Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

5739 sayılı kanun onaylandı

Yanıt
Old 01-03-2008, 20:33   #1
filorinalı 1

 
Varsayılan 5739 sayılı kanun onaylandı

çeşitli kanunlarda değişiklik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5739 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı'nca onaylanan kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanun, Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) yer alan "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" düzenlemesinin, askeri yargıda ve terör suçlarında uygulanmamasını öngörüyor.

Kanuna göre, Askeri Ceza Kanunundaki suçlar bakımından, CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ilkesi uygulanmayacak.

CMK'nın söz konusu maddesi, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (tecil) imkan tanıyor.

Kanun, askerlerin disiplin suçlarıyla ilgili olarak da Türk Ceza Kanunundaki (TCK) zaman aşımı, CMK'nın hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanmamasını düzenliyor.

Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yapılan yargılamalarda da "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" hükümleri uygulanamayacak.

Buna göre, terör suçlarından verilen hapis cezaları da seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek. Bu hükümler, 15 yaşını tamamlamamış çocuklar için uygulanmayacak.

Kanuna göre, adli para cezasına çevrilen hapis cezaları, paranın ödenmemesi halinde yeniden hapis cezasına çevrilemeyecek.

Çocuklar hakkında verilen adli para cezaları ödenmemesi halinde de hapse dönüştürülemeyecek.

Adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının infazı ertelenemeyecek ve bu cezalarının infazında koşullu salıverme hükümleri uygulanamayacak.

Kanunla, CMK'nın 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngören ve yargılama süresini 5 yılla sınırlandıran hükümlerinin yürürlük tarihi de 31 Aralık 2010 olarak değiştiriliyor.

Kanun, adli sicil kaydı için başvuru sahiplerinden alınan 3 YTL'lik ücreti, 5 YTL'ye çıkarıyor.

Kaynak : adalet.org
Old 02-03-2008, 13:33   #2
baruter

 
Varsayılan

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5739

Kabul Tarihi: 26/2/2008


MADDE 1- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa aşağıdaki ek 10 uncu madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10- Bu Kanunda ve diğer ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemeler bakımından bu Kanunun ek 8 ve 9 uncu maddeleri ile 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin beş ilâ ondördüncü fıkraları uygulanmaz”

MADDE 2- 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunda açıkça belirtilmediği sürece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitap Üçüncü Kısım Birinci Bölüm hükümleri ve zamanaşımı süresine ilişkin hükümleri, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri ile 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümleri, disiplin suç ve cezaları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 3- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağı

MADDE 13- Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. Ancak bu hükümler onbeş yaşını tamamlamamış çocuklar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 4- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yaptırımın” ibaresi “tedbirin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.”

“(9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır.”

MADDE 6- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 Nisan 2008” ibaresi “31 Aralık 2010” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,”

MADDE 8- 5352 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Kanunun 9 uncu maddesi 19/5/2008 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
3239 sayılı kanun (Bir çok kanunu değiştiren bir kanun) ibreti Meslektaşların Soruları 7 24-09-2010 13:01
6183 Sayılı Kanun Av.Olcay Pehlivanlıoğlu Meslektaşların Soruları 2 28-11-2007 14:00
186 sayılı kanun Av_Ece Altunay Önal Meslektaşların Soruları 3 11-10-2007 08:13
5464 sayılı kanun av.sye Meslektaşların Soruları 3 07-04-2006 07:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03489494 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.