Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Umut var: Yeni açılan 7 üniversitenin 3'ünde hukuk fakültesi yok!

Yanıt
Old 07-07-2009, 08:56   #1
Adli Tip

 
Varsayılan Umut var: Yeni açılan 7 üniversitenin 3'ünde hukuk fakültesi yok!

7 Temmuz 2009 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun'a göre, 7 yeni üniversite kuruluyor ve bunların 4'ünde hukuk fakültesi de var.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN“Toros Üniversitesi

a) Mühendislik Fakültesinden,
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
ç) İletişim Fakültesinden,
d) Teknoloji ve İşletme Yüksekokulundan,
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,


İstanbul Medipol Üniversitesi

a) Eğitim Fakültesinden,
b) Tıp Fakültesinden,
c) Diş Hekimliği Fakültesinden,
ç) Eczacılık Fakültesinden,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
f) Hukuk Fakültesinden,
g) İletişim Fakültesinden,
ğ) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
h) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
i) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
l) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
oluşur.

KTO-Karatay Üniversitesi

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
d) Hukuk Fakültesinden,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.

Mevlana Üniversitesi

a) Eczacılık Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Hukuk Fakültesinden,
ç) İşletme Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Tıp Fakültesinden,
f) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.

Turgut Özal Üniversitesi

a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Hukuk Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden,
ç) Tıp Fakültesinden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.

TED Üniversitesi

a) Eğitim Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”

Kaynak : Resmi Gazete
Old 07-07-2009, 13:41   #2
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Hakan Eren Hukuk Fakültesi hayırlı uğurlu olsun

Çok ayıp etmişler!

Memleketin hukuk fakültesi ihtiyaci bu derece yüksek iken sadece 7'de 4!

Olacak iş değil.

YÖK'ü derhal bu yanlıştan dönmeye, 7 üniversitenin 7'sinde de hukuk fakültesi açmaya çağırıyorum.

Hatta bu da yetmez, üniversite açmaya gerek olmaksızın bağımsız hukuk fakülteleri açılmalıdır. Üniversiteye ne gerek var!

İlk başvuruyu ben yapacağım

Hakan EREN

HAKAN EREN HUKUK FAKÜLTESİ KURUCU DEKANI ve ÖĞRETİM ÜYESİ

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
Old 18-07-2009, 10:50   #3
Av.M.Yücel

 
Varsayılan

"Malch’ın “hükümetin Darülfünunla işbirliği içinde bir reform yapmasının çekinilecek bir şey olmadığını” söyleyerek Bakanlığa destek verdiği raporunda eleştirileri şu noktalar etrafında toplanmıştır (Aktaran Widmann, 2000):

* Her şeyden önce Türkçe bilimsel yayınlar eksiktir.
* Darülfünun’un fakülteleri arasında bilimsel çalışma ortaklığını sağlayacak bağlantı yoktur.
* Ders metodu, hiçbir şey vaat etmeyecek şekilde eskimiştir. Dersin, ansiklopedik kitap bilgisi şeklinde verilmesi (bunun ezberlenmesinin beklenmesi) sakıncalıdır ve gerçek bilimsel çalışmaya yönelmeyi etkilemektedir.
* Öğrenci öğretici arasındaki ilişki dersane içinde bitmekte, dışarıda öğrenciler yol göstericisiz ve kendi başına kalmaktadır.
* Basit bir tercümenin bir tez olarak kabul edilmesi, kişisel araştırma ve telif eserlerinin değerlerini hiçe indirmiştir.
* Öğretim üyelerinin çoğunluğu, dışarıdaki iş ve ilişkilerinin çokluğu yüzünden Darülfünun’daki görevlerini ikinci derecede sayacak kadar kurum ile bağlarını azaltmışlardır.
* Darülfünun öğretimi, memleketin hayatı ve çalışmaları ile bağlantıyı kaybetmiş, teorik bir içine kapanma halinde kalmıştır.
* Türk öğrencilerin yabancı dil bilgisi yetersizdir. Galatasaray Lisesi’nden, Alman ve İngiliz okullarından mezun olanlar azınlıkta bulunmaktadır.
* Geleceğin Türk profesörlerinin İstanbul Üniversitesi’nde yetişmesi henüz mümkün değildir. Bu yöndeki eğitim mutlaka yurtdışında yapılmalıdır.
* İstanbul’un Asya yakasında Haydarpaşa’daki Tıp Fakültesi’nin konumu elverişsizdir, çünkü eski İstanbul’daki hastanelerin durumu nedeniyle, gerçek tıp yaşamı diğer yakada sürmektedir.
* Çeşitli dersler hiçbir fayda sağlamayacak şekilde paralel olarak yürütülmektedir; örneğin Hukuk Fakültesi’ndeki, Mülkiye ve Yüksek Ticaret Okulu’ndaki dersler gibi.

Albert Malch gözlemlerini şöyle tamamlıyor: “Bunlar istanbul Darülfünun’unun ilerlemesine ve gelişmesine, kendi kendini islah etmesine engel olan birçok sebep arasında hemen hatıra gelenlerdir” (Widmann, 2000). "*


Sizce de 1933 yılında İstanbul Üniversitesi için yapılan eleştiriler halen geçerliliğini korumuyor mu?*Alıntıdır. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı,1933 Üniversite Reformu,Gözde Yıldırım ,Eğitimde Reform Dersi Ödevi,Ocak 2003,Ankara
Old 24-07-2009, 11:04   #4
justitie

 
Varsayılan

Hukuk fakülteleri kontenjanlarında hali hazırda %44'e varan artışlar yapılmışken ve birkaç yıl sonra üniversiteler binlerce hukukçu mezun edecekken yeni kurulan üniversitelerde hukuk fakültesi açılması önümüzdeki yıllarda "işsiz avukatlar" yaratmaktan başka bir işe yaramayacağı kanaatindeyim.
Old 06-08-2010, 10:14   #5
Engin Özoğul

 
Varsayılan

5 Ağustos 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27663
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/723
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 30/6/2010 tarihli ve 10917 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Old 06-08-2010, 13:18   #6
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Engin Özoğul
5 Ağustos 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete


Sayı : 27663


BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/723
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 30/6/2010 tarihli ve 10917 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.Öneri:
Hukuk Fakültelerine bağlı üniversite kurulsa, bence üniversite sayısı artar.
Old 10-08-2010, 13:27   #7
saffet

 
Varsayılan

istanbul üniversitesi hukuk fakültesinden yeni mezun oldum.benimle beraber 12 si yabancı olmak üzere 465 kişi o yıl giriş yapmıştı.2008-2009 öğretim yılına 820 kişi alındı.geçen yıl da ikinci öğretim açılarak sayı 1200 civarına çıkartıldı.Hukuk artık ulaşılması gereken bir hedef olmaktan çıkmış bir araç haline gelmiştir.Açılan bölümlerin bağlı olduğu üniversitelerin "özel" olduğunu göz önüne alırsak,hukukun,ticari hedeflere ulaşmada bir araç olmaktan öteye gidemeyeceği anlaşılmaktadır.Yazık olacak...Saygılarımla
Old 11-08-2010, 20:54   #8
Av.Melih Tatlı

 
Varsayılan

mevcut hukuk fakültelerinde yüzde yüze varan artışlar yapıp şuanki fakültelerdeki eğitim seviyesi düşürüleceğine yeni fakülte açılması daha iyi gibi görünse de, yeni açılan üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin kesinlikle denetlenmesi ve yeterli değilse veya olmayacaksa hiç açılmaması daha iyidir. Ankara üni. Hukuk Fak. nde 2 yıldır yapılan kademeli AŞIRI kontenjan artırımını mantık dışı buluyorum. Aldığım duyumlar kontenjanın bu sene de artacağı yönünde, yanlışlık sürüyor...
Old 21-08-2010, 10:56   #9
ElifŞimşek

 
Varsayılan

Umut var: Yeni açılan 7 üniversitenin 3'ünde hukuk fakültesi yok!

Başlığı görüp konuyu okuduktan sonra nedense bilinçli olarak ve de trajikomik bir şekilde başlığı yanlış anlayasım geldi. Umut var: Yeni açılan 7 üniversitenin (sadeceeeee) 3'ünde hukuk fakültesi yok!

Evet sayın üniversiteye hazırlanıp da hukuk fakültesinde okumak isteyen gençlerimiz sizin için hala umut var. Gördüğünüz gibi açılan 7 okuldan 4 ünde hukuk fakültesi bulunuyor. Bu da %50 nin üstünde bir oran demektir ki gayet iyi. Hele bir de kontenjan artırımlarını falanı filanı hesaba katarsak bırakın sadece hukuk fakültesine girebilmeyi, bence bu gidişle hukuk okumak için barajı aşmanızın bile yeterli olacağı bir sistemin ülkemize yerleşmesi konusunda çok umut var.
Old 07-10-2010, 15:13   #10
yarabandi

 
Varsayılan

Ben de halen Atılım Üniversitesi'nde Hukuk okuyorum. Hukuk mezunu olmak kolaylaşıyor evet bu benim ve benim gibi öğrenim görenler yahut yeni başlayacaklar için büyük bir şans ancak objektif olarak bakıldığında meslek açısından olumsuz bir durum gerçekten. Yalnız "biz hukuk'un adının bile erişilmesi güç bir simge olarak olduğu dönemde okuduk, yeni nesil ise işi bilmeden bu bölümü bitiriyor, onların adı da avukat olacak, bizim adımız da" gözüyle yeni mezunları küçümsemek ve dışlamak da uygun bir davranış olmasa gerek. İster gelir kaygısıyla olsun ister vatandaş mağduriyeti açısından olsun böyle davranmayın lütfen. Fakat Baro'nun avukatlık için staj şartlarını olumlu olarak düzenlemesi yahut gerçekten sağlıklı bir şekilde sınav uygulaması uygun olacaktır. Bilenle bilmeyen ayırt edilir. Bu meslek tekel gibi belli bir kesimin elinde kalacak diye bir şey yok uzun lafın kısası.
Old 07-10-2010, 18:49   #11
üye25928

 
Varsayılan

Türkiye'de okunması en kolay bölüm hukukmuş. Ben bunu öğrendim. Çünkü bir tıp fakültesi için, tam teşekküllü araştırma hastanesi şart, ayrıca 50 nin üzerinde akademisyen şart.

Ama hukuk fakültesi için öyle mi hiç. Sokaktaki insanlar bile bizler kadar hukuku iyi biliyorlar, bir mikrofon çok da şart değil, bir kürsü aslında bu da çok şart değil, bir sınıf biraz da öğrenci. Aslında öğrenciye gerek yok nasılsa devam mecburiyeti yok. Ama sınıf olursa iyi olur, yoksa sınavı nerede yapacaklar?

Hakikaten bir sınıfınız var mı yeter, hukuk fakülteniz var demek.
Old 29-01-2011, 23:27   #12
Ali_Hukuk

 
Varsayılan

bunlar fırından yeni çıktıı..

Alıntı:
BAKANLAR KURULU KARARLARI

27744 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/615 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/1074 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/1044 İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması Hakkında Karar
Old 31-01-2011, 16:33   #13
kum

 
Varsayılan

Arkadaşlar Yapmayın;
Hukuk fakültesine henüz girememiş üyeleri de düşünün.Ne kadar çok fakülte o kadar çok şans.(İnşaallah ingilizce hazırlık zorunlu değiildir yeni fakültelerde)
Old 31-01-2011, 16:49   #14
Atahun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kum
Arkadaşlar Yapmayın;
Hukuk fakültesine henüz girememiş üyeleri de düşünün.Ne kadar çok fakülte o kadar çok şans.(İnşaallah ingilizce hazırlık zorunlu değiildir yeni fakültelerde)

Haksız da sayılmazsınız.

İnşallah tez zamanda giriş sınavı da kalkar.
Old 31-01-2011, 22:09   #15
serhat serhat

 
Varsayılan Hukuk Fakültesi

Avukatlık sınavı getirileceği söylentisi çıktığı yıl Ankaraya gidip Barolar Birliğine kadar yürümüştük sınav kaldırıdı(garip bir şekilde sonrasında) ;şimdi mesleki misyon ve vizyonumuza baktığımda sanırım biraz rahat olmak iyi olmuyor mezun olduktan sonra, sınavı savunmuyorum ama bunca özel okul ,taşralarda yetersiz eğitimle mezun olanlarla mesleğin kalitesininde bir düşüş yaşanacağı açık.(Açık öğretime de hukuk fakültesi getirirlerse hiç şaşırmam....)Hukuk herkesin ulaşacağı bir şey olmalı muhakkak ama hukukçu herkes olamaz , hukukçu olmak ayrı bir şey avukat olmak ayrı bir şey.Sanırım bol bol , iş takipiçisi avukatlarla dolu olacak önümüzdeki yıllarda adliyeler.
Old 13-03-2011, 23:53   #16
Ali_Hukuk

 
Varsayılan

Karar Sayısı : 2011/1315

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması hakkında...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çağ Hukuk Fakültesi cihanguvenc Hukuk Lisans Eğitimi 1 23-11-2012 09:56
Samsun'a Hukuk Fakültesi oguzhand0 Hukuk Haberleri 8 11-03-2009 12:08
Hukuk Fakültesi Öğrencisiyim Konyada Çalışabileceğim Bir Hukuk Bürosu Arıyorum. gökhan tozoğlu Adliye Duvarı 0 05-07-2007 09:17
selcuk üni.hukuk fakültesi ögrencisiyim: konyada hukuk bürosunda çalışmak istiyorum rabia. Adliye Duvarı 0 16-06-2007 23:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06052303 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.