Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

icra hukukunda elden takip

Yanıt
Old 23-05-2008, 15:58   #1
didem kunal

 
Varsayılan icra hukukunda elden takip

İcra dairesinden aldığımız ELDEN TAKİPLİ müzekkereyi herzamnaki gibi alıp ilgili yere götürdük.Fakat ilgili daire bize bu müzekkerenin altına kimin elden takip ettiğinin yazılmasını,aksi halde sadece elden takiplidir ibaresinin birşey ifade etmeyeceğinin söyleyerek almadı dilekçemizi.Altına takip eden kişinin ismi de icra dairesi tarafından yazılarak müzekkerenin verilmsi gerektiğini söylediler.Bir tutanakla durumu sabitleştirdik. Bu sefer de icra dairesi bu şekilde bir elden takipli müzekkere yazmadıklarını ,uygulamamnın buşeklde olmadığını beyan ettiler.Sonuç olarak müzekkere elimizde fakat kimseye veremiyoruz.Böyle bir uygulamayala akrşılaşan var mı? Varsa yeni bir uygulamadır? Vereceğiniz bilgilere göre icra müdürü ile tekrar görüşeceğim.
Old 25-05-2008, 14:06   #2
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

Çalıştığım dönemde bazı kurumlar hariç bu konuda problemle karşılaşmamıştım. Onlar da küçük bir konuşmanın sonunda alıyorlardı müzekkereleri. Çalışmayı bıraktıktan sonra öğrendiğime göre; bazı tapu daireleri ile trafik tescil şubeleri, elden takipli müzekkereleri kabul etmedikleri gibi, kapalı zarf içerisinde ve zarfın kapatılan kısımları da mühürlenmiş olarak posta yoluyla gönderilmesini istiyorlarmış.

Taşınmaz satışı için Bornova Tapu Sicil Müdürşüğü' nden taşınmazın kaydına ilişkin bilgileri istedik. Aradan çok uzun bir süre geçmesine rağmen cevap gelmeyince, yeniden müzekkere yazdırdık. Müzekkereye (vekaletim olmadığı için) kimlik bilgilerim yazıldı(çünkü böyle olmadığı takdirde cevabi yazıyı elden teslim alamıyordum). Bu şekilde aldığım müzekkere ile tapu dairesine gidince sorun çıkarmadılar. Yazı hazırlandıktan sonra haber vermek için telefon numarası aldılar.

Saygılarımla..
Old 13-06-2008, 15:50   #3
faruksa

 
Varsayılan

Müzekkereyi elden takip eden kişi icra dosyasındaki müzekkere örneğine müzekkereyi elden teslim aldığına dair imza ve beyanda bulunulması yeterlidir.
Elde bulunan örneğe de yazılması da faydalı olabilir.
Müzekkere yi elden teslim almayan,reddeden kişi veya kuruluş red beyanını ve gerekçesini yazmalıdır.Sonuçta orada idareyi temsil ediyorlar ve işlemleri yargı denetimine tabii...
Aksi halde gecikmeden ve sair nedenlerden doğan zararın tazmini gerekir.
saygılarımla...
Old 24-06-2008, 21:24   #4
Sezgin

 
Varsayılan Yeterli Bilgiler Müzekkerede Mutlaka yer almalı

İlk bakışta bu tür durumlar çok can sıkıcı gibi görünsede sahteciliğin önlenmesi bakımından çok gerekli buluyorum. siz her ne kadar avukat olmanız nedeniyle kendinizi güvenilir insan olarak düşünsenizde bir tapu ve ya trafik tescil memuru ömrü hayatında bir defa sahte evrakla karşılaşıp ifadesi alındıktan sonra sizin avukatlık kimlik fotokopisinden tutunda ev adresini istemeye kadar olayı ileri götürebilmektedir.

Talimat/teskere alırken Alacaklı vekili satırı açarak buraya isminizi yazın. Sayfanın sol alt köşesinede belirgin bir ifadeyle "vekiline elden takip yetkisi verilmiştir." ibaresini yazın ve üzerine mühür bastırın. İlgili merciye gittiğinizde kimlik tespiti yaptırıp cevabını da elden alabilirsiniz.

Not: Elden takipli işlere önyargılı yaklaşanlar olabilir. Bazende sizi savsamak amacıyla isteyebiliyorlar. İlgili kurumda bir üst sorumlusuyla görüştüğünüzde işinizi çözebilirsiniz sanırım.
Old 22-10-2008, 22:51   #5
mehmetsahsimsek

 
Varsayılan

Değerli arkadaşım,Belirtiğiniz hususi,darenin sahteciliği önlemede aldıkları önlemdir.(Yazıyı alan Alacaklı,vekili -Borçlu,vekilini ) H.İ.G.M. nün tamimlerine göre zorunludur.H.i.G.M. nün Genelgeler bölümünge bulabilirsiniz.selamlar.
Old 14-07-2009, 11:13   #6
wellan

 
Varsayılan Elden Takİplİ MÜzekkere Sorunu

Önceden müzekkerelerin sağ üst kısmına alt çizili olarak ELDEN TAKİPLİDİR olarak yazıyorlardı ve herhangi bri sıkıntı olmuyordu.Ancak daha sonra uygulamda karşılaşılan sorunlar sebebiyle böyle bir uygulamaya gidildi ve halende çoğu icra dairesinde bu tür uygulama devam etmektedir.Şöyle ki;sizin açmış olduğunuz icra dosyasını icra dairesinden yetkili memura çıkartıp ve içinde gerekli olan bilgileri alıp müzekkere yazarak ilgili kurumdan bilgi istenebilir.Bu sebeple en azından İstanbul için özellikle avukat yanında çalışan takip elemanlarına katip yada takip elamanı olduğunu belgelemek kaydıyla veriyorlar,stajyer avukatlara ise muvafakatname yda baro kimlik karını göstermek kaydıyla bu tür işlemlere izin verebiliyorlar.Bu sebeple ben gayet normal karşılıyorum.Hukuk alanında malesef herkes iyiniyetli olarak işlem yapmıyor ve durum böyle olunca ciddi sorunlara yol açıyor.Uygulamada kendini bu yönde geliştiriyor.SAYGILARIMLA..
Old 16-07-2009, 00:35   #7
av.arpay

 
Varsayılan elden takipli müzekkerelerde sonuca ulaşmak için....

Elden verilen müzekkerelerin düzenlenmesinde uyulması gereken usule ilişkin olarak 14/06/2006 tarihli ve 13325 sayılı yazımızda da belirtildiği gibi, icra müdürlüklerince yazılan müzekkerelerde, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü uyarınca, yazıyı imzalayan makam sahibinin sicil, ad ve soyadı, unvan, imza ve mührünün bulunması, müzekkerenin elden verilmesi halinde iş sahibinin zimmet defterine imzasının alınması ve müzekkerenin elden takip edileceğinin de müzekkerede belirtilmesi, müzekkereyi elden takip edecek olan iş sahibinin kimliğinin fotokopisi alınarak icra müdürü tarafından tasdik edilmesi ve müzekkere ile birlikte bir zarf içerisine konulması, kapatılan kısma gelecek şekilde zarfın mühürlenmesi, elden takip edilecek müzekkerlerin sadece iş sahiplerine veya avukatlarına verilmesi, açıklanan usule uyularak sahtecilik yapılmasının önüne geçilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

www.higm.adalet.gov.tr/icra_islemleri_2_2009.html adresinden alınmıştır.
Old 17-07-2009, 13:36   #8
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.arpay
Elden verilen müzekkerelerin düzenlenmesinde uyulması gereken usule ilişkin olarak 14/06/2006 tarihli ve 13325 sayılı yazımızda da belirtildiği gibi, icra müdürlüklerince yazılan müzekkerelerde, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü uyarınca, yazıyı imzalayan makam sahibinin sicil, ad ve soyadı, unvan, imza ve mührünün bulunması, müzekkerenin elden verilmesi halinde iş sahibinin zimmet defterine imzasının alınması ve müzekkerenin elden takip edileceğinin de müzekkerede belirtilmesi, müzekkereyi elden takip edecek olan iş sahibinin kimliğinin fotokopisi alınarak icra müdürü tarafından tasdik edilmesi ve müzekkere ile birlikte bir zarf içerisine konulması, kapatılan kısma gelecek şekilde zarfın mühürlenmesi, elden takip edilecek müzekkerlerin sadece iş sahiplerine veya avukatlarına verilmesi, açıklanan usule uyularak sahtecilik yapılmasının önüne geçilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

www.higm.adalet.gov.tr/icra_islemleri_2_2009.html adresinden alınmıştır.
Yönetmeliği indirdim okumaya başladım. Paylaşım için çok teşekkürler.
Old 13-10-2009, 16:41   #9
MuratCANLI

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar,
Ben bu sorunu şu şekilde aşıyorum:
Genellikle icra müdürleri müzekkereleri zimmet defterine kaydederler,ve bu zimmet defterinde müzekkerenin kim tarafından götürüldüğü,ne müzekkeresi olduğu gibi bilgiler kaydediliyor.Müzekkerelerle beraberimde icra müdüründen bu zimmet defterini alıyorum ve müzekkereyi vereceğim daireye teslim aldığına dair yine zimmet defterine kayıt ettiriyorum.Son olarak zimmet defterini icra müdürüne tekrar inceletip teslim ediyorum.Böylece hem müzekkerenin teslim edildiğine dair bir kanıt oluşuyor.

Saygılarımla..
Old 15-10-2009, 17:42   #10
wellan

 
Varsayılan

Üstadım en sağlıklı olanı sizin yaptığınız şekildedir.Çünkü bütün kamu kurumlarında bir daireden herhangi bir evrak yada belge başka bir kuruma getirildiği yada götürüldüğü zaman mutlaka zimmet defterine kaydedilmesi gerekmektedir.Ancak üzülerek söylemeliyim ki bu uygulamanızın İstanbulda işleyeceğini düşünmüyorum.Sadece uygulama açısından farklılıkları paylaşmak istedim.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Old 15-10-2009, 20:41   #11
MuratCANLI

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan wellan
Üstadım en sağlıklı olanı sizin yaptığınız şekildedir.Çünkü bütün kamu kurumlarında bir daireden herhangi bir evrak yada belge başka bir kuruma getirildiği yada götürüldüğü zaman mutlaka zimmet defterine kaydedilmesi gerekmektedir.Ancak üzülerek söylemeliyim ki bu uygulamanızın İstanbulda işleyeceğini düşünmüyorum.Sadece uygulama açısından farklılıkları paylaşmak istedim.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Evet haklısınız.Herdurumda bu olmuyor,ancak müzekkereyi 2 yerine 3 tane hazırlayın ve elden takiplidir yazan yere ek olarak takip edecek notunu düşün bence çok sorun yaşamayacaksınız.İyi çalışmalar.
Old 19-10-2009, 23:51   #12
nailturk

 
Varsayılan

elden takipli almış olduğunuz müzekkerede alacaklı ve vekili kısmı boşsa bu durumda götürmüş olduğunuz yerdeki memur gonderilen yazının sahibi olmadığınıza hukmetmesi normal.. ancak müzekkerede bunlar varda buna rağmen evrak kayıt defterine işlemiyorsa alacak yada haciz hakkınız kaybolma ihtimaline binaen tutturmuş olduğunuz tutanağa tarih attırıp şikayet müseesseini çalıştırmaızı öneririm...
Old 08-03-2011, 18:29   #13
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlar bir sorum olacaktı;

Bir icra müdürlüğünde çok sayıda dosyada talep açarak gsm operatörlerine borçluların adreslerinin öğrenilmesi amacı ile müzekkere yazılmasını istedim.
Daha önceleri devamlı elden takip yaparken müdür bu kere elden takip yetkisinin verilemeyeceği; bakanlıktan genelge geldiğini söyledi.

Ben talep açıp müdürün ret kararını itm ye götürmek istiyorum. Elden takip etmek yasal mı? Değil mi? Bu konuda fikirleri olan arakadaşlar paylaşırlarsa sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra takibi, ceza mahkumiyeti, takip ve satışın durdurulması ayyıldız Meslektaşların Soruları 10 08-09-2017 16:11
Takip talebi ve icra emrindeki eksikliklerin giderilmesi ENYA Meslektaşların Soruları 2 04-10-2009 14:27
Kıbrıs'taki borçluyu icra yoluyla takip. ACİL!!! akyürek Meslektaşların Soruları 3 13-05-2008 11:23
icra hukukunda satışa katılma dilekçesi Av.Pelin Yalım Meslektaşların Soruları 1 08-11-2007 18:14
Elden Takipli Haciz Müzekkeresi-Elden Takip Şerhinin Yokluğu-Şikayet ELİF ÇELİKKAYA Meslektaşların Soruları 5 14-06-2007 23:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04922104 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.