Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

5237 Sayılı Ceza Kanununun 86(2) ve 86(3). maddelerinin aynı olayda bulunması sorunu

 
Old 01-12-2006, 00:59   #1
mutlakadalet

 
Varsayılan 5237 Sayılı Ceza Kanununun 86(2) ve 86(3). maddelerinin aynı olayda bulunması sorunu

Değerli THS üyeleri, fikirlerinizi öğrenmek istediğim konuyla ilgili olayı basit bir biçimde özetlersem: "A isimli kişi, annesini elindeki baltayla yaralamak istemektedir; ancak gerek kendi beceriksizliği gerekse diğer faktörler dolayısıyla, elverişili hareketlerle başladığı suçu tamamlayamaz." Olayda A'nın basit yaralamaya teşebbüsten mi yoksa hafif yaralamaya teşebbüsten mi sorumlu olacağı sorununu hafif yaralamaya teşebbüs olarak çözdüğümüzü kabul edelim. Bu belirleme ışığında, 5237 sayılı Ceza Kanunu'nun 86(3). maddesinde yer alan gerçek anlamda ağırlaştırıcı nedenlerin olaya sirayeti nasıl olacaktır?
Kasten Yaralama
Madde 86(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silâhla,
İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Old 01-12-2006, 12:38   #2
iustinianus

 
Varsayılan

sayın arkadaşım sözkonusu sorunuz tamamiyle cezanın belirlenmesi ile ilgili bir sorun olduğu için tckda belirtilen cezanın belirlenmesi ile ilgili madde çerçevesinde çözülmelidir.sorunuza özgü olarak basit şekilde açıklamak gerekirse,ilk önce yaralalama suçunda temel ceza belirlenecek bu temel ceza üzerinden arttırım ve azaltmalar yapılacaktır.yine birden fazla ağırlaştırıcı neden bulunduğu için fiile ilişkin unsurlar gereği temel ceza daha yüksek olarak belirlenebilecektir.yani suçun temel cezası üzerinden silahla ve üstsoya işlenme nedeniyle arttırım yapılacak daha sonra teşebbüse ilişkin hüküm gereği indirim yapılacaktır.
Old 02-12-2006, 04:10   #3
mutlakadalet

 
Varsayılan

Sayın Iustinianus, sorduğum soruda tereddüte düştüğüm hususu aydınlatma konusunda gösterdiğiniz ilginiz ve inceliğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sorduğum soruda tereddüt yaşamama sebep olan hususu da belirtmek isterim. Bilindiği üzere şu an 86(2).maddede yer alan hafif yaralamaya ilişkin hüküm, 5328 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"'dan önceki 5237 sayılı Ceza Kanunumuzun mevcut yapısı içerisinde "daha az cezayı gerektiren haller başlığı altındaki" 88.maddenin ilk fıkrasında yer almaktaydı. Yine şu an 86(3). maddede yer alan gerçek anlamda ağırlaştırıcı nedenlere ilişkin hüküm, 5328 sayılı yasadan önceki 5237 sayılı Ceza Kanunumuzda 86(2).maddede yer almaktaydı. Bu fıkranın 5328 sayılı yasadan önceki ile sonraki halleri arasında ise son cümleleri bakımından şöyle bir farklılık bulunmaktaydı: Değişiklikten sonraki Ceza Kanunumuzun yapısında " 86(3) ... İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır." şeklinde yer alan ibare 5328 sayılı yasadan önce "86(2) ... İşlenmesi halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" şeklinde idi.
Belki de 5328 sayılı yasadan önceki 5237 sayılı Ceza Kanunumuzun mevcut yapısından kaynaklanan sebepler dolayısıyla şu tarz yorumlar da getirilmekte idi: "Bu tarz bir olayda temel cezanın belirlenmesinde 86(2).madde(şimdiki 86(3)) esas alınmalı, 88(1)'de(şimdiki 86(2)) yer alan hafif yaralamaya ilişkin husus ise indirim sebebi olarak olaya uygulanmalıdır." Yine yapılan yorumlardan biri de:
"86. Maddenin 2. fıkrasının yaralama suçlarına ilişkin genel bir düzenleme olduğu yönünde gerek madde metninde gerekse kanunun diğer bir maddesinde hüküm bulunmadığından,yaralama eyleminin kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi yardımla giderilecek kadar hafif nitelikte ise 86.maddenin 2.fıkrasındaki haller bulunsa bile cezanın yalnızca 88(1).maddede öngörülen biçimde belirlenmesi gerekmektedir"
Görüldüğü üzere 5328 sayılı yasadan önce doktrinde de bu sorunla ilgili olarak farklı görüşler ortaya atılmakta idi. Şu halde 5328 sayılı yasadan önceki 5237 sayılı Ceza Kanunumuzun 86(2).maddesinin, temel cezanın belirlenmesi konusunda genel bir düzenleme olup olmadığı yönündeki tartışmalar ile 88(1)'de yer alan hafif yaralamaya ilişkin hükmün temel ceza olup olmadığı hususundaki tartışmalar, 5328 sayılı yasa ile birlikte sona ermiş midir? Eğer bu sorunlar 5328 sayılı yasa ile sona ermiş ise somut olaya ilişkin olarak basit bir biçimde şöyle bir belirleme yapabilir miyiz: "Söz konusu olayda temel ceza hafif yaralamaya ilişkin olarak tayin edilecek, 86(3)'de yer alan ağırlaştırıcı nedenler olaya tatbik edilecek, ayrıca suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezada indirime gidilecektir." (Sizin de belirttiğiniz üzere)

Son olarak şunu sormak istiyorum: "Yukarıda yaptığımız belirleme neticesinde, temel cezayı 5237 sayılı TCK 86(2)'de yer alan hafif yaralamaya ilişkin hükme dayanarak tayin etmiştik. Bilindiği üzere bu hükme göre kovuşturma şikayet koşuluna bağlı idi. Somut olayımızda ayrıca "86(3)'e ilişkin hususların yer alması, şikayet koşulunun aranmamasını da beraberinde getirir" şeklinde bir belirleme yapabilir miyiz? Teşekkürler...
Old 02-12-2006, 18:36   #4
iustinianus

 
Varsayılan

şahsi kanaatim gereği sözkonusu olayda suçun basit şekline ilişkin bir temel ceza tayini yanlış olur.zira teşebbüs dolayısıyla yaralama suçu basit yaralama aşamasında kalmıştır.failin saiki olayda temel alınarak ve ağırlaştırıcı hallerin gerçekleşmiş bulunmasından yola çıkarak basit şekle göre değil temel şekle göre yani 86/1e göre temel cezanın tayini gerekir.yine teşebbüs halinde teşebbüse esas olacak suç failin işlemeye kastettiği suçtur.yani işlemeye kastettiği suçun cezası üzerinden cezanın indirilmesi sözkonusu olabilir.yine kanımca yaralama suçundaki basit halin yorum kuralları çerçevesinde uygulanması gerekir.bu nedenlerle basit şekle ilişkin değil temel şekle ilişkin ceza tayini gereklidir.
Old 03-12-2006, 20:00   #5
mutlakadalet

 
Varsayılan

Sayın Iustinianus, sanırım sormak istediğim şeyi açık bir biçimde belirtemedim. İlk mesajımda da belirttiğim üzere suçun 86(1)'e göre mi yoksa 86(2)'ye göre mi teşebbüs olduğu hususunu 86(2)'ye göre çözdüğümüzü varsayalım demiştim. Benim asıl sormak istediğim ise ikinci mesajımda da belirtiğim üzere 5328 sayılı yasadan önceki -sorduğum olayla ilgili maddelere özgü- 5237 sayılı Ceza Kanunumuzun sistematiği ile 5328 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten sonraki sistematiği arasındaki farkın söz konusu olaya nasıl yansıyacağı, temel cezanın tayininde bir değişiklik olup olmadığıdır. Yoksa elindeki baltayla karşısındaki kişiyi yaralamaya yönelik hareket eden kişinin basit yaralamaya teşebbüsten mi yoksa hafif yaralamaya teşebbüsten mi sorumlu olduğu hususunu tartışmaya açmak istememiştim.
Old 05-12-2006, 00:03   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Eylemin teşebbüs aşamasında kalması halinde cezalandırılan failin yarattığı toplumsal tehlikedir. Olayda temel ceza tayin edilirken, suçun a ve e bendlerindeki nitelikli hallerine yönelik bir teşebbüs söz konusu olduğundan iki ağırlaştırıcı sebebin bir arada bulunması nedeniyle temel cezadan uzaklaşılarak ceza takdir edilecek, daha sonra teşebbüs vs. nedenlerle indirimler yapılacaktır. Olayın teşebbüs halinde kalması halinde şikayete tabi olacağı şeklinde bir düşünce kabul görmez. Failin kastı tam olarak tespit edilebiliyorsa, yani silah sayılan bir cisimle üstsoya karşı etkili eylemde bulunmaya teşebbüs ettiği anlaşılıyor ise temel ceza bu niteliğe göre belirlenip, şikayet olup olmadığına bakılmaksızın açılan kamu davasında yukarıdaki şekilde ceza tayin edilecektir.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik sucları aynı olayda görülürse?? oceans17 Hukuk Soruları Arşivi 4 11-11-2006 14:15
1163 sayılı Kooperatifler yasasına muhalefet suçlarında 5237 sk TCK ‘da lehe hükümler dark Hukuk Soruları Arşivi 0 10-11-2006 16:05
5237 Sayılı TCK ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları Av. Can DOĞANEL Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 1 18-09-2006 21:03
Tek Fiile İki Ceza Olur Mu? (3285 Sayılı Kanun) homer Meslektaşların Soruları 3 06-09-2006 17:33
Ceza Mahkemesi kararlarında infaz ve faiz sorunu av.külcü Meslektaşların Soruları 8 17-05-2006 15:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03521299 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.