Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma-Ziynet Eşyaları ve Eşya Tespiti Talepleri

Yanıt
Old 20-01-2007, 13:05   #1
akgnc

 
Varsayılan Boşanma-Ziynet Eşyaları ve Eşya Tespiti Talepleri

Açacağım boşanma davasında maddi manevi tazminat, zinet eşyalarıyla ilgili talep ve eşya tespiti istenebilir mi? Ayrıca eşya tespiti neticesinde müvekkile ait olan eşyalar alınabilir mi? Şimdiden teşekkürler
Old 20-01-2007, 13:39   #2
HEATHER

 
Varsayılan

Tespit davası eda davasının açılma şartları oluşmadığı durumlarda hukuki bir durumun tespiti için açılan davalardır ve bu dava sonucunda verilen kararlar eda niteliğinde olmayıp tespit niteliğindedir. Boşanma davası hukuki bir durumun ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağından inşai bir dava olup bu dava ile birlikte eda niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat müvekkilinize ait eşya ve ziynet eşyalarını talep edebilirsiniz. Size benim önereceğim yol müvekkilinize ait eşyaların tespitini istedikten sonra alınan sonuca göre daha sonra açılacak bir boşanma boşanma davası ile birlikte tespit edilen eşyaların müvekkilinize iadesini ve maddi manevi tazminat taleplerinizi ileri sürmenizdir.
Old 21-01-2007, 01:28   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Eşyaya ilişkin talepler mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili olduğundan kesinleşmiş bir boşanma kararı halinde mal rejiminin tasfiyesi istenebilir. Eğer eşler edinilmiş mallara katılım rejimine tabi ise eşya tespiti yaptırmak, ardından boşanma davasını açmak, boşanma kararı kesinleştikten sonra mal rejiminin tasfiyesi talepli dava açmak daha pratik olacaktır. Ayrıca ziynet eşyalarına ilişkin talepler boşanmanın eki niteliğinde olmadığından nisbi harca tabidir. Maktu harç ile açılmış boşanma davasında ziynet eşyalarına ilişkin talep yapılamaz. Bir değer bildirilerek bu değer üzerinden nisbi harcı yatırılmak suretiyle talep edilebilir.
Old 07-02-2007, 14:19   #4
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Ayrıca ziynet eşyalarına ilişkin talepler boşanmanın eki niteliğinde olmadığından nisbi harca tabidir. Maktu harç ile açılmış boşanma davasında ziynet eşyalarına ilişkin talep yapılamaz. Bir değer bildirilerek bu değer üzerinden nisbi harcı yatırılmak suretiyle talep edilebilir.

sayın doğanel ziynet eşyalarına ilişkin talepler boşanma davasının eki niteliğinde olmadığına göre;
kesinleşmiş bir boşanma davasında talep edilmemiş ziynet eşyaları hakkında daha sonra dava açılabilir mi?
yani boşanma davasında sadece maddi manevi tazminat ile nafaka talep edilmiş ve hüküm de bu yönde kurulmuş.ancak ziynet eşyaları talep edilmemiş.şimdi yeni bir dava açarak bunları talep edebilirmiyiz?
Old 07-02-2007, 17:58   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. elvann,
Evet edebilirsiniz. Aşağıdaki kararda dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vurgulanmaktadır. Görevli mahkeme, değer gösterme ve bunun üzerinden harç ödeme zorunluluğu, hangi tarihler için hangi mal rejimine tabi oldukları vs. Kolay gelsin..

Alıntı:
T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/1218
Karar: 2005/4529
Karar Tarihi: 23.03.2005

ÖZET: Davacı ziynet eşyalarını aynen veya bedelini istediğinden, 4721 sayılı yasa yürürlüğe girinceye kadar mal ayrılığı, bu tarihten boşanma tarihine kadar da edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir. Medeni kanunun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilaflara aile mahkemelerinde bakılır.

(4787 say. kan. 4. md.) (4722 say. Kan. 10.md.) (4721 say. Kan. 202.md.)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı ziynet eşyalarının aynen, bulunmadığı halde bedellerinin kendisine verilmesini istemiştir. Tarafların 14.11.2002'de boşandıkları, kararın 19.11.2003'te kesinleştiği, eşler arasında evlendikleri tarihten 4721 sayılı Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanmalarına kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı anlaşılmaktadır. (4722 S.K. m.10, MK.m.202) Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilafların Aile Mahkemesinde bakılması gerekir. (4787 S.K.m.4/1) Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde görev yönünden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 23.03.2005 (Çrş.)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 13-07-2008, 20:14   #6
caner87

 
Varsayılan

Müvekkilim bir avukata bürosunda dilekçe yazdırarak boşanma davası açmış, akabinde eşi, evden uzaklaştırma ile ilgili karar aldırmış.
Davanın ilk duruşması 16 eylül de, kadının tam olarak ne istediğini bilemiyoruz ancak halihazırda ortak konuta şu an müvekkil yaklaşamıyor, ancak kendine ait eşyaları alıp o evdeki kira akdinden çıkmak istiyor, ne yapmamız gerekir?
Noterden kira sözleşmesini feshettiğine dair ev sahibine ve eşe ihtar gerekli midir? Ayrıca kendi eşyalarını eve girip almak için ne gerekir, aile mahkemesinden tespit davası şeklinde bir yol mu izlemem gerekiyor, yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum.
Old 14-07-2008, 11:51   #7
amon

 
Varsayılan

sayın caner87 müvekkiliniz kira sözleşmesini feshettiğine dair ihtarı hem eşine hemde ev sahibine göndermelidir. Bu belgeyi daha sonra dosyaya sunabilirsiniz.
4320 sayılı kanun uyarınca alınmış bir koruma kararı var ise müvekkilinizin muhitindeki karakola başvurarak polis eşliğinde kendine ait eşyalarını alması daha sağlıklı olacaktır.
Old 26-05-2009, 11:19   #8
av_sibelll

 
Varsayılan

Sayın Doğanel, kararı okudum. emin olabilmek ve teyitinizi alabilmek için soruyorum. Boşanmadan sonra açılacak ziynet eşyalarının aynen veya nakden iadesi davalrında görevli mahkeme anladığım kadarıyla Aile Mahkemesi. Doğru anlamış mıyım acaba? İyi çalışmalar.
Old 26-05-2009, 13:28   #9
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

Ziynet eşyalarına ilişkin tespite gerek yok. düğün cdlerinde takıları belirleyip talepte bulunun. dava sürecinde hakim harcını ödemek sureti ile takıları değerlendirecektir. takılar kadının hakkı olduğunan müvekkilinizin bayan olduğunu düşünüyorum. maddi ve manevi tazminat talepleri için harç gerekmediğinden direkt talep etmelisiniz.
boşanam davasına bakan mahkemeye müvekkilinize ait eşyaları bildiri ve bunların fatralarını sunarsanız ayrıca tespitle uğraşmanıza gerek kalmaz. fatura sunamıyorsanız boşanma davasına bakan mahkemeden tespit isteyin ve davanın tefrikini isteyinç böylece boşanma ve tazminat talepleri ile takılar ve eşya davalaır ayrı yürüyeceğinden süreçte kolaylık sağlarsınız.
Old 26-05-2009, 14:21   #10
av_sibelll

 
Varsayılan

Sayın Şeyda, bu konu 2007 yılında tartışılmış ben sadece ziynet eşyalarının iadesine yönelik davada görevli mahkemeyi öğrenmek için forumu canlandırmıştım. Forumu açan meslektaşım 2007 yılında bu konuyu açtığı için sorununu gidermiştir diye düşünüyorum. boşanmadan sonra açılacak ziynet eşyalarının iadesi davasındaki görevli mahkeme hususunda kafama soru işareti takılmıştı. İyi çalışmalar
Old 26-05-2009, 15:22   #11
çözümhukuk

 
Varsayılan

Aile mahkemeleri görevlidir değerli meslektaşım.
Saygılarımla...
Old 11-06-2011, 11:30   #13
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Merhaba;
Müvekkilem davalıdır. boşanma davası reddedildi.Henüz kesinleşmedi.Ziynet eşyası iadesi talebimiz harç yatırılmadığından reddedildi.Buaşamada yeni boşanmadan bağımsız dava açılabilir mi?
Old 11-10-2011, 14:50   #14
Av. Hilal Ceren HATİPOĞLU

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım,
Bir müvekkilimiz bize davalı olduğu mal rejimin tasfiyesi davası için vekalet verdi.
Ancak boşanma davası ile birlikte ziynet eşyaları da talep edilmiş ve ziynet eşyaları ile ilgili kısım dosyadan tefrik edilip ayrı bir esasa kaydedilmiş. Bu durumda bu tefrik edilen dosya hukuki niteliği itibariyle mal rejiminin tasfiyesi davası olmaz mı? Eğer bu şekilde kabul edersek fazlaya dair haklar saklı tutulmadıysa açılan 2. mal rejiminin tasfiyesi davasında kesin hüküm itirazında bulunabilir miyiz?
Bu husustaki görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Old 11-10-2011, 15:03   #15
üye31284

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu durumda bu tefrik edilen dosya hukuki niteliği itibariyle mal rejiminin tasfiyesi davası olmaz mı?

Soru şeklinden kabul edilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı ve reddedilmiş bir ziynet iade davası olduğunu anlıyorum.

Yine de:

Hayır olmaz, derdestlik( dava sonuçlanmamışsa ) veya kesin hüküm söz konusu değildir, her iki dava farklıdır.

Tasfiye davası süresinde açılmışsa esasa geçmeniz doğru olur.
Old 11-10-2011, 15:04   #16
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Ziynet eşyaları kişisel maldır. Tasfiyeye girmez. Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması varsa sair kişisel mal taleplerinin yapılmasına engel olmaz. Tasfiye, edinilmiş malların paylaşımı ile ilgilidir.
Old 11-10-2011, 15:20   #17
Av. Hilal Ceren HATİPOĞLU

 
Varsayılan

Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim, ancak mal rejiminin tasfiyesi davasının konusu bir bakıma kişisel mallar ile edinilmiş malların birbirinden ayrılması ve edinilmiş malların paylaştırılması değil midir? ya da kişi her kişisel malını ve her edinilmiş malı süresi içinde haklarını saklı tutmadan ayrı ayrı talep edebilir mi?
açıkçası bir yanım size katılıyor, talep edebilir diyor, bir yanım da bu konuya neden bir ayrıcalık tanınsın, haklarını saklı tutması gerekir diyor. Davalı konumunda olunca ikincisine ağırlık vermek de işimizin doğası sanırım.
Old 11-10-2011, 15:23   #18
Av. Hilal Ceren HATİPOĞLU

 
Varsayılan

Bu arada sayın Zeytinn,
ziynetlere ilişkin dava boşanma davasından tefrik edilip, ayrı bir esas alıyor. Her iki dosya da karara çıkıp kesinleşiyor. Ziynetlere ilişkin dava "mal rejiminden doğan alacak" davası olarak kaydediliyor, ayrıca yargılama yapıldıktan sonra kabul ile sonuçlanıp kesinleşiyor. ayrıca yargılama yapılması kafamı karıştıran nokta oldu zaten.
Old 11-10-2011, 15:31   #19
üye31284

 
Varsayılan

Tamam şimdi şöyle söyleyeyim:

Mesela: Söz konusu ziynet eşyaları satılarak bir ev alınmışsa kadın tasfiye davasında, bu ziynetlerin malın edinilmesine olan katkısını isteyebilir. O zaman bu ziynet iade davası değil tasfiye davasının meselesi olur.

Ancak kadın hiç katkı meselesine girmeden direkt ziynet iade/bedel davası açıyorsa bunun tasfiyeyle alakası yoktur.

Zaten kadının açtığı davanın kabul edildiğini söylüyorsunuz. Yani kadın ziynete dair hakkını icrasal olarak almasa da ilamsal olarak almış.

Ancak tek katkı bu olmayabilir. Yasadan doğan başka hakları ( katılım vs ) vardır. Saklı tutulmasına gerek de yoktur.

Dolayısıyla bu hüküm tasfiye davasında kesin hüküm oluşturmaz. Ancak ziynetlerin satılmasıyla yapılan katkı nazara alınmaz diğer katkılar ve katılım hakkı nazara alınır bu hüküm karşısında.

Alıntı:
"mal rejiminden doğan alacak"

Tevzide bu şekilde kaydedilmiş olması bir şey ifade etmiyor bence, benim de bazı davalarım tevzi bürosunda özellikle örnek dava yoksa niteleme yapılamıyorsa farklı kaydediliyor.

Talep kısmını ya da hüküm sonucunu buraya tam olarak yazabilir misiniz? En doğru sonuca öyle varabiliriz belki de.

Alıntı:
ayrıca yargılama yapılması kafamı karıştıran nokta oldu zaten.

Ziynet eşyalarının iadesi boşanma davasının feri değildir. Boşanma davası açmadan dahi talep edilebilir. Boşanma davasıyla birlikte ayrıca harcı yatırılarak boşanma davasından ayrılmadan da görülebilir, tefrik de edilebilir. Oysa tasfiye ancak boşanma gerçekleşirse gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla bu hususta kafanız karışmasın.
Old 11-10-2011, 15:41   #20
Av. Hilal Ceren HATİPOĞLU

 
Varsayılan

Sayın Zeytinn,
O davada vekil konumunda olmadığımızdan talep kısmını ve hükmünü yazamıyorum. Ziynet eşyalarının bedeli zaten dava sonucunda kendisine ödenmiş durumda. Şu an açılan dava ise 2002'den sonra alınan ev ve arabaya ilişkindir. Sizin anlatmak istediğinizi anladım, daha önce de dediğim gibi bir yanım sizin gibi düşünüyor, bir yanım da diğerinin kabulünün çok da imkansız olmadığını söylüyor. Yanıtlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
Old 30-01-2012, 10:58   #21
me_as

 
Varsayılan

Boşanma davasıyla beraber açacağım ziynet iadesi davasında harca esas değeri nasıl belirleyeceğim? Şayet belirlediğim harca esas değer fazla olur ve hakimde daha aza hükmederse karşı taraf vekalet ücreti çıkmazmı?
Old 13-07-2018, 13:36   #22
Av.Tuğba Elmas

 
Varsayılan

Merhaba,
Boşanma, maddi manevi tazminat, çeyiz eşyası ve ziynet eşyalarının iadesiyle birlikte dava açtık. Çeyiz eşyası ve ziynet eşyasına ilişkin dava tefrik edildi. Çeyiz eşyası bakımından -süre kısıtlılığı nedeniyle tespit yaptıramadım- hakim ile görüştüğümde Sulh Hukuk Mahkemesinden tespit talep edin, yoksa dava reddedilir dedi. Şimdi -dava açıldıktan sonra- tespit talebini hangi mahkemeden talep etmeliyim. Sulh Hukuk Mahkemesi mi yoksa davanın açıldığı Aile Mahkemesinden mi?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ziynet Ve Çeyiz Eşyalarının Iadesi dilekgulsen Aile Hukuku Çalışma Grubu 17 01-01-2013 23:50
Düğünde Takılan Ziynet Eşyaları ersin Meslektaşların Soruları 6 11-01-2012 16:04
Turgut Akıntürk 'ün Eşya Hukuku kitabı SMK38 Hukuk Lisans Eğitimi 4 04-11-2006 14:34
EŞya Hukuku Yeterince Önemsenmiyor mu ? Av.Ceylan Pala Karadağ Hukuk Çalışma Grupları Hakkında 0 23-07-2006 14:52
Eşya İade Davası yakamoz Hukuk Soruları Arşivi 3 27-02-2002 16:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07694793 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.