Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İşverenin işçiden ihbar tazminatı istemesi

Yanıt
Old 10-07-2007, 13:38   #1
Av. Salim

 
Varsayılan İşverenin işçiden ihbar tazminatı istemesi

Müvekkil işçi işyerinde iş kazası geçirince el parmağında ciddi bir sorun oluştu ve bu durumda çalışamayacağını düşünerek işten ayrıldı. (Bu arada ayrıca iş kazası nedeniyle tazminat davası açtık.)

Müvekkilin tazminat davası açmasına kızan işveren müvekkilin ihbar süresine uymadan işten ayrıldığını belirterek ihbar tazminatı için (hiç dava açmadan) doğrudan ilamsız icra takibi yapmış bulunuyor.

Önce yetki konusunu sormak istiyorum.

İşçi A ilçesinde çalışıyor ve oturuyor. Ancak işveren şirketin genel merkezi B ilçesi. İşveren şirket merkezinin bulunduğu B ilçesinden ihbar tazminatı için ilamsız takip yapıyor.

1- İşverenin şirket merkezininin bulunduğu yer icra dairesi takip açısından yetkili icra dairesi midir?. (Yani A ilçesi). (İşçinin ikametgahı ve işin fiilen yapıldığı işyeri B ilçesinde.) Yetki itirazında bulunsak sonuç alabilir miyiz?

2- İşverenin ihbar tazminatı talebi yerinde midir? Ödemekten kaçınma şansımız var mı sizce? (İşçinin iş kazası geçirmesi nedeniyle işten ayrılması falan bir çıkış olabilir mi?. Not; işveren devamsızlıktan işi feshettiğine dair fesih ihbarnamesi göndermiş, işçi iş kazası nedeniyle çalışamadığını iddia ediyor.)

3- En azından ödemeyi geciktirmek için takibe tiraz edip durdursak. İtirazın iptali için dava açıldığında dava aleyhe sonuçlanırsa icra inkar tazminatına mahkum olurmuyuz? Alacak likit midir sizce?

İlgilenen tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler.
Old 10-07-2007, 15:24   #2
Av. Banu Akyıl

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,

öncelikle işverenin icra takibini şirket merkezinin bulunduğu ilçede açmış olması yetki itirazında bulunma hakkını size verir. zira, genel yeki kuralı, icra takibinin borçlunun ikametgahında açılması gerektiğini öngörmektedir. bu durumda takip borçlusu işçi bir başka ilçede ikamet ettiğine göre takibin de işçinin ikametgahında açılması gerekir. bu anlamda yetki itirazında bulunabilirsiniz.
İş Kanunu 'nun 83. maddesinde hükmü yer almaktadır. buna göre "İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir." ... "Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir."
"İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır."
"İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir." Bu madde hükmü sanırım işinize yarar.
Old 11-07-2007, 14:53   #3
bilal_deu

 
Varsayılan

Öncelikle şunu söylemek isterim ki, İş K.m.24/I a)"İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa" işçi iş akdini derhal feshedebilir. Bu durumda müvekiliniz işçi iş akdini haklı sebeple feshetmiş olur (iş kazasına dayanarak). Haklı sebeple fesihte işçi iş akdini, herhangi bir süre vermeksizin feshedebilir. Süre ancak önelli fesihte söz konusu olur.
Bu durumda işverenin başlatmış olduğu ilamsız icra takibine itiraz ediniz. Ancak itirazınızı hem yetki hem de borca itiraz şeklinde yapınız. Zira sadece yetki itirazı yapmanız halinde, borcu kabul etmiş sayılırsınız. Borca itiraz etmeniz halinde açılacak olan itirazın iptali ya da kaldırılması davasında, haklı olduğunuz için herhangi bir inkar tazminatına da hükmedilmeyecektir.
Ayrıca işverenin iş akdini devamsızlıktan feshettiğine dair göndermiş olduğu fesih ihbarnamesi hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Çünkü müvekkiliniz iş akdini işverenden önce haklı sebeple feshettiği için, işverenin iş akdini feshetme imkanını ortadan kaldırmış olur. İş akdi tarafınız açısından haklı sebeple feshedilmiş olur.
(Not: yukarıda verdiğim haklı sebeple fesih imkanını içeren kanun hükmüne dayanabilmek için, iş kazasının işin niteliğinden kaynaklanmış olması gerekir. Yani iş kazası iş yeri kapsamında herhangi bir nedenden dolayı meydana gelmişse, iş ile bağlantılı değilse bu kanun hükmüne dayanmak mümkün değildir.)
Old 11-07-2007, 18:48   #4
Av. Salim

 
Varsayılan

Sayın Av. Banu Akyıl ve bilal deu meslektaşlarıma cevapları için teşekkür ediyorum.

Somut olayı şöyle açıklayayım. Müvekkil işyerinde makina yağcısı olarak görevli olduğu halde ona göreviyle ilgisi olmayan bir iş (boya badana) işi yaptırıyorlar. Bu sırada eli vince sıkışıyor ve elinde hareket kısıtlılığı oluşturacak biçimde bu iş kazası meydana geliyor. Bu olaydan sonra işyerinde iş kazası tespiti yapılıyor ve 5-6 ay kadar işçiye çalışamayacağı için SSK doktoru tarafından rapor veriliyor. Müvekkil işkazası sonucu elinde meydana gelen hareket kısıtlılığı işi yapmasını tamamen engellediği halde sürekli geçici raporlarla oyalanıyor (malesef işveren büyük bir sanayi kuruluşu ve çok güçlü olduğu için doktorları etkilediğini düşünüyoruz!) Sonuç olarak işveren işi kendiliğinden bırakıp gitsin diye işçiyi çalışmaya zorluyor.
Müvekkil en sonunda çalışamaz durumda olduğu için işi bırakıp tazminat davası açınca işçiyi davayı geri almaya zorlamak ve sıkıntıya sokmak için işveren ihbar tazminatı istemli bu icra tikibini yapıyor.

Acaba somut olaydaki bu durum (yani bu iş kazası) İş Kanunu m. 24/1 a da belirtilen "işin niteliğinden doğan bir sebeple" işçinin sağlığı tehlikeye girmesi sayılabilir mi. Bu nedenle işçinin işe

Bir de değerli Av. Banu Akyıl; yetki konusunu düzenleyen madde ;

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ; MADDE 5 - İş mahkemelerinde açılacak her dâva, açıldığı tarihte dâva olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz. demektedir.

Burada işveren şirketin merkezi olan yerde icra takibi yapılmış. Kanundaki "İşçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkeme" sözünden ne anlayacağız. İşiçinin fiilen çalıştığı yer A ilçesi. (oturduğu yer de yine A ilçesi.) Ama işveren şirketin merkezi B ilçesi. icra takibi de burada (B ilçesinde) yapılıyor. Takip yetkili yerde mi yapılmıştır? Biz işçinin çalıştığı ve oturduğu yer olan A ilçesinin yetkili olduğunu iddia ediyoruz. Yetki itirazımız yerinde midir, yoksa takip yapılan yer de (işveren şirket merkezi de) seçimlik olarak yetkili olan yerlerden midir? Yetki itirazımız bu nedenle redde mahkum mudur ? Sorun bu.
Old 12-07-2007, 13:20   #5
bilal_deu

 
Varsayılan

Sayın Av.Salim söz konusu iş yerinin niteliği hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani ne tür bir işyeri? Bu konuyu açınız. Ayrıca burası bir şube mi, yoksa işyerine bağlı bir yer mi? Yetki hususunda bu konu önemli kanımca.
Son olarak da, işçi iş akdini feshederken, yani işten çıkarken herhangi bir haklı sebep göstermiş midir?
Kolay gelsin...
Old 12-07-2007, 18:11   #6
Av. Salim

 
Varsayılan

Sayın bilal deu.
İşyeri sanayi işyeri, demir imalatı vs. yapılıyor. İşyerinin merkezi başka bir ilde. Burası fabrika, işveren şirkete ait başka bir ilde bulunuyor fabrika ve işçi orada çalışıyor.. İşçi iş kazasından bayağı bir süre sonra işverene tazminat tazminat davası açtığı dönemde elindeki iyileşme de olmadığı ve çalışamadığı gerekçesiyle işten ayrılıyor. Ama resmi bir bildirim de yok sözlü olarak bildiriyor.
Old 08-04-2016, 10:35   #7
av tayfun baltaci

 
Varsayılan

selam sayın meslektaşlarım. bende yeni bir avukat kardeşinizim.Elimde buna benzer bir dosya var müvekkilime işyeri işe gitmediği için 11binlik tazmınata hükmetmiş noter aracılığıyla.işçi çalışma koşullarından işyerındeki kaza riskinin yüksekliğinden şikayetçi.tazminatı odememek için feshe itiraz davası mı açmalıyım
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İşverenin Yazılı Olarak Verdiği İhbar Önelinden Vazgeçmesi/ İhbar Tazminatı madvocate Meslektaşların Soruları 2 17-06-2011 07:23
İşe başlamayan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı Av.Onur Tunga Hukuk Sohbetleri 2 13-05-2008 10:42
Haksız Ve Mesnetsiz Ihbar Tazminatı Istemi av-gülen Meslektaşların Soruları 3 05-04-2007 11:30
İş Kanunu 24. madde gereğince fesihte ihbar Tazminatı istenebilir mi? Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 16 20-02-2007 13:38
Kocanın ailesinin isteğiyle boşanmak istemesi ayse Hukuk Soruları 5 27-02-2002 16:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03984404 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.