mi? Bakanlıktan bir başka açıklama :

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI İLE İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI MÜLAKATI HAKKINDA KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE DUYURU15.10.2006 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavı ile 25.11.2006 tarihinde yapılacağı duyurulan Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülakat Ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği tarafından açılan davada, Danıştay 12. Dairesi’nce yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin basın yolu ile öğrenilmesi üzerine, mahkeme kararlarının elimize ulaşmaması ve Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav tarihinin çok yakın olması nedeniyle ilgililerde oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımızca 16.11.2006 tarihli duyuru yayınlanmıştır.Ancak, Danıştay 12. Dairesi’nin 13.11.2006 gün ve E:2006/4784, E:2006/4785 sayılı yürütmenin durdurulması kararları 17.11.2006 tarihinde Bakanlığımıza memur eliyle tebliğ edilmiştir. Kararlarda açıkça “ 100 İdari Yargı Yargıç alımına yönelik 09.08.2006 tarihinde ilan edilen ve 15.10.2006 tarihinde yapılan yazılı sınav ile bu sınav sonucunda yapılacak olan mülakat sınavının ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Ve Mülakat Ve Atama Yönetmeliği’nin yürütülmesinin durdurulmasına, sınav sürecinin başlamış olması nedeniyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/4. maddesi uyarınca tebliğin memur eli ile yapılmasına”, “Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Ve Mülakat Ve Atama Yönetmeliği’ne dayanılarak açılan ve 25.11.2006 tarihinde gerçekleştirilecek olan Adli Yargı Yargıç ve Savcı alımı yazılı sınavı ve mülakatının yürütülmesinin durdurulmasına” denilmek suretiyle, İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavı ile Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi karşısında, anılan kararların uygulanmasını teminen, yazılı sınavın Bakanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılacak itiraz üzerine verilecek karara kadar ertelenmesi zarureti doğmuştur.Daha önce 25.11.2006 tarihinde yapılacağı ilan edilen Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ile 18-28 Aralık 2006 tarihinde yapılacağı duyurulan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavı belirtilen tarihlerde yapılamayacak olup, hukuka saygılı bir idare olarak Danıştay kararlarının gereklerini yerine getiren Bakanlığımızca yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılacak itiraz üzerine, bu Kurulca verilecek karara göre Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavının akıbeti belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur. 20.11.2006
Old 22-11-2006, 14:59   #17
av.filiz

 
Varsayılan

hala bi kabustayım sanki
ctesi yaklaşıyor ve ben sınav yapılmayacağını bildiğim halde sanki yapılacak gibi geliyor
yarın çıkıp yok biz sınavı yapıyoruz dmeyecekleri ne malum
Old 22-11-2006, 15:58   #18
Av.Alper Demireli

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.filiz
hala bi kabustayım sanki
ctesi yaklaşıyor ve ben sınav yapılmayacağını bildiğim halde sanki yapılacak gibi geliyor
yarın çıkıp yok biz sınavı yapıyoruz dmeyecekleri ne malum


O kadar da değil artık...
5 gün kala sınav yapmıyoruz. İki gün sonra vazgeçtik yapıyoruz
Bakanlık yürütmeyi durdurma kararına itirazın sonucuna göre sınav tarihini açıklayacağını duyurdu. Beklemekten başka çare yok...
Old 22-11-2006, 17:01   #19
üye8892

 
Varsayılan

Danıştayın kararlarına uymak hukuk devletinin bir gereğidir.
Bence de sınav ertelenmeliydi.
Old 22-11-2006, 21:25   #20
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Alıntı:

hala bi kabustayım sanki
ctesi yaklaşıyor ve ben sınav yapılmayacağını bildiğim halde sanki yapılacak gibi geliyor
yarın çıkıp yok biz sınavı yapıyoruz dmeyecekleri ne malum

Mahkemelerin karar verirken hukukun genel ilkelerini ve hukuki istikrarı esas alması da adaletin/hukukun/hukuk devletinin gereğidir.

Saygılarımla.
Old 23-11-2006, 14:00   #21
üye8892

 
Varsayılan

Bu sınavın ertelenmesinde yine hukuk kazandı.Adalet Bakanlığı sınavda diretti ancak hukuka karsı gelemedi.hukukcu olarak görüşüm Adalet Bakanlığının dava neticelendikten sonra sınav tarihini belirlemesidir.sınavı riske atmamalıdır.
Old 23-11-2006, 18:25   #22
KaanK

 
Varsayılan

Bu itiraz ne zaman sonuclanacak yani Danıstaydan ne zman karar cıkacak ya
Old 24-11-2006, 12:48   #23
Av.Alper Demireli

 
Varsayılan

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu "Karar yargı bağımsızlığı açısından çok önemli. Yargıda bir dönem kapanacak. Karar, yetkinin bakanlık değil, Hâkim ve Savılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) kullanılması gerektiğine de karine oluşturuyor" diye konuştu.
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=204625

Sayın Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu verilecek kararın yargı bağımsızlığı açısından önemli olduğunu vurgulamış.
Çok merak ediyorum acaba kendileri göreve başladığında yargı bağımsız değilmiydi, bu kutsal görevi üstlenmeye talip olduklarında aynı yönetmelik aynı kanunlar yürürlükte değilmiydi?
Bu zamana kadar neden ses çıkarmadılar? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla mı hareket ettiler ?
Sadece biraz olsun emeğe saygı gösterilmesini beklerdim. Adaletin kendi mensuplarına yapmış olduğu bu adaletsizlik değilde nedir ?

Saygılarımla...
Old 26-11-2006, 19:22   #24
üye8892

 
Varsayılan

Söz konusu yönetmeliğin dava konusu olmasındaki neden kanuna dayanmaması ve dolayısıyla anayasaya aykırı olmasından dolayı bu yönetmeliğe karşı dava açılmıştır.
Ben hukukçu olarak sadece hukuktan yanayım.
Old 27-11-2006, 08:34   #25
faruksa

 
Varsayılan

Hakimlik ve savcılık sınavı yapmanın Adalet Bakanlığı'nın yetkisinde olmadığına karar veren Danıştay, kendisiyle çelişti. Danıştay'ın 30 Haziran 2004'te benzer bir davada bu sınavı Adalet Bakanlığı'nın yapması yönünde hüküm verdiği ortaya çıktı.
Adalet Bakanlığı'nın hakimlik ve savcılık sınavlarını yapma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınav yönetmeliğinin yürütmesini durduran Danıştay'ın, daha önce aynı konuda verdiği kararlarla çeliştiği ortaya çıktı.
Danıştay 12. Dairesi, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) açtığı davada, Adalet Bakanlığı'nın hakim savcı alımında yetkili olmadığı gerekçesiyle Hakim ve Savcı Adaylığı Sınav Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurdu. Ancak aynı daire, 30 Haziran 2004 tarihinde verdiği kararda, son kararının aksine hakimlik ve savcılık sınavlarının Adalet Bakanlığı'nın yetki alanında olduğunu belirterek, yönetmeliğin iptali talebini reddetmişti.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, hakim ve savcılık sınavı ile mülakatının iptaline ilişkin bugüne kadar çok sayıda dava açıldığını ve bu davaların tamamının Danıştay tarafından reddedildiğini belirtiyor. 1934 yılından bu yana hakim ve savcı alımında aynı sistemin uygulandığını, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların sürekli reddedildiğini hatırlatan yetkililer, kısa bir süre önce kurulan YARSAV tarafından açılan iki davanın kabul edilerek çelişkili bir kararla hakimlik ve savcılık sınavlarının durdurulmasını dikkat çekici buluyor.
Ayrıca sınavın durdurulmasına karar veren Danıştay 12. Dairesi Başkanı Yücel Irmak'ın aynı zamanda davayı açan YARSAV'ın kurucu üyesi olması da eleştiri konusu yapılıyor. YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Irmak'ın YARSAV'da kurucu üyesi olması nedeniyle kendileri tarafından açılan davaya bakan heyette yer almadığını belirtti. Hukuk çevreleri, daire başkanı heyette yer almasa bile bu durumun davaya bakan üyelerle tetkik hakimi ve savcının tarafsızlığına gölge düşüreceğini öne sürüyor.
'YARSAV, sol kadrolaşma peşinde' Kısa bir süre önce Yargıtay cumhuriyet savcılığı görevinden kendi isteğiyle emekliye ayrılan avukat Ahmet Gündel, YARSAV'ın yargıda sol bir ideolojik yapılanma amacıyla kurulduğunu belirterek, hakimlik ve savcılık sınavına ilişkin yönetmeliğin durdurulmasının arkasında da ideolojik kadrolaşma çabalarının yattığını öne sürdü. YARSAV'ı kuranların yargıda siyasallaşmadan şikayet etmelerine karşılık asıl amaçlarının kendi görüşlerinden kişilerin hakim savcı yapılması olduğunu söyleyen Gündel, bu sebeple sınav yapma yetkisinin Adalet Bakanlığı'ndan alınarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) verilmesini istediklerini ifade etti.
Old 30-11-2006, 14:28   #26
faruksa

 
Varsayılan Hakİm Ve Savci Adayi Sinavinin Durdurulmasi Son AÇiklama

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adaylığı sınavı yapma yetkisi veren yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Kurul, Adalet Bakanlığının 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik ilanları ile sınav ve mülakata ilişkin yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı Anayasa Mahkemesi karar verene kadar 5 ay süreyle itirazı reddetti.
http://www.anadoluajansi.com.tr/inde...mid=44#1295845
Old 30-11-2006, 14:55   #27
Seyda

 
Varsayılan

Lütfen biri bize bunun ne demek olduğunu açıklasın..5 ay süreyle itirazı reddetmek de ne demek oluyor?? Bunun sorumluları belli ya neyse..2007 Kasım'da görüşeceğiz nasıl olsa..!!
Old 30-11-2006, 15:39   #28
faruksa

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım seyda,
görülmekte olan bir davada mahkeme Anayasaya aykırılık iddiasını bekletici mesele yaparak dava dosyasını Anayasa mahkemesine gönderir.Anayasa mahkemesi kabul edilebilir bulursa esastan inceleyerek Anayasa aykırılık iddiasını karara bağlar.
Hakim ve savcı adaylığını sınavlarını geciktirmek kimin menfaatine hizmet eder sizin takdirinize sunuyorum.
Biz hakim ve savcı adayları olarak içinde olmadığımız, tarafı olmadığımız bir davanın neticesini bekleyeceğiz.
Old 30-11-2006, 15:47   #29
faruksa

 
Varsayılan

Alıntı:
7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi

MADDE 152. – Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.

sanırım bu madde yol gösterici olur
Old 30-11-2006, 15:59   #30
Seyda

 
Varsayılan

Sevgili faruksa; verdiğiniz bilgiye aslında gerek yoktu,çok şükür görülmekte olan bir davadaki anayasaya aykırılık iddiasının nasıl çözümleneceğini biliyorum.Ee kaç aydır sınav için anayasa hukuku çalışıyorum,o kadarını da bileyim değil mi?..Bu durumu bu kadar kolay kabullenmenize de bir mana veremedim.Tabii ki bekleyeceğiz elimizden şimdilik başka birşey gelmez ancak sınavı geciktirmenin kimlere ne fayda sağlayacağını hep birlikte göreceğiz,kime zarar verdiğini de..Emin olun ki siz hissetmeseniz de ben kendimi bu davanın içinde hissediyorum ve senelerdir neden bu kararın verilmediğini anlamaya çalışıyorum..Söyleyebileceğim tek şey var,o da; 5 aydır boşa geçen zamana ve emeklerimize yazık..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Yargı Hakim Adayı Sınav İlanı ! Sibel Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 27 08-10-2008 22:39
icra müdürlüğü sınavına gireceğim mustafa berkcan Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 1 03-09-2007 13:59
Hakim - savcı adayı sınavına durdurma Seyda Hukuk Haberleri 9 07-08-2007 19:35
Yılın Avrupalısı’ adayı Orhan Pamuk Seyda Kültür ve Sanat 1 20-11-2006 00:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06916308 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.