Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibinin İflas Yoluyla Takibe Çevrilmesi

Yanıt
Old 29-04-2010, 17:51   #1
Av.Ozan ATAMAN

 
Varsayılan Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibinin İflas Yoluyla Takibe Çevrilmesi

Değerli meslektaşlarım ! Sorum şu olacak:

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip devam ederken gönderilen birinci haciz ihbarnamelerine istinaden konan hacizlerin akıbeti takip iflas yoluyla takibe çevrilirse ne olur ?? Bu hacizler kendiliğinden kalkar mı yoksa devam mı eder? Kendi araştırmalarımdan pek tatmin edici bir sonuca ulaşamadım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler ve hepinize iyi çalışmalar.
Old 29-04-2010, 18:05   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

İflas yolu ile takipte haciz işlemi olmadığından, iflas kararı ile birlikte hacizler düşer diye düşünüyorum.
Old 29-04-2010, 23:26   #3
av.sebahattin

 
Varsayılan

Akıbetini sorduğunuz hacizler ihbarname borçlusu ise de asıl borçlu ise de herhangi bir şey değişmez diye düşünüyorum. Çünkü, iflas takibe geçmekle değil, mahkemenin kararı ile hüküm ifade edeceğinden açılan takipler ve hacizler etkilenmez diye düşünüyorum.
Old 29-04-2010, 23:47   #4
üye14072

 
Varsayılan

haçiz takibi açtınız
çalıştınız
haciz koydunuz
şimdi iflasa gezmik istiyorsunuz

hacizlerinize hiç bir şey olmaz
diye düşünüyorum,
bu hacizleri kim hangi yasa maddesi uyarınca kaldıracak veya düşürecek

borçlu satarsa savar giderse,
o işlemi yapan hangi maddeye sığınacak,

sizin hacizleriniz bir manada artık (muhtemel) iflas masasının başarı garantisini sağlayacaktır,
yani tüm alacaklıların yararınadır,

iflas davasını açtığınız takdirde de mahkeme gerekli tedbirleri almak durumunda değil mi zaten

saygılar
Old 30-04-2010, 09:20   #5
Av.Ozan ATAMAN

 
Varsayılan

İlk etapta iflas yolu ile takip türünü seçen alacaklı bu takibin kesinleşmesi ve iflas davası sürecinde haciz tatbik etme hakkından yoksundur, başlangıçta kambiyo haciz takibini seçen ve bu takiple hacizler koyan alacaklı akabinde takip yolunu değiştirerek iflas yolu ile takibe geçtiğinde öncesinde yapmış olduğu hacizler iflas kararı verilinceye kadar devam edecekse, direkt iflas takibi yapan bir alacaklı ile kambiyo haciz takibinden sonra iflas takibine geçen diğer alacaklı arasında -hacizler iflas kararı verilinceye kadar devam edecekse- konum ve avantaj olarak büyük farklılık olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle kambiyo takibinin iflasa dönüştürüldüğü andan itibaren geçmişte yapılmış bulunan hacizlerin otomatikman yok hükmünde olması gerektiği kanısındayım. Ancak buna ilişkin bir Yargıtay kararı ya da yasal dayanak bulamamanın sıkıntısı içerisindeyim.
Old 30-04-2010, 10:29   #6
anarkh

 
Varsayılan

Sorunun çözümünde ilgili kanun hükümlerinin okunması ve yorumlanmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Haciz yolu ile takibin iflas yoluyla takibe çevrilmesine İİK m. 43 izin vermektedir. Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca: "Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir". Dolayısıyla haciz yoluyla takipten vazgeçildiği takdirde, yeni baştan iflas yoluyla takip prosedürünün işletilmesi gerekir. Bunun sonucunda, haciz yoluyla takipte yapılan tüm hacizler ve bunlar dışında kalan icrai işlemler hükümsüz hale gelir. Kanaatimce sorunuzun çözümünde, yukarıdaki hükümde yer alan "yeni baştan" ifadesi büyük önem taşıyor ve daha önce ortaya konulan çözüm yolları açısından pozitif bir temel olarak görülebilir. İyi günler...
Old 30-04-2010, 15:45   #7
Av.Nadir GÜLGEÇ

 
Varsayılan

Bir yere gitmek için otobüs bileti aldınız. Bileti satın almanız, size, sadece o yere gitme hakkını değil, aynı zamanda, otobüste verilecek ikramlardan yararlanma hakkını da bahşeder. Daha sonra, otobüsle gitmekten vazgeçtiniz, bileti iade edip uçak bileti aldınız. Farzedelim ki, biletleri aldığınız firma aynı firma (yani hem otobüsle ve hem de uçakla taşımacılık yapıyor). Siz uçakla giderken, sadece uçak içindeki ikramlardan yararlanırsınız; hostesten, otobüste yapılacak olan ikramları da talep edemezsiniz.
SONUÇ:Usulüne uygun bir şekilde takip yolunu değiştirip iflas yolunu seçerseniz, hacizler otomatik olarak düşer. Zaten, işlemler aynı dosya üzerinden yürüyeceği için ve bu husus dosyada açık bir şekilde görüleceği için, otomatik olarak düşmüş olan hacizler, size hiç bir hak bahşetmiyecektir. Buna rağmen, hacizler iflas masasına kaydedilirse, bu, hukuka aykırı bir uygulama olacağı için, ileri sürülmesi halinde, yapılan işlemin iptali ve hacizlerin kaldırılması sözkonusu olacaktır.
Old 01-07-2010, 13:03   #8
Güldal

 
Varsayılan

Konu ile ilgilenenlerin burada olduğunu gördüğümden yeni konu açmak yerine burada sormanın uygun olacağını düşündüm daha önceden kambiyo senetlerine özgü icra yolunu seçmiş isek sonraki iflas talebi nereye yapılır şirketin olduğu yere mi yoksa ilk takibin başladığı yere mi?
Old 01-07-2010, 19:47   #9
Av.Nadir GÜLGEÇ

 
Varsayılan

İflas talebi tabii ki, yetkili icra dairesine (yani borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesine) yapılır. Eğer, kambiyo senedinde, yetkili icra dairesi belirlenmişse, bu kayıt, iflas takibi bakımından yetki sözleşmesi sayılır ve aynı yerde iflas yoluyla takibin devamını sağlayabilirsiniz. Yok eğer, senette böyle bir kayıt (yetki sözleşmesi) yoksa iflas yoluyla takibi mutlaka borçlunun muamele merkezinde yapmalısınız. Senet miktarı büyük ve harçtan tasarruf yapmak istiyorsanız, bence aynı dosya üzerinden iflas talebinde bulunup dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini isteyebilirsiniz. Ya da yetkili icra dairesinde iflas takibi yapıp (dosya numarasını belirtip, takip yolunu değiştirdiğinizden bahsederek), önceki dosyayı talep ederek, harçsız iflas takibinizi devam ettirirsiniz.
Ayrıca, yetki itirazı olmazsa, kambiyo takibini yaptığınız icra dairesinde, iflas yoluyla takibin devamı da mümkündür.
Old 09-07-2010, 12:49   #10
Güldal

 
Varsayılan

Sn. Nadir GÜLEÇ
Cevabınız için çok teşekkür ederim yalnız yetki itirazı olmadan kambiyo takibi yapılan icra dairesinde iflas yoluna geçilebilmesinin bulunduğu bir yasa maddesi var mıdır acaba?Ben bulamadım da yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Old 09-07-2010, 16:51   #11
Av.Nadir GÜLGEÇ

 
Varsayılan

İflas takibi için yetkili icra dairesinin yetkisi kesin yetki değildir. Bunu nerden çıkarıyoruz? İİK m154,III,c1'den. Bu cümlede, "taraflar yetki sözleşmesi yapmışlarsa, o yer icra dairesinde de iflas takibi yapılabilir" deniyor. Bu ne anlama geliyor? Yetkinin kesin olmadığı anlamına geliyor. Böylece, yetkisiz icra dairesinde de iflas takibi yapılabilir. Borçlu süresinde yetki itirazında bulunmazsa, yetkisiz daire yetkili hale gelmiş olur.
Eğer, kambiyo senedinizde yetkili icra dairesi belirlenmişse ve takibi de belirlenen icra dairesinde yapmışsanız, artık borçlunun yetki itirazı da dinlenmeyecektir. Zira, yetki sözleşmesi yapılmış demektir.
Kambiyo senedinde yetki sözleşmesi yoksa, takibi iflas yoluna çevirdiğinizde, borçlu (daha önce kambiyo takibine itiraz etmemiş olsa bile) iflas takibi için yetki itirazında bulunabilir. Bulunmazsa, o takdirde, yetki kesinleşir. Yukarıdaki mesajımdaki "YETKİ İTİRAZI OLMAZSA"dan kastım, iflas takibine yetki itirazı olmazsa anlamındadır (o mesajdaki cümlem yanıltıcı olduysa özür). Borçlu, iflas takibine, yetki itirazında bulunursa, yapabileceğiniz bir şey yok, diye düşünüyorum. Önceki mesajımda belirttiğim yol izlenmelidir.
Old 09-07-2010, 18:53   #12
irfan_emrah

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ozan ATAMAN
Değerli meslektaşlarım ! Sorum şu olacak:

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip devam ederken gönderilen birinci haciz ihbarnamelerine istinaden konan hacizlerin akıbeti takip iflas yoluyla takibe çevrilirse ne olur ?? Bu hacizler kendiliğinden kalkar mı yoksa devam mı eder? Kendi araştırmalarımdan pek tatmin edici bir sonuca ulaşamadım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler ve hepinize iyi çalışmalar.

İİK 43/2 "Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir." şeklindeki maddesine göre alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere takip yolunu harç ödemeksizin değiştirebilir. Değişiklik icra dosyasına talep ve takip talebi sunularak yapılır. Bunun üzerine icra müdürü borçluya yeniden iflas yoluyla ödeme emri gönderir. Bu ödeme emri üzerine takip yeniden başlar. Hacizleriniz düşer. Çünkü takip yolunu değiştirmiş oluyorsunuz. Yaptığınız işlemler geçersiz hale gelir. Borçlu yeniden itiraz sürelerinde itiraz hakkı kazanır. İtiraz etmez ve borcu ödemezse iflas davası açarsınız. İflas sonunda zaten borçlunun bütün malları bir bütün sayılacağından haczinizin bir önemi kalmaz. Saygılarımla

Av. İrfan Emrah KAYAHAN
Old 12-07-2010, 13:40   #13
Güldal

 
Varsayılan

Sn Nadir GÜLEÇ
Çok teşekkür ederim,gayet açıklayıcı oldu
Saygılar...
Old 12-07-2010, 20:04   #14
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sebahattin
Akıbetini sorduğunuz hacizler ihbarname borçlusu ise de asıl borçlu ise de herhangi bir şey değişmez diye düşünüyorum. Çünkü, iflas takibe geçmekle değil, mahkemenin kararı ile hüküm ifade edeceğinden açılan takipler ve hacizler etkilenmez diye düşünüyorum.

Ben de aynı fikirdeyim. Kaldı ki:

Alıntı:
İHTİYATEN VEYA İCRAEN HACZEDİLEN ŞEYLER:
MADDE 186. (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/94 md.)

İhtiyaten haczedilmiş mallarla iflas açıldığı zaman paraya çevrilmemiş mahcuz mallar masaya girer.

İflasın açılmasından evvel paraya çevrilmiş bulunan mahcuz malların bedeli, 138 ila 144 üncü maddeler hükümlerine göre haciz koyduran alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder.

Bu hüküm de iflastan önceki hacizlerin kalkmayacağına ve masaya dahil olacağına delildir.
Old 12-07-2010, 22:00   #15
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Ben de aynı fikirdeyim. Kaldı ki:Bu hüküm de iflastan önceki hacizlerin kalkmayacağına ve masaya dahil olacağına delildir.

Ama hacizler olmadan girer.
Hacizler devam etseydi, haczi koyduranın satış isteme yetkisi de olurdu ki, bu durum iflas yolunun mantığına aykırıdır.
Old 27-04-2011, 11:36   #16
av.duyguf

 
Varsayılan

"takibi iflasa çevirdikten sonra vazgeçme" mümkün müdür?
biz a.ş. olan bir borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus takip başlattık ancak borçlunun hiçbir mal varlığını bulamadık, daha sonra zorlama amaçlı olarak takibi iflasa çevirdik fakat tenbligatlar 35'e göre yapıldı, açtığımız iflas davasında boşuna yüklece masrfa yapılacak .. dosyayı düşürüp , icrada tekrar kambiyo takibi üzerinden devam etmek mümkün mü?
icra müdürü yeniden harç yatırılırsa olur diyor ama harçsız devam etmenin yolunu arıyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kambiyo senedine özgü takip- rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip adalet48 Meslektaşların Soruları 8 28-01-2014 10:02
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte itirazın iptali davası tulu telisik Meslektaşların Soruları 6 09-12-2009 22:28
Ipoteğin Paraya Çevrilmesi Kambiyo Senedi Yoluyla Takibe Engel mi? AV.DİLEK Meslektaşların Soruları 1 04-02-2008 18:55
İpoteğin paraya çevrilmesi ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip Av. Ö.Erol Yavuz Meslektaşların Soruları 1 18-04-2007 23:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05321503 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.