Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

çekte keşide yeri yoksa adi evrak haline mi dönüşür?

Yanıt
Old 08-10-2006, 02:52   #1
piedra

 
Varsayılan çekte keşide yeri yoksa adi evrak haline mi dönüşür?

günümüzde çek senet düzenleyenlerin veya bu kıymetli evrakları bi bedel karşılığında alanların çoğu bu evrakların düzenlenme şartları hakkında tam bilgiye sahip değil.merak ettiğim bi çekte keşide yeri yoksa veya bi senedin tanzim tarihi yoksa bildiğim kadarıyla evrak adi evrak olarak kabul ediliyor.merak ettiğim böyle bir durumda alacaklılar için nasıl bir hukuki süreç gelişiyor?

yardımlarınız ve ayırdığınız zaman için şimdiden teşekkürler;
Old 08-10-2006, 23:26   #2
Av.Nebi

 
Varsayılan

Çekte tanzim yeri ve tarihi asli zorunlu unsurlardan biliyorsunuz. Bu nedenle kanımca çekte tanzim yerinin olmaması çek vasfının olmadığı sonucunu doğuruyor. Adi senet hükmüne giriyor yani. Dolayısıyla ilamsız takip yapılabileceği görüşündeyim Saygılar.
Old 09-10-2006, 15:58   #3
marmarahukuk

 
Varsayılan

çekin zorunlu unsurları varıdr. bunlar :-çek kelimesinin yer alması - kayıtsız şartsız belli bir bedelin ödenmesi hususunda havale - muhatabın adı soyadı - keşide günü - keşidecinin imzası
bu zorunlu unsurlarda eksiklik olursa çek havale niteliğinde olur.
Old 11-10-2006, 17:40   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1987/2478

K. 1987/14029

T. 31.12.1987

• KEŞİDE YERİ ( Çekte Bulunması Gereken Unsurlardan Olduğu )

• ÇEK ( Keşide Yerinin Yazılı Olması Gereği )

6762/m.692


ÖZET : Düzenleme ( keşide ) yeri yazılı olmayan takip konusu senet, çek niteliğinde değildir.
DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 10.2.1987 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Takip dayanağı çeklerin takip tarihi olan 31.5.1985 tarihinde TTK.nun 726. maddesi gereğince zamanaşımına uğradığı nazara alınmadan çekler hakkındaki itirazın reddolunması isabetsiz olduğu gibi, kabul şekline göre her iki çekde de keşide yeri bulunmadığı, bu durumlarıyla TTK.nun 692 ve takip eden maddelerine göre çek niteliğinde olmadığı, kambiyo senetlerine mahsus özel yolla takibe konu edilemeyeceği İİK.nun 170. maddesinin re'sen dahi nazara alınıp takibin iptali gerektiği, keşide yerini taşımayan bu belgelerin havale hükmünde olup, İİK.nun 68. maddesinde yazılı belgelerden de bulunmadığı nazara alınmadan borçlu itirazının reddolunması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.12.1987 gününde, oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 23-12-2006, 18:11   #5
kenan iskender

 
Varsayılan çekte ve bonoda kanuni unsurlardan birinin eksik olması

Keşide yeri çekin kanuni unsurlarından birisidir.Çekte,keşide yerinin olmaması onun kambiyo vasfını kaybetmesine sebebtir. Bu durumda çek artık havale hükmündedir ve yazılı delil başlangıcıdır. Her türlü delillle alacağınızı ispat yoluna gidebilrsiniz.

Bonoda kanuni unsurlardan birinin eksik olması halinde ise, bu durumda da bono kambiyo vasfını kayıp eder fakat kanuni unsurlarından yoksun çekten farklı olarak havale değil adi senet hükmündedir. Bu durumda borçlunun imzayı inkar etmeyip borcu inkar etmesi halinde itirazı kesin kaldırımaya yarayan belgelerdendir.
Old 27-02-2007, 14:47   #6
Dr.Strangelove

 
Varsayılan

Çekte keşide yeri bulunmadığı takdirde ,TK.m.693 f.2,3 nazara alınır. Yani muhattabın adı ve soyadı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Bu yolla da keşide yeri belirlenemediği takdirde çek senet sayılmaz ve havale olarak nitelendirilir.
Old 09-05-2007, 10:55   #7
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Kıymetli evrakta keşide yeri nereye yazılacak?

Keşide tarihinin yanına, üzerine ya da altına mı?

Yoksa borçlunun adının altına yazılacak adresinin sonunda idari birim olarak il, ilçe v.s.nin yazılması keşide yerinin yazıldığı anlamına gelir mi?

Yasada yer alan "borçlunun adının yanı" deyimini dar anlamda yorumlayarak borçlunun adının altına yazılan adresinde il, ilçe vs.nin yazılması keşide yerinin yazılmadığı anlamına gelir mi?

Bu durumda pekçok kambiyo takibi ve senet sakat olacaktır.

Not: Soruya soru ile cevap vermek oldu ama!
Old 07-06-2007, 16:41   #8
nigar

 
Varsayılan

Keşide yeri yazılmamış olan çek, çek niteliğini direk olarak kaybetmez. Çek, keşidecinin adı ve soyadının yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılır. Ancak burada da bir yer yazmıyorsa, çek niteliği yoktur.
Old 05-05-2008, 18:03   #9
Tunc68

 
Varsayılan

san.Dr.Strangelove..
muhatab ltd.şti.bu halde şirketin ticaret sicilindeki -gazetesindeki iş adresini getirsek burası keşide yeri sayılırmı?birde çekin üst sol köşe altındaki şube yeri yazıyor.orası keside yeri olarak kabul edilebilirmi?bunla ilgili(şirket muhatab olması halinde keside yerinin belirlenmesiyle ilgili yargıtay kararı varmı arkadaslar?)
slm..
Old 04-07-2008, 17:36   #10
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Tunc68
san.Dr.Strangelove..
muhatab ltd.şti.bu halde şirketin ticaret sicilindeki -gazetesindeki iş adresini getirsek burası keşide yeri sayılırmı?birde çekin üst sol köşe altındaki şube yeri yazıyor.orası keside yeri olarak kabul edilebilirmi?bunla ilgili(şirket muhatab olması halinde keside yerinin belirlenmesiyle ilgili yargıtay kararı varmı arkadaslar?)
slm..

Muhatap Limited Şirket olur mu?
Old 11-12-2009, 13:07   #11
Av.Benan ŞENBAYRAM

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/25008
K. 2009/5590
T. 17.3.2009
• ÇEKLERİN KEŞİDESİ VE ŞEKLİ ( Keşide Yeri Gösterilmemiş Olan Çek Keşidecinin Adı ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Keşide Edilmiş Sayıldığı )
• ÇEKİN UNSURLARI ( Takip Dayanağı Çekin Sol Üst Köşesinde Borçlu Keşidecinin İsmi Yazılı Olup Sol Alt Köşe de Keşidecinin Vegi Kimlik Nosu İle Adresinin Yazılı Olduğu - Çekin Keşide Yerinin Keşidecinin Adı Altında Yazılı Olan Yer Olduğu )
• KEŞİDE YERİ ( Gösterilmemiş Olan Çek Keşidecinin Adı ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Keşide Edilmiş Sayıldığı )
6762/m.692,693
ÖZET : T.T.K.nun 692/5. maddesi gereğince çekin kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için "keşide yeri" unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. TTK.nun 693/son maddesine göre de keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin adı ve soyadının yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılır. Somut olayda takip dayanağı çekin sol üst köşesinde borçlu keşidecinin ismi yazılı olup sol alt köşe de keşidecinin vegi kimlik nosu ile adresi yazılıdır. O halde, mahkemece TTK.nun 693/son maddesi uyarınca çekin keşide yerinin keşidecinin adı altında yazılı olan yer olduğu kabul edilerek şikayetin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : T.T.K.nun 692/5. maddesi gereğince çekin kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için "keşide yeri" unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. TTK.nun 693/son maddesine göre de keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin adı ve soyadının yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılır. Somut olayda takip dayanağı çekin sol üst köşesinde borçlu keşideci M... D...'in ismi yazılı olup sol alt köşe de keşidecinin vegi kimlik nosu ile Ceylanpınar/Urfa adresi yazılıdır. O halde, mahkemece TTK.nun 693/son maddesi uyarınca çekin keşide yerinin keşidecinin adı altında yazılı olan "Ceylanpınar" olduğu kabul edilerek şikayetin reddi ile diğer itirazlarının incelenmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
E. 2005/3758
K. 2006/3158
T. 6.3.2006
• ÇEK UNSURLARI ( Keşide Yeri - Keşidecinin İmzasının Bulunduğu Kaşede Yazılı "Antalya" İbaresinin Keşide Yeri Olarak Kabulü Gerektiği )
• ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Keşidecinin İmzasının Bulunduğu Kaşede Yazılı "Antalya" İbaresinin Keşide Yeri Olarak Kabulü Gerektiği - Çekin Unsurları İtibarıyla Tam Olduğu )
• KEŞİDECİNİN İMZASININ BULUNDUĞU KAŞEDE YAZILI İL ( Keşide Yeri Olarak Kabulü Gerektiği - Çekin Unsurları İtibarıyla Tam Olduğu )
6762/m. 693
3167-1/m. 16
ÖZET : Türk Ticaret Kanunu'nun 693. maddesinde, keşide yeri gösterilmemiş olan çekin keşidecinin adının yanında yazılı olduğu yerde çekilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Somut olayda çekteki keşidecinin imzasının bulunduğu kaşede yazılı "Antalya" ibaresinin keşide yeri olarak kabulü gerekir. Bu durumda çek unsurları itibarıyla tamdır.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Ü. hakkında ANTALYA 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda, 24/10/2003 tarihinde, 2002/2252 Esas, 2003/2767 Karar sayı ile 3113124 nolu çek hakkında beraatine, 314012 nolu çek hakkında mahkumiyetine karar verildiği; hükmün müdahil vekili tarafından süresi içinde, sanık tarafından ise süresinden sonra temyiz edildiği; Yargıtay C.Başsavcılığı'nca onama isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 01/03/2005 tarihinde dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : A- Süresinden sonra sanık tarafından yapılan temyiz inceleme isteğinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

B- Müdahil vekilinin temyizinin incelenmesi:

1- 20.08.2002 tarihli ve 3114012 nolu çek hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde,

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre müdahil vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2- 18.07.2002 keşide tarihli ve 3113124 nolu çek hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

TTK'nun 693. maddesinin son fıkrasında, keşide yeri gösterilmemiş olan çekin keşidecinin adının yanında yazılı olduğu yerde çekilmiş sayılacağının belirtilmiş bulunmasına göre, dava konusu çekteki keşidecinin imzasının bulunduğu kaşede yazılı "Antalya" ibaresinin keşide yeri olarak kabulü gerektiğinden, çekin TTK'nun 692 ve 693. maddelerinde yazılan unsurları taşıdığı gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 06/03/2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 15-12-2010, 02:17   #12
Emre GENÇ

 
Varsayılan

TTK 692/5'te çekin keşide yeri ve gününü zaruri unsurlar altında saymış bu ilgili maddedeki eksiklerin bulunması durumunu ise TTK madde 693/3'te "Keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır." şeklinde kaleme almıştır. maddenin iki ve üçüncü fıkraları dışındaki hallerde çek kıymetli evrak olan çek hükmüne kavuşamayacaktır. Ancak 3.fıkradan da açıkça anlaşılacağı üzere çekte keşide yerinin olmamasının hükmü direk geçersizlik sonucunu doğurmaz. Bu durumda keşide yapanın ad-soyadının yanında yazan yer keşide yeri olarak kabul edilir.

Sorunuza gelecek olursak çekte keşide yerinin bulunmaması alacaklısı bakımında bir sorun teşkil etmeyecek ilgili kıymetli evrak hükümlerine göre tedavül süreci devam edecektir.
Old 22-12-2010, 00:59   #13
deeplawyer34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nebi
Çekte tanzim yeri ve tarihi asli zorunlu unsurlardan biliyorsunuz. Bu nedenle kanımca çekte tanzim yerinin olmaması çek vasfının olmadığı sonucunu doğuruyor. Adi senet hükmüne giriyor yani. Dolayısıyla ilamsız takip yapılabileceği görüşündeyim Saygılar.

tanzim yeri yoksa borçlunun isminin yanında yazılı olan adrestir.10 örnek devammm
Old 21-01-2013, 11:59   #14
feyzaday

 
Varsayılan

Muhatap banka şubesinin bulunduğu yer (çek üst köşe) ödeme yeridir. Keşide yeri ise ya açıkça yazılır çek üzerinde veya borçlunun yani çeki imza edenin isminin yanında varsa bir yer orasıdır. Ödeme yeri ile keşide yeri biraz karıştırılmış sanki.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Seydişehirde dosyadan evrak Av. O. TEKGUL Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 3 19-01-2007 17:38
kıymetli evrak hukuku sınavı için püf noktaları? mertt_onn Hukuk Lisans Eğitimi 11 10-01-2007 19:10
Çekte keşide tarihinde tahrifat Burak Demirci Meslektaşların Soruları 1 10-11-2006 16:28
Çekte Vade - Çekin Keşide tarihinin İlerki bir Tarih olması ve Çekin İbrazı uye9493 Meslektaşların Soruları 6 20-10-2006 02:42
Kat mülkiyeti Kanununun 100 işyerini kapsayan 5 katlı site haline iş yerlerinin yönet Ahmet Şenel Hukuk Soruları Arşivi 1 11-02-2002 23:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04385710 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.