Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Asliye Hukuk – Ticaret Mahkemesi – Görev ilişkisi – Trafik kazası – Araçtaki Hasar Nedeniyle Şahıslara ve Sigorta Şirketine Alacak davasında görev

Yanıt
Old 28-07-2013, 20:20   #1
Av.Nevzat

 
Varsayılan Trafik Kazası - Araçta Hasar - Görevli Mahkeme Asliye Hukuk – Ticaret Görev ilişkisi

Trafik kazası sonucu müvekkilin aracında meydana gelen hasar nedeniyle, kazaya karışan diğer aracın sürücüsüne, malikine ve aracın sigortacısına karşı ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE alacakdavası açtık. (Müvekkil ve (sigorta şirketi dışındaki) diğer iki davalı da tacir değil.)
Davada Asliye Hukuk Mahkemesi, tensiple birlikte GÖREVSİZLİK kararı vererek GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKEMESİ olduğuna karar verdi.
Kararın Gerekçesinde özetle;
6335 Sayılı Kanunla değişik Türk Ticaret Kan. 4. Ve 5. "...Maddelerinden bahisle,Asliye –Ticaret Mahk. Arasındaki ilişkinin GÖREV İLİŞKİSİ olduğu vurgulanmış,bu nedenle resen nazara alındığı ..." açıklanmıştır.
Kararda, ayrıca davanın ticari dava olduğuna ilişkin şöyle bir açıklama yapılmıştır:
“….Yapılan değişikliklere göre bir davanın ticari dava sayılabilmesi için;
1-Kanunda açıkça görevin ticaret mahkemesinde olduğuna ilişkin düzenleme bulunması (Örneğin İİK 'nun 156. maddesinde yapılandüzenlemeye göre iflas davaları) ,
2-a) Davanın, Ticaret Kanununda düzenlenen bir husustan kaynaklanması, b) Ya da Türk Ticaret Kanununun 4/1-b,c,d,e ve ffıkralarında düzenlenen davalardan olması,
3-Her iki tarafın tacir olması ve ticari işletmeler ile ilgili hususlardan doğan davalardan olması gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında dava incelendiğinde; davacıya ait araca davalı …….. Sigorta A. Ş ' ye sigortalı davalı ………………………… ' a ait ve davalı ……………………tarafından kullanılan araç ile çarpılması sonucunda zararın oluştuğu, bu anlamda davanın ticari nitelikte olduğu anlaşılmış, görev 6100 sayılı HMK'nun 114/1 -c bendine göre dava şartı olup , HMK 'nun 115/2 maddesine göre dava şartı eksikliği nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş …..”

SORULAR:
1- Karar sizce doğru mu? Temyiz edeyim mi? Yani görevli mahkeme Asliye Hukuk mu Ticaret Mahkemesi mi?
2- Eğer karar doğruysa bundan sonra (tacir olmayan gerçek kişilerle birlikte de olsa) Sigorta şirketlerine karşı açılacak her türlü davayı ticari dava olarak ticaret mahk.de mi açacağız?
3- Davada araçtaki hasar yerine, örneğin yaralanma veya ölüm nedeniyle tazminat talep etmiş olsaydık, görevli mahkeme hangisi olurdu?
4- TTK madde 5 fıkra:3 teki değişikliğe göre, Asliye Hukuk -Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişkinin işbölümü değil artık görev ilişkisi olduğu tartışmasız. Ancak, davanın ticari dava olduğu şeklindeki sonuca nasıl ulaşıldığını ben anlayamadım. Anlayan varsa lütfen açıklasın.

Zira TTK madde 5/2 gereğince Asliye Hukuk-Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişki (işbölümü değil) görev ilişkisi olup artık resen nazara alınacağından konunun aydınlanması bakımından görüşleriniz daha bi önem kazanmıştır. Ne dersiniz?
Old 29-07-2013, 13:39   #2
De jure

 
Varsayılan

Sn NEVZAT;
6100 sayılı H M K 2/1 gereği görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu düşüncesindeyim.Zira kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ve işleten konumunda olan araç kayıt maliki gerçek kişidir.Bu ve benzeri davalarda; araçtaki maddi zararın, davalı(sigortalı)araç malikinin kasko poliçesinden istifade edilmesi ve aracın değer kaybına ilişkin de sürücü ve kayıt malikine dava ikame edilmesi, iş bu davanın da Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekmektedir.
Old 30-07-2013, 15:17   #3
Aydinho

 
Varsayılan

Mutlak ticari davalar ile bir ticari işletme ile ilgili olması şartıyla havale vedia ve telif hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dışındaki bir uyuşmazlığın ticari dava sayılabilmesi için ;her iki tarafın tacir olması ve aynı zamanda da uyuşmazlığın da her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili bulunması gereklidir .

Bu durumda iki tarafın tacir olmaması dolayısıyla bence mahkemenin kararı yanlış. Kaldı ki borcun kaynağı ticari alacağa değil haksız fiil nedeniyle alacağa dayanıyor.
Old 30-07-2013, 15:18   #4
Aydinho

 
Varsayılan

Bence mahkeme yasayı yanlış ve eksik yorumlamış. Davanın ticari olması için hem tacir olmak hem de ticari işletme ile ilgili işlemden kaynaklanan bir uyuşmazlık olması gerekir. Bu durumda kararı temyiz etmenizi tavsiye ederim.
Old 30-07-2013, 15:22   #5
Aydinho

 
Varsayılan

Aklıma gelmişken belirtmem gereken şeylerden biri de eğer siz davayı asliye ticarette açsanız (ki büyük ihtimalle görev yönünden reddedecek) Yargıtay bu ilişkinin ihlalini MUTLAK BOZMA NEDENİ olarak görüyor.
Old 30-07-2013, 16:27   #6
betull

 
Varsayılan

Benim de bir dosyamda aynı şekilde asliye hukuk mahkemesi görevsizlikle dosyanın asliye ticaret mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
gerekçeli kararda , görevsizlik kararına dayanak olarak 3 adet yargıtay kararına atıf yapılmış ancak ben kararların içeriklerine ulaşamadım.
karar numaralarını yazıyorum, içeriklerine ulaşabilen ve paylaşan meslektaşımız olursa pek çok kişinin işine yarayacaktır diye düşünüyorum.
Yargıtay 17. HD. 03.05.2013 tarih 2013/4891e. 2013/6282k.
yargıtay 17. HD. 11.04.2013 tarih 2013/3923e. 2013/5330k.
Yargıtay 17. HD. 28.03.2013 tarih 2013/3495e. 2013/4422k.
Old 31-07-2013, 01:13   #7
Nuriye Değer

 
Varsayılan

Davalı sigorta şirketi karşı tarafın ZMMMS ise görevli mahkeme ticaret mahkemesidir. Zorunlu sigorta TTK da düzenlenmiştir.Birden fazla davalı olması farketmez.
Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlendiği, Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk "davalarının" ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan "davalara", ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.
Old 31-07-2013, 02:45   #8
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Bu davalarda yetki HMK.15/2 kapsamında kesin yetki midir? ZMMS can sigortası mıdır?

"HMK.15(2) Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir."
Old 31-07-2013, 10:00   #9
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevzat
Trafik kazası sonucu müvekkilin aracında meydana gelen hasar nedeniyle, kazaya karışan diğer aracın sürücüsüne, malikine ve aracın sigortacısına karşı ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE alacakdavası açtık. (Müvekkil ve (sigorta şirketi dışındaki) diğer iki davalı da tacir değil.)
Davada Asliye Hukuk Mahkemesi, tensiple birlikte GÖREVSİZLİK kararı vererek GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKEMESİ olduğuna karar verdi.
Kararın Gerekçesinde özetle;
6335 Sayılı Kanunla değişik Türk Ticaret Kan. 4. Ve 5. "...Maddelerinden bahisle,Asliye –Ticaret Mahk. Arasındaki ilişkinin GÖREV İLİŞKİSİ olduğu vurgulanmış,bu nedenle resen nazara alındığı ..." açıklanmıştır.
Kararda, ayrıca davanın ticari dava olduğuna ilişkin şöyle bir açıklama yapılmıştır:
“….Yapılan değişikliklere göre bir davanın ticari dava sayılabilmesi için;
1-Kanunda açıkça görevin ticaret mahkemesinde olduğuna ilişkin düzenleme bulunması (Örneğin İİK 'nun 156. maddesinde yapılandüzenlemeye göre iflas davaları) ,
2-a) Davanın, Ticaret Kanununda düzenlenen bir husustan kaynaklanması, b) Ya da Türk Ticaret Kanununun 4/1-b,c,d,e ve ffıkralarında düzenlenen davalardan olması,
3-Her iki tarafın tacir olması ve ticari işletmeler ile ilgili hususlardan doğan davalardan olması gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında dava incelendiğinde; davacıya ait araca davalı …….. Sigorta A. Ş ' ye sigortalı davalı ………………………… ' a ait ve davalı ……………………tarafından kullanılan araç ile çarpılması sonucunda zararın oluştuğu, bu anlamda davanın ticari nitelikte olduğu anlaşılmış, görev 6100 sayılı HMK'nun 114/1 -c bendine göre dava şartı olup , HMK 'nun 115/2 maddesine göre dava şartı eksikliği nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş …..”

SORULAR:
1- Karar sizce doğru mu? Temyiz edeyim mi? Yani görevli mahkeme Asliye Hukuk mu Ticaret Mahkemesi mi?
2- Eğer karar doğruysa bundan sonra (tacir olmayan gerçek kişilerle birlikte de olsa) Sigorta şirketlerine karşı açılacak her türlü davayı ticari dava olarak ticaret mahk.de mi açacağız?
3- Davada araçtaki hasar yerine, örneğin yaralanma veya ölüm nedeniyle tazminat talep etmiş olsaydık, görevli mahkeme hangisi olurdu?
4- TTK madde 5 fıkra:3 teki değişikliğe göre, Asliye Hukuk -Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişkinin işbölümü değil artık görev ilişkisi olduğu tartışmasız. Ancak, davanın ticari dava olduğu şeklindeki sonuca nasıl ulaşıldığını ben anlayamadım. Anlayan varsa lütfen açıklasın.

Zira TTK madde 5/2 gereğince Asliye Hukuk-Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişki (işbölümü değil) görev ilişkisi olup artık resen nazara alınacağından konunun aydınlanması bakımından görüşleriniz daha bi önem kazanmıştır. Ne dersiniz?


Sayın meslektaşım,

Bence temyiz etmeyin, zira olumlu sonuç alacağınızı sanmıyorum.

Aynı şekilde bedeni zararlarda da Ticaret Mahkemesi görevlidir. TTK'nın 6. kitabı Sigorta hukuku olduğu için, ve sigortacılıktan doğan işler ilgili TTK'da düzenlendiğinden Ticaret Mahkemeleri görevlidir şeklinde Yargıtay'ın son zamanlarda verdiği kararlar mevcut.

Şahsi fikrim, Ticaret mahkemeleri, ticari işlere bakmalı ve o alanda uzmanlaşmalı. Haksız fiil, kusur durumu, tazminat hesabı vs. gibi konular ayrı konular olduğundan Asliye Hukuk Mahkemeleri veya bu konuda kurulması lazım gelen ihtisas mahkemeleri görevli olmalıdır..

Bir diğer açıdan, eğer sigorta şirketini davalı olarak göstermiyorsanız, Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu kanaatindeyim.

Örnek bir karar;


T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/702

K. 2013/1676

T. 15.2.2013

• TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MARUZ KALINAN İŞ GÜCÜKAYBINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketinden Tahsiliİstemi/Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu - TicaretMahkemesinde Görüleceği )

• TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle MaruzKalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan Tazminatın Sigorta Şirketinden Tahsiliİstemi - Ticaret Mahkemesinde Uyuşmazlığın Çözümleneceği/Davanın Türk TicaretKanununda Sayılan Hususlardan Olduğu )

• SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan TazminatınSigorta Şirketinden Tahsili İstemi/Davanın Türk Ticaret Kanununda SayılanHususlardan Olduğu - Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )

• TİCARET MAHKEMESİNDE UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜLECEĞİ (Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan TazminatınSigorta Şirketinden Tahsili İstemi - Ticaret Kanununda Düzenlenen HususlarlaBir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiillerin Ticari İş Olduğu )

• TİCARİ İŞ ( Ticaret Kanununda Düzenlenen HususlarlaBir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiillerin Ticari İş Olduğu -Sigorta Şirketine Karşı Açılan Tazminat Davasının Ticaret Mahkemesinde Görüleceği)

6102/m.4, 5, 1483

ÖZET : Talep, trafik kazası nedeniyle maruzkalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsiliistemine ilişkindir. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticariişletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Davanın, TürkTicaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğuanlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülmesigerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminatistemine ilişkin talep hakkında Antalya 7. Asliye Hukuk ve Antalya 6. AsliyeTicaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargıyerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi,gereği düşünüldü:

KARAR : Talep, trafik kazası nedeniyle maruzkalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsiliistemine ilişkindir.

Antalya 7.Asliye Hukuk Mahkemesi, T.T.K.'da düzenlenen sigorta hukukuna ilişkin talep hakkındaTicaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunduğu gerekçesiylegörevsizlik kararı vermiştir.

Antalya 6.Asliye Ticaret Mahkemesi ise, Zorunlu Mali mesuliyet sigortasının T.T.K.'dadeğil 2918 sayılı yasada düzenlenenen mecburi sigorta olduğu, taraflardan herikisinin tacir olmadığı gibi davanın T.T.K.'da düzenlenen hususlardan daolmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Türk TicaretKanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk "davalarının" ticaridava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaretmahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun4. maddesi hükmünce ticari sayılan "davalara", ticaret mahkemesindebakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Türk TicaretKanunun 3. maddesinde,” Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyiilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” düzenlenmiştir.

Türk TicaretKanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortalar”düzenlenmiştir.

Bir hukukiişlemin veya fiilin T.T.K.'nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi içinyasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenenhususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilinolması gerekir.

Somutolayda, talebin trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybındankaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu,davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğuanlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp,sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince Antalya 6. Asliye TicaretMahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 15.02.2013 gününde oybirliğiylekarar verildi.
Old 06-12-2013, 14:21   #10
AV.ÖZGÜR ÇAM

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar...

Konu güncel değil ama, yukarıdaki emsal karar, sizleri yanıltmasın...
17. Hukuk Dairesi'nin aşağıdaki kararı çok açık....
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ile ilgili olarak görevli mahkeme ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.
(Yukarıdaki örnekte, Sigorta Şirketine karşı, Sigorta Sözleşmesinden (Akdi İlişki) kaynaklanan Poliçe Sorumluluğuna dayanan bir dava sözkonusudur...


T.C.
Esas No:
Karar No:
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
2012/9255
2012/15203
Karar Tarihi: 30.12.2012

ALACAK DAVASI - DAVACININ ISLETENI OLDUGU ARAÇ ILE DAVALI
SIGORTALI ARACIN KARISTIGI TRAFIK KAZASI - UYUSMAZLIGIN
HAKSIZ FIILE DAYALI ALACAK DAVASI OLDUGU - DAVANIN GENEL
HÜKÜMLER ÇERÇEVESINDE ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDE
GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI...

ÖZET: Somut olayda davacı ve davalı sirket Ticaret Kanunu poliçesi yahut ticari iliskiden degil,
davacının isleteni oldugu araç ile davalıya sigortalı aracın karıstıgı maddi hasarlı trafik kazasından
kaynaklanmaktadır. Bu haliyle uyusmazlıgın haksız fiile dayalı alacak davası oldugu anlasıldıgından,
davanın genel hükümler çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması
gerekmektedir.
(818 S. K. m. 41) (6762 S. K. m. 4, 21)
Dava: Alacak hukukuna iliskin davada Gaziantep 4. Asliye Hukuk ve Gaziantep Asliye Ticaret
Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için
gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, geregi düsünüldü:
Karar: Dava, davalı sirkete sigortalı araç ile davacı sirkete ait aracın karıstıgı kaza nedeniyle ugranılan
maddi zararın poliçe ile sınırlı olarak tahsili istemine iliskindir.
Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesince, TTK'nun 4 ve 21. maddeleri uyarınca, isbölümü itirazı
dogrultusunda görevsizlik verilmistir.
Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi ise, davanın ticari dava olmadıgı gerekçesiyle görevsizlik
yönünde hüküm kurmustur.
818 Sayılı Borçlar Yasasının 41/1. maddesinde, <Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut
tedbirsizlik ile haksız bir surette diger kimseye bir zarar ika eden sahıs, o zararın tazminine
mecburdur.> hükmine yer verilmistir.
Somut olayda davacı ve davalı sirket Ticaret Kanunu poliçesi yahut ticari iliskiden degil, davacının
isleteni oldugu araç ile davalıya sigortalı aracın karıstıgı maddi hasarlı trafik kazasından
kaynaklanmaktadır. Bu haliyle uyusmazlıgın haksız fiile dayalı alacak davası oldugu anlasıldıgından,
davanın genel hükümler çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması
gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.'nin 21. ve 22. (1086 sayılı HMK.'nin 25. ve
26.) maddeleri geregince Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERI OLARAK
BELIRLENMESINE, 31.12.2012 gününde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji
Old 12-12-2013, 16:26   #11
Burakgerets

 
Önemli Kanun Mu Yargitay Mi?

ALINTI AV.NEVZAT 2- Eğer karar doğruysa bundan sonra (tacir olmayan gerçek kişilerle birlikte de olsa) Sigorta şirketlerine karşı açılacak her türlü davayı ticari dava olarak ticaret mahk.de mi açacağız?
Öncelikle belirtmek isterim ki yargıtayın son dönem kararlarında özetle sigorta şirketine karşı açılacak davalarda görevli mahkeme sigorta müessesesi TTK'da düzenlendiğinden bahisle ticaret mahkemesi olduğu istikrarlı şekilde belirtilmektedir (T.C.YARGITAY17. HUKUK DAİRESİE.2013/3377K. 2013/4482T. 28.3.2013);ancak bu durumda davalı olan diğer tacir olmayan kimselere (araç sürücüsü v.s.)karşı da ticaret mahkemesinin görevli olması hakkaniyete açıkça aykırılık teşkil edecektir. Zira tacir olmayan davalılar ile davacı arasındaki ilişki haksız fiil ilişkisidir hiç bir şekilde bu ilişki TTK'da düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bu ilişki gözardı edilerek yargıtayın verdiği ticaret mahkemelerinin görevli olduğuna dair kararlar açıkça hukuka aykırıdır.
Old 13-12-2013, 10:04   #12
fatihuc

 
Varsayılan

Maalesef 10 senedir hep aynı gerekçe ile asliye ve ticaretler arasında bu tür davalar gider gelir hangisi doğru hangisi yanlış artık ben bile bilmiyorum eğer imkanınız var ise açacağınız yerdeki fiili uygulamayı sorun yoksa kısmet artık deyip ticaretlerde açın
Old 14-12-2013, 22:42   #13
Av.Fatih UYANIK

 
Varsayılan

Geçen sene, sigorta şirketlerine karşı farklı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açmış olduğumuz davaların büyük bir çoğunluğu aynı gerekçeyle görevsizlik kararı verdi. Biz temyiz etmedik. Davalar Ticaret Mahkemelerinde devam ediyor. Ancak Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tahkikat aşamasında
Old 14-12-2013, 22:50   #14
Av.Fatih UYANIK

 
Varsayılan

Bir karar da ben buldum ,17. Hukuk Dairesi bu konuda istikrarlı ancak henüz Hukuk Genel Kurul Kararı bulamıyoruz
T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3064

K. 2013/3616

T. 18.3.2013

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Taleplerini Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesine Dayanarak Davalı Sigorta Şirketinden Talep Ettiği - Bu İtibarla Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )

• ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ( Poliçesine Dayanılarak Davalı Sigorta Şirketinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edildiği - Bu İtibarla Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )

• GÖREV ( Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesine Dayanılarak Davalı Sigorta Şirketinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edildiği - Bu İtibarla Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )

6102/m.3,4,1483

ÖZET : Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölmesi sonucu trafik sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece, Türk Ticaret Kanunu 4. maddesi kapsamında ticari dava olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Somut olayda, davacıların, trafik kazası nedeniyle desteklerini kaybetmelerinden kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini zorunlu trafik sigortası poliçesine dayanarak davalı sigorta şirketinden talep ettikleri, bu itibarla davanın,Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmakla uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle verilen görevsizlik kararının süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkillerinin desteği olan K. Ç.'nin sevk ve idaresindeki aracın tek taraflı kaza yaptığını, desteğin hayatını kaybettiğini, davalının aracın trafik sigortacısı olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere davacılar için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacıların ölen sigortalının mirasçıları sıfatıyla değil 3. kişi olarak davayı açtıkları, bu nedenle davanın tarafları arasında herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı, Türk Ticaret Kanunu 4. maddesi kapsamında ticari dava olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı ile dosyanın talep halinde İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4.maddesinde,bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde, ”Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” düzenlenmesi mevcuttur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlenmiştir.

Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK'nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla, bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, davacıların, trafik kazası nedeniyle desteklerini kaybetmelerinden kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini zorunlu trafik sigortası poliçesine dayanarak davalı sigorta şirketinden talep ettikleri, bu itibarla davanın,Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmakla uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılara vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 18.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 30-10-2014, 17:25   #15
Av.mehmet.av

 
Varsayılan

Arkadaşlar merhaba;
Konu başlığı eski ama konu ile ilgili benim de bir sorumun var. Destekten yoksun kalma tazminatı için Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğu üç aşağı beş yukarı kesin gibi. Ancak ben aynı zamanda sürücüden manevi tazminat da isteyeceğim. Peki bu durumda destekten yoksun kalma tazminatı ile birlikte manevi tazminatı da ticaret mahkemesinden mi isteyeceğim. Zira paylaşılan yargıtay kararlarında bu durumla ilgili herhangi bir hususa değinilmemiş.
Old 30-10-2014, 21:16   #16
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Görev kriteri tazminatın türü değil, davalının sigorta
Şirketi olması. Davalı gerçek kişi ise asliye hukukta açılır
Old 03-11-2014, 09:47   #17
Av.mehmet.av

 
Varsayılan

Destekten yoksun kalma tazminatında hem sigorta şirketini hem de sürücüyü davalı göstereceğiz. Sürücüden manevi tazminat da isteyeceğim. BU durumda manevi tazminat bakımından mahkeme görevsizlik kararı verir mi acaba
Old 03-11-2014, 10:20   #18
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Davalıların biri sigorta şirketi, diğeri gerçek kişi ise her iki davalıya ait davaların birlikte özel görevli olan ticaret mahkemesinde açılması gerekir, kanaatindeyim.
Old 03-11-2014, 11:11   #19
Av.mehmet.av

 
Varsayılan

Destekten yoksun kalma tazminatı için durum öyle ama biliyorsunuz manevi tazminat ayrı bir dava aslında ve sadece sürücü olan gerçek kişiden talep edeceğim. Manevi tazminat yönünden fikriniz nedir?
Old 23-11-2014, 08:02   #20
Yeşim Dağgeçen

 
Varsayılan

Bu hafta Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin verdiği kararda davacı şirket davalılar Sigorta Şirketi ve kazaya karışan diğer iki kişi dava konusu destekten yoksun kalma ve aynı zamanda manevi tazminattı....
Old 24-01-2015, 13:21   #21
ekinheval

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/11559
K. 2014/11089
T. 10.7.2014
• GÖREVLİ MAHKEME ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Şirketinden Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi - Davanın Türk Ticaret Kanunu'ndaki Hususlardan Olduğu/Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi Görevine Girdiği )
• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Görevli Mahkeme - Talebin Trafik Kazası Sebebiyle Maruz Kalınan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Sigorta Şirketinden Tahsili İstemine Dair Olduğu/Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi Görevine Girdiği Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilerek Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği )
• TRAFİK KAZASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi - Talebin Trafik Kazası Sebebiyle Maruz Kalınan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Sigorta Şirketinden Tahsili İstemine Dair Olduğu/Davanın Türk Ticaret Kanunu'ndaki Hususlardan Olduğundan Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi Görevine Girdiği )
• ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Görevli Mahkeme - Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi Görevine Girdiği Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilerek Tarafların Delillerinin Toplanması İddia ve Savunmalarının Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
6102/m. 3,4,1483
ÖZET : Dava, davalı zorunlu mali mesuliyet sigortası şirketinden trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Somut olayda, talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak davanın esasına girilerek tarafların delillerinin toplanması iddia ve savunmalarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın görevsizlik sebebiyle usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın işleteni olan davacı desteği İ. A.'ın meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini belirterek fazlaya dair haklarını saklı tutarak 44.255,94.-TL destek tazminatı tazminatının 11.2.2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsilini istemiştir.

Mahkemece, ihtilafın doğrudan davacılarla davalı arasında akdedilmiş sigorta sözleşmesinin kaynaklanmadığını, davacıların taleplerinin hukuki dayanağının haksız fiil olduğu, somut olayda taraflar arasında 6102 Sayılı T.T.K.nın 1402 vd. hükümlerinin uygulanmasına olanak olmadığı, sigorta şirketinin sorumluğunun 2918 Sayılı Kanun'dan kaynaklandığı gerekçesiyle görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle davanın görevsizlik sebebiyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davalı zorunlu mali mesuliyet sigortası şirketinden trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Bilindiği gibi asliye mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevine giren ticari davaların çözümlendiği mahkemelerdir. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevine giren işler dışında kalan tüm uyuşmazlıklar Asliye Hukuk Mahkemesince çözümlenir. Hangi davaların ticari dava olduğu T.T.K.nun 4. maddesinde sayılmıştır. Bundan başka, bir yerde ticaret mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalarda hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere Asliye Ticaret Mahkemesinde bakılacağı düzenlenmiştir ( T.T.K.nun 5/II ).

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk "davalarının" ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan "davalara", ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde, "Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir düzenlenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1401-1520. maddelerinde Sigorta Hukukunun düzenlendiği, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun "zorunlu sigortalar başlıklı 13. maddesinde de sorumluluk sigortalarına dair düzenleme yer aldığı görülmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1483 vd. maddelerinde "zorunlu sorumluluk sigortalar düzenlenmiştir.

Bir hukuki işlemin veya fiilin Türk Ticaret Kanunu kapsamında kaldığının kabul edilmesi için Kanunun amacı içerisinde yukarda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak davanın esasına girilerek tarafların delillerinin toplanması iddia ve savunmalarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın görevsizlik sebebiyle usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazası nedeniyle sigorta şirketine açılan tazminat davasında görevli mahkeme Av. Fatma B Meslektaşların Soruları 14 03-06-2016 16:12
Görev Asliye Hukuk Mu İş Mahkemesi Mi Karar Veremedim üye15184 Meslektaşların Soruları 11 29-04-2016 11:41
Trafik kazası nedeniyle sigorta şirketine açılan tazminat davasında görevli mahkeme Av. Fatma B Meslektaşların Soruları 12 31-12-2014 14:35
asliye hukuk-asliye ticaret görev sorunu and justice for all Meslektaşların Soruları 1 23-07-2013 17:15
Sigorta Şirketine Karşı Açılacak Haksız Rücuya Dayanan Alacak Davasında Görev oguzhand0 Meslektaşların Soruları 1 15-01-2012 15:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07377791 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.