Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

aylık kira bedelinin yatırılması hususu

Yanıt
Old 31-01-2007, 15:27   #1
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan aylık kira bedelinin yatırılması hususu

müvekkil 01/01/2004 yılından beri murise ait gayrımenkulde kiracıdır. ilk yıl yazılı kira sözleşmesi yapılmış olup, diğer yıllar sözlü olarak devam etmiştir. Kiraya veren muris 16/09/2006 yılında vefat etmiş, geriye kalan mirasçılar arasında anlaşmazlık olduğundan tam bir sonuca varılamayıp, kira artırımı konusunda mirasçılar 2,250 olan kiranın 5000 YTL olmasını istemişlerdir. bu tarafımızca kabul edilmeyip, yeni kira döneminde tefe tüfeye görew artırım yapılıp, eskiden kira bedeli murise elden ödendiğinden kalan 7 mirasçıya kira parasının ödenmesi için açılan ortak hesap bulunmadığından ikametgahta ödemeli gönderilmiş olup, kira paralrının alınıp alınmadığına dair gene postahaneden yazı parçası daha dönmemiştir. gene aylık kira bedelinin ödenmesi vakti gelmiştir. temerrüde düşmemek istemekteyiz. ikametgahta ödemeli havalenin yazı parçaları dönmüş olsaydı ve ödemenin kabul edilmediği anlaşılsaydı tevdi mahhalli tayini için dava açacaktık. ancak parçalar dönmemiş ve kira nın ödenme zamanı gelmiştir. bu durmda tekrar 7 mirasçının hepsine tek tek ikametgahta ödemeli mi göndermemiz gerekicek?(/temerrüde düşmemek için)
ve eğer 7 mirasçıdan diyelimki 3 ü ikametgahta ödemeyi kabul etse, diğerleri kabul etmese gene tevdi mahalli tayini davası mı açmam gerekecek. bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. teşekkür ederim
Old 31-01-2007, 15:41   #2
sincap

 
Varsayılan

Sayın Ebru Hanım, bu gibi alacaklının sayısının fazla olduğu hallerde büyük sıkıntı yaşanmakta ve genelde son değindiğiniz alternatif gerçekleşerek bir kısmı ödemeyi kabul etmemektedir. Bir meslektaşım benzer bir olayda ilgili hususu dayanak göstererek tevdi mahalli tayini istemiş ve dava kabul edilmiştir. Kendisine ulaşmaya çalışırım. Ben her halükarda paeçaları beklemeden davayı açmaznızı öneririm. Hakimin uygun zamanında durumu kendisine sözel olarak aktarmanın da faydalı olacağına inanıyorum.
Kolaylıklar dilerim.
Old 31-01-2007, 15:44   #3
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan

verilen yanıt için teşekkür ederim. ancak tevdi mahalli tayini davasını açabilmem için mahkeme ikametgahta ödemeli gönderilen havalenin kabul edilmediğine dair postahanenin yazısını istiyor. ve şu an elimde olmadığı için kira bedelinin de yatırılma vakti geldiği için kira bedelinin ne şekilde yatırılacağı hususu problem yaratıyor.kirayı ayın 2 sine kadar yatırmamız lazım. öncelikli sorum kira bedelini ne şekilde yatırısam temerrüde düşmem! çok teşekkür ederim.
Old 31-01-2007, 15:53   #4
sincap

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşım,
Ben de ürettiğim fikirden çok memnun değilim ve belki günün son iş saatlerinden kaynaklı başka bir şey düşünemiyorum ama bir fikrim var; noterde müvekkiliniz tüm ayrıntılı hususları, özellikle parçaların dönmemeiş olduğu hususunu belirterek paranın size depo edildiğini beyan etse, siz de bir alt beyanla bunu doğrulasanız. Farklı bir sorunda bunu bir kez yaptığımı (yapmak zorunda kaldığımı) belirtmiştim. Ama umarım benden daha akılcı çözüm bulanlar çıkacaktır.
İyi çalışmalar...
Old 31-01-2007, 15:56   #5
sincap

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/6772
K. 2001/6914
T. 24.9.2001
• TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
• TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Parasının Götürülerek Elden Verilmesi veya Masrafı Kiracıya Ait Olmak Şartıyla Konutta Ödemeli Olarak Gönderilmesinin Gerekmesi )
• KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kira Parasının Götürülerek Elden Verilmesi veya Masrafı Kiracıya Ait Olmak Şartıyla Konutta Ödemeli Olarak Gönderilmesinin Gerekmesi )
• P.T.T.ARACILIĞI İLE YAPILACAK ÖDEMELER ( Mutlaka Konutta Ödemeli Olarak Yapılmasının Gerekmesi )
• TEVDİ YERİ TAYİNİ ( Kiracının İhtarnamede Tanınan Sürede Kiralayanın Adresine Konutta Ödemeli Olarak Kira Parasını Göndermesiyle Sorumluluğunun Bitmesi )
818/m.260,73,91,257
6570/m.7
ÖZET : Kural olarak kira parasının götürülerek elden verilmesi veya masrafı kiracıya ait olmak şartıyla konutta ödemeli olarak gönderilmesi gerekir. P.T.T.aracılığı ile yapılacak ödemeler, mutlaka konutta ödemeli olarak yapılmalıdır. Buna uygun olmayan ödemeler yasal değildir. Kiracının ihtarnamede tanınan sürede kiralayanın adresine konutta ödemeli olarak kira parasını göndermesiyle sorumluluğu biter. Ayrıca tevdi yeri tayini gerekmez.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar davalılardan Mehmet Ç. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü:

KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkeme davalılardan Bakiye Çay hakkındaki davanın reddine, Mehmet Çay hakkındaki davanın kabulüne, kira alacağının kısmen bu davalıdan tahsiline karar vermiş, hüküm davalılardan Mehmet Çay tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı,davalının 1.9.1999 başlangıç tarihli şifahi kira sözleşmesi ile kiracı olduğu yerin, aylık 80.000.000.-TL'dan Ocak-Şubat-Mart 2001 ayları kira parası 240.000.000.-TL'yı ödememesi üzerine davalıya 20.3.2001 tarihinde gönderdiği, yasal içerikli ihtarnamenin 23.3.2001 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen sonuç alamadığından temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve dava tarihinde muaccel olan Nisan 2001 ayı kirası ile birlikte 320.000.000.-TL kira alacağının tahsilini istemiştir.

Davalı, aylık kira parasının iddianın aksine, 55.000.000.-TL olduğunu, ihtar konusu aylar kira paralarını 20.4.2001 tarihinde posta havalesi ile gönderdiğini, davacının kabul etmemesi üzerine paranın iade edildiğini, biriktirip topluca üçer aylık ödeme yaptığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, P.T.T. havalesi ile gönderilen kira parasının alınmaması üzerine tevdi mahalli tayini yoluna gidilmediğinden kiralananın tahliyesine, aylık kira parasının 80.000.000.-TL olduğu davacı tarafça kanıtlanamadığından 55.000.000.-TL'dan, ödenmediği iddia edilen aylar kira paraları toplamı 220.000.000.-TL'nın tahsiline karar vermiştir.

Kural olarak kira parasının götürülerek elden verilmesi veya masrafı kiracıya ait olmak şartıyla konutta ödemeli olarak gönderilmesi gerekir. P.T.T.aracılığı ile yapılacak ödemeler, mutlaka konutta ödemeli olarak yapılmalıdır. Buna uygun olmayan ödemeler yasal değildir. Kiracının ihtarnamede tanınan sürede kiralayanın adresine konutta ödemeli olarak kira parasını göndermesiyle sorumluluğu biter. Ayrıca tevdi yeri tayini gerekmez.

Somut olayda, davalı ihtarnamede tanınan sürede istenen kira paralarını P.T.T.aracılığı ile gönderdiğini, davacının almaması üzerine iade edilince topluca ödediğini savunduğuna göre davalıya ödemelerine ilişkin belgelerini ve varsa diğer delillerini sunması için imkan ve mehil verilmesi, ödeme belgeleri üzerinde yukarıda belirtilen kural çerçevesinde araştırma ve inceleme yapılması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının tevdi mahalli tayini yoluna gitmediğinden bahisle noksan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.9.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Fikir vermesi ve içinizi biraz da olsa rahatlatması dileğiyle...
Old 01-02-2007, 12:47   #6
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Fikrimce;
Ebru Hanım, hiç endişelenmenize gerek yok. Kiraya veren öldüğüne göre mirasçılar artık iştirak halinde maliktirler ve tüm işlemleri birlimkte yapmak, birlikte hareket etmek zorundadırlar. Sizin müvekilinizi temerrüde düşürmek için ya hep birlikte ihtarname çekmeliler yada Kira alacağı nedeniyle 7/30 günlük tahliye istemli kira alacağı takibi yapmalılar. Onlar anlaşıp bir araya gelinceye kadar Siz tevdi yeri tayinini çoktan istemiş olursunuz.
Acizane bir öneri: Bence kiralananın murisin terekesine dahil olduğu, kira bedellerinin kime ve ne oranda yatırılması gerektiği konusunda niza çıkma ihtimali olduğu, vs gibi gerekçe ile de ayrıca tevdi mahalli tayini isteyebilirsiniz. Site üyelerinden Av. Tevfik Aşlama geçmişte hakkında şufa davası açılmış bir taşınmazın kiracısı adına kira bedelinin kime ödeneceği konusunda tereddüt hasıl olduğundan bahisle Sulh Hukuk Mahkemesinden tevdi yeri tayini kararı almıştı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vakıflarda Taviz Bedelinin İadesi dilekto Meslektaşların Soruları 19 21-10-2016 10:44
Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi ve Faiz Sorunu yağmur Meslektaşların Soruları 4 29-01-2014 11:04
Döviz ile yapılan satımlarda fatura bedelinin geçerliliği nedir? ilksan Meslektaşların Soruları 4 13-12-2006 16:40
Kamulaştırma bedelinin tespiti Neslihan Meslektaşların Soruları 11 01-12-2006 22:47
Kira Bedelinin Eksik Yatması av.aglotav Meslektaşların Soruları 6 28-01-2006 19:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04040599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.