Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icra dosyalarının birleştirilmesi

Yanıt
Old 18-05-2013, 14:30   #1
Av.Zafer İlhan

 
Varsayılan icra dosyalarının birleştirilmesi

İlamsız takip( örnek no:7 )ve Kambiyo Senetlerine özgü haciz ( örnek:10 )yoluyla ayrı dosyalarda takip yaptık.

İcra müdürlüğünden dosyaların birleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu talebimiz “ Her iki dosyanın taraflarının aynı olduğu, aralarında şahsi ve hukuki irtibat bulunduğu ancak dosyaların takip şekillerinin farklı olduğu” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Ret kararı üzerine şikayet yoluyla icra mahkemesine şikayette bulunduk. Ancak icra mahkemesi "icra takibine konu belgelerin tabi oldukları zamanaşımı sürelerinin farklı olduğu, birleştirilmesi halinde ilerki dönemlerde zamanaşımı sorunları ile karşılaşacağı gerekçesiyle şikayetimizin reddine karar verilmiştir. Kararın yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz.

2004 sayılı İİK dosyaların birleştirilmesi ile ilgili kanuni düzenleme bulunmamaktadır. İİK'da hüküm bulunmayan hususta aykırı olmamak kaydıyla 6100 sayılı HMK uygulanabilecektir. 6100 sayılı HMK 166. Maddesinde bağlantı bulunması halinde dosyaların birleştirileceğini öngörmüştür. Belirtmiş olduğumuz dosyalardaki alacaklı ve borçlu sıfatları aynı, olup takip kesinleşmiştir. HMK deyimiyle dosyalar arasında bağlantı bulunmaktadır. Ayrıca 6100 sayılı kanununa getirilen düzenleme ile usul hukukumuzda hakim olan “usul ekonomisi ilkesi” kanuni düzenleme haline getirilmiştir. Usul ekonomisi başlıklı HMK 30. Maddesine göre " Hakim yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür." .İcra takibinde de aynı ilke geçerli olup, icra müdürü gereksiz giderlerden kaçınmakla yükümlüdür. Olayımıza bakacak olursak satış istenildiği durumda her dosya için ayrı ayrı kıymet takdiri yapılması ve satış masrafı yapılması usul ekonomisine aykırı olacaktır. Bu nedenle tarafları aynı olan dosyalarda, kıymet takdiri yapılmış dosyada dosyaların birleştirilmesi ve satışın bu dosya üzerinden yapılması hem zaman kaybını önleyecektir, hem de gereksiz gider yapılmasını önleyecektir.

HMK’da bağlantı bulunması halinde dosyaların birleştirileceği öngörülmüştür. Kanunda öngörülmeyen bir hususun kanunda varmış gibi redde gerekçe yapılması kanuna aykırıdır. Kaldı ki daha sonrasından, dosyaların birleştirilmemesi halinde yapılacak olan ek haciz, muhafaza, tebligat ve posta masrafları için ayrı ayrı iki dosyaya masraf yapılacaktır. Aksinin düşünülmesi yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere usul ekonomisine aykırı olacaktır.

İcra dosyalarında takip kesinleşmiş olup, icra takip dosyalarına itiraz yoktur. İcra takibi tamamen para alacağına dönüşmüştür.

icra takip dosyalarının birleştirilmesi ile ilgili bilgisi olan ve elinde Yargıtay ilamı bulunanların yardımını rica ederiz.
Old 18-05-2013, 14:45   #2
Burak Ülker

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
E: 2004/20470
K: 2004/24654
T: 29.11.2004

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA AYRILMASI
İçtihat Özeti: Takip şekilleri, takip konusu belgeler ve takip borçlularının farklı olması halinde itirazın kaldırılması dosyası ile borçluların IİKnun 168/5. madde koşullarında mahkemeye başvuru dosyalarının birleştirilmesine karar verilmesi yerinde olmadığından her icra dosyasının tabi bulunduğu takip şekli itibariyle ilgili maddeler koşullarında itiraz ve şikayetlerin taraf teşkili sağlanıp ayrı ayrı değerlendirilmeli; oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
(2004 s. IİK. m. 168/4-5) (1086 s. HUMK. m. 45-46 vd.)
Mahalli mahkemesinden verilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
istanbul 12. İcra Müdürlüğü'nün 2002/625 esas sayılı dosyasında takip genel haciz yolu ile başlamış olup, farklı senetlere kefaletname ve taahhütnameye dayanılarak borçlulara örnek 49 ödeme emri gönderildiği görülmüştür. Anılan takibe borçluların itirazı üzerine alacaklı tarafça İstanbul 3. İcra Mahkemesi'nin 2002/295 esas sayılı dosyası üzerinde itirazın kaldırılması istenmiştir.
Öte yandan, aynı alacaklının İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nün 2002/624 esas sayılı dosyası üzerinden kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılmıştır. Bu takip üzerine muteriz borçlular llK'nun 168/4. maddesi hükmü gereğince icra mahkemesinde itirazda bulunmuşlardır. İcra Mahkemesince takip şekilleri ve takip konusu belgeler takip borçlularındaki farklılık nazara alındığında itirazın kaldırılması dosyası ile borçluların llK'nun 168/5. madde koşullarında mahkemeye başvuru dosyalarının birleştirilmesine karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Mahkemece yapılması gereken iş her icra dosyasının tabi bulunduğu takip şekli itibariyle ilgili maddeler koşullarında itiraz ve şikayetlerin taraf teşkili sağlanarak ayrı ayrı değerlendirilerek oluşacak sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir.
Bu nedenle, somut olaya uymayan birleştirme kararı verilerek sonuca gidilmesi yerinde görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle IİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 29.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-05-2013, 16:38   #3
Av.Zafer İlhan

 
Varsayılan

Burak bey göndermiş olduğunuz Yargıtay ilamı için teşekkürler ama bizim icra takip dosyalarımıza itiraz yok ve takipler kesinleşmiş.
Old 15-11-2014, 01:20   #4
mntopcu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Zafer İlhan
Ret kararı üzerine şikayet yoluyla icra mahkemesine şikayette bulunduk. Ancak icra mahkemesi "icra takibine konu belgelerin tabi oldukları zamanaşımı sürelerinin farklı olduğu, birleştirilmesi halinde ilerki dönemlerde zamanaşımı sorunları ile karşılaşacağı gerekçesiyle şikayetimizin reddine karar verilmiştir. Kararın yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Sayın Av.Zafer İlhan, kararı temyiz ettiniz mi? sonucu ne oldu?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra takip dosyalarının birleştirilmesi banuklf Meslektaşların Soruları 15 12-11-2014 10:31
Avukatlık mesleğine bir süre ara verecek biri olduğunda onun yararlandığı, CMK'dan gelen dosyalar ile Adli Yardım dosyalarının durumu ne olacak Av. Seda Üstün Tuğ Meslektaşların Soruları 1 30-01-2012 21:51
icra dosyalarının birleştirilmesi denizyldz_84 Meslektaşların Soruları 2 22-03-2010 13:03
Yargıtaydaki Karşılıksız Çek Dosyalarının Hepsi Esas Mahkemelerine iade - Karar alperyldrm Hukuk Haberleri 1 18-02-2010 17:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02477002 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.