Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Anket Sonucu: İnternette Tecavüz ve Ensest Konulu Yayınlar ?
Yasaklanmalıdır. 78 93,98%
Serbest olmalıdır. 5 6,02%
Oy Verenler: 83. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 120)

Tecavüz Ve Ensest Konulu Porno Siteleri Kapatılmalı Mı?

Yanıt
Old 12-11-2006, 17:30   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Tecavüz Ve Ensest Konulu Porno Siteleri Kapatılmalı Mı?

Merhabalar

Çocuk pornosu yasak.Çünkü çocukların cinsel istismarı yasak.

Peki kadının cinsel istismarı serbest mi?Bu konuda suça özendirme içeren eylem ve yayınlar serbest mi?

Cinsel şiddetin en kaba ve yıkıcı biçimi olan tecavüz ve enseste yazı ve görüntülerin özellikle internet olanakları ile sayısız kişiye ulaşması bu suçların oluşmasını özendiren bir durum yaratmıyor mu?


Çocuklar için gösterilen hassasiyetin kadınlar için de gösterilmesi ve gerekli düzenlemelerın yapılması gerekmez mi?

Çarpıcı bir durum:Google arama çubuğuna tecavüz ve ensest sözcükleri yazıldığında 454.000 sonuç bulunmaktadır.İçeriğinde bu sayının kat be kat fazlalaşacağı kuşku götürmez.

Ne dersiniz,tecavüz ve enseste ilişkin internet yayınları yasaklanmalı mı?

Saygılar
Old 13-11-2006, 11:51   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Pornografi, Erkekegemenlik ve Feministler -Ayşe Sargın

Feminist pornografi eleştirisi, muhafazakar sağın cinselliğin kamusal temsilini yasaklayan pratiklerine karşı bağımsız bir feminist duruşu olanaklı kılarken, pornografiyi, ticari medyanın cinsiyetçi yayın politikasının uzantısı olarak düşünmeyi sağlıyor.

BİA (Ankara) - Üstünde sadece lise formasına benzeyen kısa ekose bir etek olan at kuyruklu genç kadınla "or...u, a...k" nidaları eşliğinde aynı anda birleşen üç erkek; yüzünde acı dolu bir ifadeyle, önünde diz çöktüğü erkeğin boğazına ittiği penise rağmen nefes almaya çalışan Asyalı genç kız; elleri arkasından bağlanmış ve anal yoldan tecavüze uğrayan bir kadın; tutku ve aşkla birleşen heteroseksüel ve homoseksüel çiftler...

Sizce bunların hangisi bugün piyasada yaygın olarak dolaşan pornografinin baş teması? Sonuncusu hariç hepsi. Şaşırtıcı mı? Pornografinin erkekegemenlik ve kapitalizmle bağları göz önünde tutulduğunda hiç de değil.

Pornografinin geleneksel tüketicilerinin çoğunlukla erkekler olduğu bilinse de, ABD'de yapılan bir araştırma Internet'teki pornografi sitelerinin ziyaretçilerinin yüzde 28'inin kadın olduğunu ortaya koyuyor. (i) Gerçekten, bazılarımız için pornografi zengin bir cinsel fantezi kaynağı; bazılarımız için ise, seksi şehvetli hale getiren zahmetsiz bir eğlence. Cinselliğin tabu kabul edildiği, etrafına utanç duvarlarının örüldüğü bir toplumda, böylesine açık cinsel tasvirlere yer veren pornografi, birçoğumuzun gözünde özgürleştirici ve devrimci bir niteliğe sahip gibi durabilir. Oysa pornografi göründüğü kadar masum değil.

Pornografi her şeyden önce bir endüstri ve tıpkı kapitalist sistemin diğer endüstrileri gibi kâr maksimizasyonuna dayanıyor. Son 30 yılda pornografi endüstrisinin 57 milyar dolarlık bir ciroya ulaştığı tahmin ediliyor. (ii) 12 milyar dolar ile bu endüstride aslan payına sahip olan ABD'de, pornografi sektöründen elde edilen gelirin, ülkenin önde gelen medya kuruluşları olan ABC, CBS, ve NBC'nin toplam gelirinden daha fazla olduğu söyleniyor. (iii)

Pornografi ürünleri, yaygın medyadaki diğer ürünlerden farksız olarak, bir yandan üreticilerine kârlarını her ne pahasına olursa olsun artırma zorunluluğunu dayatırken, bir yandan da - reklamlardan eğlence ve haber programlarına kadar tüm yaygın medya ürünleri gibi - erkekegemen toplumda yerleşik olan heteroseksist, kadınları ikincilleştirici, ve kadın düşmanı normların taşıyıcısı görevini görüyor. Bir başka deyişle, pornografi endüstrisi hem varolan erkekegemenlikten besleniyor, hem de ürünlerini satmak için erkekegemenliğin temel unsurlarının yeniden üretimine katkıda bulunuyor. Bu yüzden, karşılıklılığa ve rızaya dayalı cinsellikten ziyade, kadınların acı çekmesi, aşağılanması ve tecavüze uğramasına dayalı cinsel imajların, piyasada yaygın olarak bulunan pornografinin gözdesi olması pek de şaşırtıcı değil.

Pornografi karşıtı feministler bir yandan yaygın pornografideki kadın temsilleriyle erkekegemenliğin ilişkisini gözler önüne seriyor; öte yandan da pornografiyi alışılageldiğinden farklı bir düzlemde tanımlayarak pornografi dışındaki medya ürünlerindeki benzer temsilleri de eleştirel bir analize tabi tutmamızı sağlayacak teorik bir çerçeve sunuyor.

Pornografiyi yeniden tanımlamak

Bugün pornografi, birçok toplumda müstehcenlik üzerinden tanımlanıyor. Eski Yunanca'da "porne" ("fahişe") ile "graphos" ("yazmak/çizmek") sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan pornografi terimi, İngilizce diline 19. yüzyılda, antik Roma kenti Pompei'nin kazıları sırasında bulunan erotik duvar resimleriyle girmiş. Sözcük günümüzün modern dillerinde "açık saçık yayın ve resim" karşılığı olarak kullanılıyor.

Yazının başında tasvir edilen tüm cinsel birleşme temsilleri, bu tanım çerçevesinde pornografi başlığı altında yer alıyor. Oysa ABD'li radikal feministler Catharine MacKinnon ve Andrea Dworkin'e göre bu imajların sadece ilk üçü pornografi ürünü sayılabilir. Bunun sebebi ise, MacKinnon ve Dworkin'in başını çektiği ve ABD'de 1970'lerden 1990'ların sonlarına kadar devam eden pornografi karşıtı feminist hareketin, farklı bir pornografi tanımından hareket ediyor oluşu.

"Pornografi tecavüzü, dayağı, cinsel tacizi, fuhşu ve çocuklara yönelik cinsel istismarı erotize ederek bunları kutsar, özendirir, varlığına izin verir ve meşrulaştırır." Kuzey Amerika'da pornografi karşıtı hareketin en önemli temsilcilerinden feminist Catharine MacKinnon pornografiyi böyle tanımlıyor. (iv)

Pornografi karşıtı feministlere göre piyasada yaygın olarak bulunan pornografinin, içerdiği kadın temsili ve cinsel arzu kurgusu bakımından birkaç temel özelliği var ve onlara göre pornografinin tanımında belirleyici olan müstehcenlik değil, bu özellikler olmalı. Her şeyden önce piyasada yaygın olarak bulunan pornografide kadınlar, kendi kişilikleri, tercihleri ve beden bütünlükleri olan özneler olarak değil; ruhsuz, kimliksiz, sadece - vajina, meme, kalça gibi - beden parçalarından ibaret olan ve erkeklerin zevklerine amade cinsel nesneler olarak temsil ediliyor.

Kadınların aşağılanması, küçümsenmesi, üzerlerinde bedensel hakimiyet kurulması, onlara acı çektirilmesi ve tacizden tecavüze uzanan bir dizi cinsel şiddet, pornografinin sıradan öğeleri arasında. Kadınlar da bu şiddet ve aşağılamadan içten içe hoşlanan varlıklar olarak resmediliyor. Pornografik Internet sitelerinde "bandajlama", "vajina elektro şok", "vakum işkencesi", "kayışla dayak", "kalça şaklatma", "boğazına kadar sokma", "kol sokma", "ağlatma", "üzerine işeme" gibi başlıklarla kategorileştirilen, acı verme, aşağılama ve kadın bedeni üzerinde hakimiyet kurmaya yönelik cinsel pratikler sıkça yer alıyor. Öte yandan, bunların hiçbirini içermeyen sıradan bir cinsel birleşme dahi, ortalama pornografik ürünlerde, "becerme", "si...me", "geçirme" olarak tanımlanırken, cinsel birleşmenin tarafı kadın "aptal fa...şe", "ka...k", "or...u", "budala sü...k", "a...ık" sözcükleriyle anılıyor. (v)

Pornografi aynı zamanda toplumdaki ırkçılığı erotize ediyor ve yeniden üretiyor. Pornografide yer alan kadınlar Asyalı, Uzakdoğulu, zenci, Latin, beyaz sarışın, Doğu Avrupalı olarak kategorilere ayrılıyor. Örneğin Asyalı ve Uzakdoğulu kadınlar genellikle cinsel şiddet odaklı pornografik materyallerde kullanılıyor; bu ürünlerin tamamı Asyalı kadınların tecavüzden ve aşağılanmadan hoşlandığı miti üzerine kurulu. Pornografik filmlerin satıldığı yerlerde Şangay Sü...kleri", "Harem Cehennemi", "Oryantal A...ık", "Siyahi Fa...şe" ya da "Taciz: Dövülen Siyahi Kadınlar" başlıklı filmlere kolayca ve ucuza erişmek mümkün. (vi)

Pornografi heteroseksüel ilişkiyi de, egemen erkek - itaat eden kadın ikili iktidar dinamiği çerçevesinde kurguluyor. Pornografide heteroseksüel ilişkiyi tanımlayan unsur, bir "yapan" ve "yapılan"ın mevcudiyeti. Kadınların itaati ve ikincilleştirilmesi ise heteroseksüel ilişkinin doğal ve meşru bir parçası gibi gösteriliyor. Bir başka deyişle pornografide karşılıklılık ya da eşitliğe dayanan bir heteroseksüelliğe yer yok.

Pornografi ve feministler

Feministlerin pornografi karşıtlığının temelinde, pornografinin erkekegemen toplumda kadınları sömüren, baskı altına alan ve ikincilleştiren pratiklerle ilişkisi bulunuyor. Pornografideki kadın temsili, kadınlar üzerindeki erkek hakimiyetinin ve kadınların erkekler karşısındaki eşitsiz konumlarının erotize edilmesine dayanıyor. MacKinnon'a göre pornografi, kadınları cinsiyetçi ve ırkçı kalıplarla temsil ederek, onların bir kimlik grubu olarak sahip oldukları hakları ihlal etmekle kalmıyor; ehil, eşit vatandaşlar olarak toplumsal hayata katılımlarını engelleyen erkekegemen pratiklere de katkıda bulunuyor. (vii)

Pornografi karşıtı feminist hareket, pornografiyi müstehcenlik tanımına hapsolmaktan çıkardığı ölçüde, hem karşılıklılık ve eşitliğe dayalı cinsellikler ile fiziksel şiddet, aşağılama ve baskı kurma üzerine kurulu cinsel birleşmeler arasında niteliksel bir ayrım yapmayı mümkün kılıyor; hem de pornografi dışındaki medya ürünlerindeki kadınları ikincilleştirici, onlara yönelik cinsel şiddeti meşrulaştırıcı unsurların eleştirel analizinin yolunu açıyor. Böylece feminist pornografi eleştirisi bir yandan, muhafazakar sağın, toplumsal ahlak temelinde cinselliğin her türlü kamusal temsilini yasaklayan pratiklerine karşı bağımsız bir feminist duruşu olanaklı hale getirirken, bir yandan da pornografiyi, ticari medyanın cinsiyetçi yayın politikalarının bir uzantısı olarak düşünmemizi sağlıyor.

1970'lerde geliştiği Kuzey Amerika'da farklı feminist gruplar arasında büyük tartışmalar yaratan pornografi karşıtı feminist hareketin argümanları, post-feminizmle birlikte etkisini yitirmiş gibi görünüyor. Oysa ticari pornografi her geçen sene büyüyen ve yaygınlaşan bir endüstri olma niteliğini koruyor. ABD'de yapılan bir araştırma, pornografiyle İnternet aracılığıyla tanışma yaşının ortalama 11 olduğunu, pornografi tüketicisi kadınların yüzde 17'sinin ise pornografi bağımlılığı ile mücadele ettiğini ortaya koyuyor. viii

Pornografinin içeriği üzerine feminist bakış açısıyla yapılan çalışmalar, pornografik materyallerin masum birer cinsel fantezi kaynağı olmaktan öte olduğunun açık bir göstergesi. Bu da, feminist pornografi eleştirisi üzerine yeniden düşünmenin anlamlı olabileceğine işaret ediyor. (AS/TK)


i http://www.familysafemedia.com/porno...tatistics.html

ii a.g.e.

iii a.g.e.

iv MacKinnon, C. 1987, "Not a Moral Issue", Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Harvard University Press.

v www.gigagalleries.com

vi Mayall, A. ve Russell, D. 1993, "Racism in Pornography", Making Violence Sexy: Feminist Views on Pornography Diana Russell (ed.), New York and London: Teachers College Press.

vii MacKinnon C. 1992, "Pornography, Civil Rights and Speech", Pornography: Women, Violence and Civil Liberties Catherine Itzin (ed.), Oxford: Oxford University Press.

viii http://www.familysafemedia.com/porno...tatistics.html

--------------------------------------------------------
Pazartesi Dergisi
09/09/2006 Ayşe SARGIN ay_sargin@yahoo.com
--------------------------------------------------------
http://www.bianet.org/2006/09/11/85055.htm

Yazanın izni ile alana taşınmıştır.
Old 13-11-2006, 12:46   #5
Veysel

 
Varsayılan

Kesinlikle yasaklanmalıdır. Türk Telekomun Kablo Tv de yaptığı gibi bu tür siteler süzgeçten geçmeli, istemeyen aboneye erişimi engellenmelidir. Yani erişim kişinin talebine tabi olmalıdır. ve böylece memleketteki sapıkların da miktarı öğrenilmiş olur.
Old 13-11-2006, 16:54   #6
Viyola

 
Varsayılan

RTÜK evrenselleşmeli ve ilgi alanına interneti de almalı
Old 13-11-2006, 19:35   #7
asiyeöngü

 
Mutsuz

Kesinlikle yasaklanmalı.

İnternetteki, çocuk oyunlarından bile çok rahatlıkla porno sitelerine girilebiliyor.
Bu yüzden çocukları, masum çocuk oyunlarıyla başbaş bırakmak oldukça tehlikeli.

Anneler babalar, çocuklarınızı bilgisayarın başında yalnız başlarına bırakmayın.
Old 15-11-2006, 17:30   #8
nurten çakmak

 
Varsayılan

merhabalar ben nurten ben herzaman pc başında vakit bulamıyorum az önce fırsat buldum msj lara girdim bu porno ve çocuk pornolorı ile ilgili msj ları okurken bile tiksindim iğrenç şeyler kimsenin bu tür yayınlarla bizlerin veya çocuklarımızın psikolojisini bozmaya hakkı yok kesinlikle bu tür yayınları PROTESTO ediyorum
Old 15-11-2006, 22:38   #9
Cest la vie

 
Varsayılan

Pornografi internetin yüzde 1’i
ABD hükümetinin hazırladığı arama motorlarının indekslerini temel alan bir rapora göre, pornografik siteler internetin yüzde 1’ini oluşturuyor.

NTV-MSNBC
Güncelleme: 08:35 ET 15 Kasım 2006 Çarşamba
PHILADELPHIA - ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde internette çocuk istismarı ve çocuk pornografisiyle ilgili yeni kanun tasarısı için yapılan bir araştırma, pornografinin tüm internet evrenindeki etkisini sorguluyor. Rapor için çeşitli filtre sistemleri arama motorları üzerinde denendi. Buna göre, internet servis sağlayıcısı AOL’in Mature Teen adlı filtresi Google ve MSN arama motorlarındaki pornografik içeriğin yüzde 91’ini filtreledi. Kimi filtrelere ise yüzde 40 civarında kaldı.

Araştırmayı yürüten University of California-Berkeley istatistik profesörü Philip B. Stark, AOL, MSN ve Yahoo’da yapılan aramaların yüzde 1.7’sinin, Google ve MSN arama motorlarındaki indekslerin de yüzde 1.1’inin pornografik içerikli olduğunu vurguluyor. Tüm aramaların yüzde 6’sı pornografik bir siteyi gösteriyor, en sık rastlanan aramalarda ise pornografik bulgu oranı yüzde 40.

http://www.ntvmsnbc.com/news/390926.asp
Old 15-11-2006, 23:05   #10
Cest la vie

 
Varsayılan

Bu konuda yapilabilecek en iyi sey, AOL'un filtresi gibi filtrelerin kolay bulunur ve edinilebilir olmasini saglamak oldugunu dusunuyorum. Belki ADSL'e abone olurken bu filtrenin istenip istenmedigi konusunda tercih bildirilebilir.

Ensest iliski ve tecavuz pornolarinin yasaklanmasi taraftariyim ben de ancak tum porno icerigin yasaklanmasi topluma negatif etkiler getirir kanaatindeyim. Bu kanaatimin gerekcelerini bu iceriklerin, cinsel durtusu cok yogun olan kisileri bu durtulerini gidermek icin topluma yonelmesini engellemesi olarak ozetleyebilirim.

Saygilarimla
Old 15-11-2006, 23:51   #11
A.Turan

 
Varsayılan

Çocuk pornosu ve ensest yasaklanmakla kalmamalı ayrıca bu tür sitelere girenler hakkında ceza takibatı yapılmalı ve bu tür siteliriin yayını kolaştıran firmalar kapatılıp malların müsadere edilmeli.
Old 16-11-2006, 00:35   #12
Ayşegül Kanat

 
Varsayılan

Köylülerin tecavüz öfkesi
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Üzümlü İlçesi, Altınbaşak Beldesi'ne bağlı Büyükkadağan köyünde geçtiğimiz Eylül ayında 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edilmesiyle ilgili dava kapsamında olay yerinde keşif yapılması, köyde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.


Büyükkadağan Köyü Afet Konutları'nda 2 ay önce yaşanan olayda, 7 yaşındaki kız çocuğu G.K'ya tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan 4 çocuk babası 65 yaşındaki A.D. ile 2 çocuk babası 42 yaşındaki H.D'nin de olayla ilgili keşif için köye getirileceğini duyan köylüler, köy meydanında toplandı.


Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuh Kalkan başkanlığındaki keşif heyetinin gelmesinin ardından, tecavüz edildiği ileri sürülen küçük G.K, ailesi ve görgü tanıkları da jandarma tarafından tecavüz olaylarının yaşandığı bölgeye getirildi.


Güvenlik gerekçesiyle tecavüz sanıklarının köye getirilmediği keşif sırasında, sanıkların köye getirildiğini sanan vatandaşlar, bu sırada kendilerine el kol hareketi yapan sanık yakınlarına saldırmak istediler. Bir anda keşfin yapıldığı bölgeye doğru hareketlenen ve sanık yakınlarına ait eve girmek isteyen köylüleri jandarma güçlükle engelledi. Ellerindeki sopalarla sanık yakınlarına tepki gösteren ve küfürler savuran köylü kadınlar, "Biz onların ölümünü istiyoruz. İdam edilsinler" diye bağırdılar.


Keşif sırasında ifadesinin alınması için jandarma aracında bekleyen tecavüz mağduru küçük G.K. ise elleriyle yüzünü saklamaya çalıştı. Yaklaşık birbuçuk saat süren keşfin ardından mahkeme heyeti köyden ayrıldı. Jandarma ekipleri ise başka olay meydana gelmemesi için sanıkların ve yakınlarının evlerinin bulunduğu bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu bir gazete haberi. Burada beni rahatsız eden en önemli unsur, küçük kızın oraya getirilmesi. Bu, engellenemez mi? Tecavüz mağduruna bir kez daha tecavüz ediliyor gibi.Paylaşmak istedim yalnızca.
Old 16-11-2006, 08:40   #13
minee.mine

 
Rahatsiz

Nasıl bir toplum olduk........,ve nereye doğru gidiyoruz.
''Tecavüz ve enseste ilişkin internet yayınları'' hatta mümkünse internette porno ve onun bütün dalları yasaklanmalı
Çok masum bir şey ararken sürekli karşımıza çıkan bu reklamlar tarafından sürekli taciz halindeyiz.Haydi biz yetişkinler kızıp geçiyoruz ama ya çocuklar herdakika başında olamadığın yada internet cafelerde rahat rahat dolaşan çocuklar...
Cinsellik çok doğal, tabii iki kişi arasında ve özel olarak yaşandığında, ortalığa dökülmesi insanlar izlesin diye yapılması değil
Bu şekilde pornoyu izleyen insanlarıda doğal göremiyorum çünkü biz onlara toplum içerisinde eskiden röntgenci derdik. Bilemiyorum başkalarının cinsel yaşamını izlemenin başka bir adı varmı...
Tabii bu işler birazda arz ve talep meselesi sanıyorum.Bizim gibi henüz gelişmekte olan toplumlarda insanlar herzaman çeşitli açlıklarına karşı ticari girişimciler tarafından sömürülüyor. Sonuçlarıda hep birlikte görüyoruz tecavüzler, ensest, çoluğa çocuğa hayvanlara saldıran sapıklar
Gelişmiş toplumlardada yine hiç bir şey daha iyiye gitmiyor onlardada görüyoruzki artık aile kavramı önemini yitirmiş eş değiş tokuşları,grup seksler,farklı cinsel arayışlar eşcinsellik gibi...çeşitli sapmalar olarak
karşımıza çıkıyor
Pornonun internetteki dolaşımını rejim yapan bir insanını önüne sürekli ziyafet sofrası açmaya benzetiyorum. Sadece açlığını kamçılıyor sonra bir gün kontrolünü kaybettiğinde karşısına kim çıkarsa artık
Normal cinsel yaşamı olan insanların pornoya ihtiyacı olmayacağı kanaatindeyim rontgenciler hariç diğer çocuk pornosu,tecavüz ve ensest içerikli pornoyu izleyenler içinse çok fazla yorum yapmaya gerek yok onlar bence zaten normal değiller ve bu içerikteki yayınların özellikle ulaşımın çok kolay olduğu internetten yapılması nasıl oluyorda yasaklanmıyor çok düşündürücü ve ürkütücü
Tecavüz ve ensest normalmidirki bu içerikteki yayınlar yasak değildir dahası hemen elimizin altındadır.

Saygılar
Old 19-11-2006, 18:19   #14
Merhaba

 
Varsayılan

“ensest” sözcüğü ile yapılan aramalar listesi (en çok olandan aza doğru listelenmiş.)

Diyarbakir, Turkey
Adana, Turkey
Erzurum, Turkey
Kayseri, Turkey
Izmir, Turkey
Ankara, Turkey
Trabzon, Turkey
Bursa, Turkey
Izmit, Turkey
Antalya, Turkey

“tecavüz” sözcüğü ile yapılan aramalar listesi (en çok olandan aza doğru listelenmiş.)

1. Baku, Azerbaijan
2. Diyarbakir, Turkey
3. Erzurum, Turkey
4. Adana, Turkey
5. Trabzon, Turkey
6. Izmir, Turkey
7. Ankara, Turkey
8. Istanbul, Turkey
9. Amsterdam, Netherlands
10. Brussels, Belgium


Sayın Av. Habibe Yılmaz Kayar’ ın yukarıda 2 no ' lu mesajında verdiği linklere bakıldığında çarpıcı iki tablo dikkat çekiyor.

Birinci tablo “ensest” sözcüğü ile en çok arama yapılan illeri, ikinci tablo ise “tecavüz” sözcüğü ile arama yapılan illeri listeliyor.

Her iki listede de özellikle “Diyarbakır” gibi sosyal ve ekonomik dengesizliklerin en fazla olduğu bir ilin ilk sırada olması, hemen ardından “Erzurum” gibi, özellikle muhafazakar olduğunu bildiğimiz bir ilin geliyor olması gerçekten sosyologların dikkatini çekmesi ve irdelemeleri gereken bir durum…

…………………………………


Üretim stratejisinin temel ilkelerinden ilki, öncelikle üretimi tasarlanan ürün ya da hizmetin “potansiyel bir alıcı” kitlesinin var olduğunun kesinlik ölçüsünde saptanmasıdır.

İkinci ilke, üretilmesi tasarlanan ürünün, her türlü iletişim olanaklarını kullanarak tanıtım ve reklamının yapılması ve “potansiyel alıcı” kitlenin olabildiğince çoğaltılmasıdır.

Gerek internet üzerinden gerekse uydu televizyon kanalları üzerinden yayın yoluyla, ve beraberinde basılı ve görsel medya yoluyla pazarlanan “her türlü pornografik ürünün” de potansiyel bir alıcı kitlesi mevcuttur ve bu kitle, değişik pazarlama yöntemleriyle ve özendirmeyle giderek genişlemektedir.

Bu ürünlerin üretilmesinin ve pazarlanmasının önünün alınabilmesi ve tümden yasaklanması, ulusal ölçekte ya da uluslar arası işbirliğiyle hangi detaylarla ve yaptırımlarla mümkün olabilir, ya da olabilir mi, doğrusu kestiremiyorum.

Yalnızca “yasaklansın” türü yaklaşımlar, bir temenni niteliğindedir ve pratikte pek te uygulanabilir görülmemektedir.

Burada başlatılan anket, çok daha geniş kapsamlı olarak, söz gelimi İstanbul genelinde yapılmış olsa, ihtimal bu tür yayınları halen zaman zaman izleyenlerin vereceği yanıt da “yasaklansın” şeklinde olacak ve sonuç yüzde yüze yakın bir kesinlikle “yasaklansın” olarak netleşecek.

O nedenle, bir yandan konunun bu boyutu irdelenirken, belki de daha öncelikli irdelenmesi gereken boyutu, “yağmuru en azından şimdilik engelleyemiyorsak, “selden nasıl korunabiliriz” yaklaşımıyla, işe yararlılığı olabilecek ve hemen uygulanabilecek pratik önlemler üzerinde durmak olmalıdır diye düşünüyorum.

Bilişim suçları alanında hukuk temelinde teknik altyapım olmadığı için getirebileceğim pratik öneriler sınırlı olacaktır .

Bir süredir çığ gibi çoğalan internet kafelerdeki durum nedir, çoğunlukla çocukların çokça zaman geçirdikleri bu yerlerde , porno sitelerine ulaşımı engelleyen önlemler alınmış mıdır, çocukların bu tür sitelere ulaşmaları mümkün müdür. Bu konuda hazırlanmış bunu önleyici yönetmelikler ve yasal bir zemin var mıdır. Denetim yapılmakta mıdır…..

Evlerimizde çocuklarımızın da kullanımına açık olan bilgisayarlarda bazı programlar kullanarak bu tür sitelerin engellenebileceğini biliyorum.

Türk Telekom (ttnet) ADSL hizmet sağlayıcısı, kendi teknik altyapısıyla bu tür sitelere ulaşmayı engelleyebilir, fakat bunun için gerekli yasal dayanaklar var mıdır, ya da bunun için bir yasal dayanak olmalı mıdır .Mahkeme kararına gerek var mıdır. Eğer var ise, geniş kapsamlı böyle bir kararın çıkarılması nasıl bir girişim sonrası sağlanabilir.Bütün bunları bilemiyorum…

Sanıyorum bu anlamda sayın hukukçu katılımcıların açıklayıcı bilgilerine ve daha geniş çerçevede önerilerine ihtiyaç olacak.

Saygılar.

Merhaba.
Old 03-12-2006, 12:21   #15
kağanulaş

 
Varsayılan

Kısa bir hatırlatma yapayım önce. Aranan kelimeler Türkçe olduğu için Türkiye'den iller ilk sıralarda. Bu kelimelerin başka dillerdeki karşılığının aranma sıklığına baktığınızda farklı sonuçlar çıkmaktadır. Özetle Amerikalılar "tecavüz" ile ilgili birşey aradıklarında "tecavüz" yazmadıkları için listede yoklar. Aynı linkte "rape" veya "raped" aramalarının sıklığına baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tüm dünya bu rezilliğin içinde.

Yasak konusuna gelince ben kişisel olarak yasaklanmasının anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ancak bu tür şeyleri tasvib ettiğim için değil, bu yasaklamanın bir çözüm olacağına inanmadığım için böyle düşünüyorum.

(KESİNLİKLE KABUL ETMEDİĞİM VE HASTALIKLI DERECEDE YANLIŞ BULDUĞUM MODERNİTE ALGISININ BU TÜR OLAYLAR İÇİN YAKLAŞIMI ŞÖYLE)

Yaşadığımız çağın modern insanı alabildiğine özgür olmalıdır. Modern insanın vücudu, cinsel hayatı, cinsel tercihleri ve zevkleri kontrol altına alınamaz, kısıtlanamaz ve kendisinden başka kimseyi ilgilendirmez. Hele ki internet insanlığın "sınırsız özgürlüğü"ne doğru atılan bir adım olarak ortaya çıkmışken bu tür yasaklamalar özellikle internet ortamında olmamalıdır. İnternete ya da bir başka alana, ahlaki değerler gibi kişiden kişiye, bölgeden bölgeden değişen ve çoğu eskimiş dini inançlardan doğmuş kavramlar dayanak gösterilerek müdahale edilemez.

Örneğin daha önceleri gerek erkeklerin gerek kadınların homoseksüel ilişkisi de ahlaksızlık sayılmakta iken şu anda insanların bu tercihlerine saygı duyulmaktadır. Zamanla terk edilecek eskimiş ahlaki takıntılarla insanların özgürlüğüne müdahale edilemez, edilmemelidir.


Son olarak neden yasağın faydasız olacağıyla ilgili bir kaç şey:

Bu problemin kişisel ve toplumsal ahlak anlayışı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken internetin içeriği değil toplumun içeriği. Düşünün üzerinde yaşadığımız topraklarda Mevlana gibi bir zat yaşamış. Mevlana bir gün sokakta halkın "kötü kadın" olarak tabir edilen bir kızcağızı linç etmek üzere olduğunu görmüş. Kızcağızı insanların arasından alıp kurtarmış, evine misafir etmiş. Yanındakiler "efendim bu kötü işler yapan bir kadındır, sizin evinize misafir olacak bir kişi değildir" demişler. Mevlana "bu kızcağız, kendisinin yoksulluğundan faydalanıp onu geçinebilmek için bu işi yapmak zorunda bırakan erkeklerden daha kötü değildir" demiş. Sonra ne olmuş, Mevlanalar azalmış, yanındakiler gibi düşünenler çoğalmış, bugüne gelmişiz.

Son zamanlarda azalmış olsa da televizyonlarımızda harıl harıl "aldatma" olgusu tartışılıyor. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı sonuç şu: "evliyken olmasa iyi olur ama evli olmayanlar için problem yok, kimse kimsenin namusunun bekçisi değildir, kimse kimsenin hayatına karışamaz". Bu anlayış şunu gösteriyor; günümüzde cinselliğin hiçbir mahremiyeti, özelliği, kalmamıştır.

Birçok insan cinsel ihtiyaç ve arzuları neredeyse yaşama sebebi olarak görüyor. Cinsellik artık sadece, aralarında bu ilişkiyi meşru kılıcak bir bağ olan kişiler arasında yaşanacak bir şey olarak algılanmıyor. Yani cinsellik iki insan arasındaki duygusal bağlılık ve birleşmenin vücutlarındaki tezahürü değil, biyolojik bir ihtiyacın giderilmesi ya da alelade bir tatmin. Bu kadar sıradanlaşan, bu kadar alenişelen ve bu kadar süflileşen cinsellik doğal olarak taraflarını da basitleştiriyor. Kadın ve erkek vücudu artık aşık ve maşuku değil birer objeyi ifade ediyor. Bu objeler tüketim malzemesi olarak "ihtiyaç!" sahiplerine sunuluyor. Doğal olarak da zaman içinde sürekli aynı ürünü tüketmekten sıkılan tüketiciler için bu ticari ürünler çeşitlendiriyor. Bu çeşitlendirme bizler için iğrenç boyutlara ulaştı ama talep var ki arz devam ediyor.

İşin özünde yatan bu algılama problemi çözülmeden toplumda, kadın, erkek, cinsellik, aile, kavramlarının sağlıklı tanımları yapılmadan, bu hastalıklı bakış açısının sonucu olarak ortaya çıkan resimlerin, filmlerin internette yasaklanması sağlamak çok da önemli değil gibi geliyor bana.
Old 04-12-2006, 06:39   #16
Noter44

 
Varsayılan Yasaklanmalı

Arkadaşlar bu tür sitelerin gençliğimize etki edip gelecek kuşaktaki insanlarımız üzerinde olumsuz etki etmektedir. Ben bu konu ile ilgili olarak elimden geleni yapıyorum. Hatta kapattığımız bir kaç sitede var burda isimlerini yazmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Saygılarımla
İstanbul 36. Noter Başkatibi
Muharrem ŞEKER
Old 04-12-2006, 11:08   #17
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Bu konu ile ilgili olarak kısa bir süre önce,Diyarbakırda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile diğer alt kademe Belediye Başkanlıkları ile internet kafe odaları başkanlıkları arasında pornoya engel olma protokolü imzalanmıştır.Bu protokole göre 18 yaşından küçük çocukların bu tür yerlere girişi yasaklandığı gibi tüm internet kafelerine filtre takma zorunluluğu getirilmiştir.Protokolle imza altına alınan yasaklamalara uymayan ve filtre takmayan internet kafeleri kapatılabilecektir.Bu protokolle, internet kafelerin başıboşluğu ortaklaşa yapılacak sıkı denetimlerle kontrol altına alınabilmesi amaçlanmıştır..Bilindiği gibi pornonun yaygınlaşmasında bu tür yerlerin payı azımsanmayacak kadar büyüktür.İnşallah Ülkemizin diğer illerindeki kurum ve kuruluşlarında da bu tarz önlem paketleri uygulamaya konulur.
Old 04-12-2006, 12:14   #18
kağanulaş

 
Varsayılan

Özür dileyerek ve utanarak bir düzeltme daha yapacağım. Bir internet grubundan gelen maille şoka girdim. Ben pornografik içerik aramalarının heryerde yoğun olduğunu, Türkiye'nin dil farkı sebebiyle üst sıralarda olduğunu sanıyordum. Ama maalesef dünya üzerinde bu kadar ingilizce konuşan ülke varken, bir çok insan ingilizce bilirken ingiliz dilindeki pornografik aramalarda da Türkiye lidermiş:

http://www.google.com/trends?q=%22ch...o=all&date=all


Kaynak ve ilgili haber için:

http://turk.internet.com/haber/yazig...3?yaziid=16813Bize ne olmuş, bize ne hale gelmişiz?!
Old 02-01-2007, 13:02   #19
gülcan

 
Varsayılan

bu tür siteler yasaklanmakla kalmamalı bu sitelere girenler cezalandırılmalıdır yada bu tür siteleri istemeyenler erişimleri engellenmelidir.çünkü her türsiteden kolayca bu yerlere girilebilir.artık 5 yaşındaki çocuklar bile internetten yararlanmaktadır ve bu türsiterler onlar için büyük tehlike oluşturmaktadır bu tür siteleri kesinlikle protesto ediyorum
Old 19-01-2007, 03:42   #20
Mert Evrenkaya

 
Varsayılan

Tabii ki yasaklanmalı meğerki bu siteler Türkiye topraklarında faaliyet gösteriyorsa.Başka türlü yasaklamak Usame Bin Ladin'e dava açan ve takipsizlik kararı savcıdan farksız bir tutum olur.Lakin son dönemlerde internet üstünden başlatılan ''cadı avına'' da dikkat çekmekte yarar var.İnsanlar yanlışlıkla dahi bu tür sitelere girdikleri zaman fail oluyorlar ki, bu anayasal haklarımızı kısıtlayan bir tutum.Devletler sitelere değil ''bilinçsiz'' kişilere yönelmiş durumda bu sebepten sitelerin yasaklanması fikrine katılıyorum.
Old 16-02-2007, 19:04   #21
Hekimbaşı

 
Varsayılan Yasada suç olarak belirtilen şeyler elbette yasaklanmalı

Sn.Katılımcılar,

İnternette bu konuda neler yapılabilir / olanaklıdır açısından sizleri Fikri Haklar ve Bilişim Suçları forumundaki yazımı okumaya davet ederim. Böylece belki bizim ÇG da burası gibi neşelenir ve canlılık kazanır. (Biraz pazarlamadan kimseye zarar gelmez, umarım Sn.Dikici kızmaz)


http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=11355

Yazıyı okuduysanız devam ediyorum:

Değil pornografiyi, yasalarda suç olarak açıkça tanımlanmamış herhangi bir şeyin yasaklanmasını doğru bulmuyorum; fakat yazımda söz ettiğim biçimde ve yöntemlerle kısıtlanmaları da kuşkusuz gerekiyor. Ancak tecavüz, ensest ilişki ve çocuk pornografisi suç listesinde yer almakta, dolayısıyla yasaklanmalı ve yapanlar cezalandırılmalı görüşündeyim. Aynı yaklaşım bütün diğer sapkın (pervert) eğilimler için de genişletilebilir; yeter ki yasada suç sayılsın; internette veya bilgisayar ortamında değil. Kısıtlama ise apayrı bir konu.

Suç kapsamı dışındaki pornografinin kadın hakları ile ilişkisini kuran katılımcıları ise yadırgadım. Bunun sadece kadınları aşağılamakla ilişkili olduğunu düşünmek bir yanılgı bence. Pornografi kadınları konu aldığı kadar erkekleri de konu alıyor. Müşterilerin çoğunlukla erkek olması tümüyle, özellikle de ülkemizde, kadınların bu alanla henüz tanışmış olmaları ve toplumsal baskı nedeniyle bu ilgilerini saklamayı tercih etmeleri. Cinsellik bizim toplumumuz için hala tabu; öte yandan cinsel açlık ise bir gerçek. Danimarka, Hollanda, İsveç, Almanya gibi ülkelerde bu ilgilerin cinsiyete göre hiç de farklılık göstermediğini, bu ülkelerde yapılan psikolojik / sosyolojik anketlerde görüyoruz. Hatta bu ülkelerde cinsel oyuncak satışlarının müşterileri de daha çok kadınlar.

Saygılarımla,
Old 04-03-2007, 11:45   #22
Envanter

 
Varsayılan

RTÜK kapsama alanı genişletilmeli. ve bu siteler tamamiyle ortadan kaldırılmalı. yasaklanmalı. cezalar tamamiyle kapatma şekliyle uygulanmalı. gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişmelerine olumsuz etkiler yaratan sorunlar toplum içinde aşılması zor engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. adliyeler zamanla ve teknolojinin gelişimiyle suç türleri artmaktadır. yeni yeni suçlu yada suçlular ortalıkta gezmektedir. bu ortamı mümükün olduğunca ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz.
Old 09-03-2007, 11:14   #23
hakansezen

 
Varsayılan

daha önce de başka bir forum başlığında belirtmiştim. tekrar edeyim.

çocuk pornosu içeren web sitelere giren ve yanlışlıkla olmadığı kanaati uyandıracak kadar veri indiren gönderen kişiler hakkında işlem yapılmaya çalışılmaktadır.

bu çok zor bir işlem çünkü öncelikle o sitenin inceleniyor olması lazım ki girenler incelensin.

uluslararası işbirliği ve hukuki düzenlemelerin olmaması bu konudaki en büyük engellerden biri maalesef.hatta bizzat sözleşmelerce tanınan bazı kolaylaştırıcı durumlar bile mevcut. örneğin cinsel yetişkinlik yaşı olarak da kabul edilen çocuk tanımı için Avrupa Konseyi Bilgisayar Suçları Sözleşmesi 18 yaşı esas olarak belirlemiş ancak ülkelere kanunlarında 16 yaşından küçük olmamak kaydıyla farklı bir yaş belirleyebilme hakkı da tanınmıştır.

Ülke İsmi : Cinsel Yetişkinlik Yaşı :
Amerika 16
İngiltere 16 (Eşcinsel erkekler için 18 )
Almanya (Evlilik için 18 belirtilmiştir)
Norveç 16
Polonya 15
Japonya 13
Kanada 14
Danimarka 15
Türkiye Belirtilmemiş (evlilik yaşı 17, yetişkinlik yaşı 18)

bu farklılıklar mesela bu tür haklardan kaynaklanıyor. dolayısıyla japonyada 14 yaşında bir kız ve erkeğin cinsel görüntülerinin yayınlanması normalken bu türkiyede çocuk pornosu suçunu oluşturmaktadır. ancak japonyadan yayınlanan bu görüntülere türkiyeden ulaşmak mümkündür. dolayısıyla bu tür siteleri yasaklamak ya da kapatmak mümkün değil. ancak erişimi engelleyebilirsiniz ki o da nereye kadar bunun sonu gelmez. bu yol bir açılırsa iş çığırından çıkar ve birileri canının istediği siteye erişimi engellemeye başlar.
Old 09-03-2007, 12:51   #24
ağaoğlu

 
Varsayılan başlığa tıklama sayısı

Merhaba,
İlgili kelimeleri yazınca bu forum da listede çıkıyor mu bilmiyorum ama, benim dikkatimi bu başlığın okunma sayısı çekti. En hareketli başlıklar bile en fazla 30.000 civarında okunmuşken, 3-4 ayda bu başlık 60.000'i çoktan geçmiş.. İlginize..
Old 09-03-2007, 13:47   #25
sahinaydın

 
Varsayılan

Alıntı:
İlgili kelimeleri yazınca bu forum da listede çıkıyor mu bilmiyorum ama, benim dikkatimi bu başlığın okunma sayısı çekti. En hareketli başlıklar bile en fazla 30.000 civarında okunmuşken, 3-4 ayda bu başlık 60.000'i çoktan geçmiş.. İlginize..
HAKLI.
"Tecavüz Ve Ensest Konulu Porno Siteleri "
GOOGLE'A yazınca ilk çıkan bizim forum hakikaten
(... yanlış anlaşılmaz)
Old 09-03-2007, 13:47   #26
sahinaydın

 
Varsayılan

Üstelik yorum yapan sayısı da henüz 24!
(26 oldu.)
Old 09-03-2007, 19:59   #27
MUHAMMED YILDIRIM

 
Varsayılan

Ülkemizin bu hale geldiğini görmek gerçekten çok üzücü. Ama ben bunun kapalı yapıya sahip toplum olmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu sözlerimle eleştiri oklarının hedefi olabilirim. Ben terbiyede eğitimde yasakların hep cazip geldiği inancındayım. Ülkemizinde sosyolojik yapısı dikkate alındığında sanırım bu tür insanlık dışı yayınların ya da ilişkilerin cazip gelmesinin en azından belli bir kesim için mantıklı olduğu görüşündeğim. Maalesef özellikle köy gibi yaşam alanlarında daha ağır ve insanlık dışı ilişkileri duymak bile bence meselenin ciddiliğini belirtmeye yetiyor. Ben sağlıklı bir cinsel eğitim verilmesini ve özellikle gençlerin bu tür sapkınlıklar konusunda bilgilendirilmesinden yanayım.
Üzücüdür ki bahsedildiği gibi internet piyasasının büyük kısmını oluşturan pornografik yayınları sanırım tamamen kaldırmak mümkün değil. Ancak bunların erişimcileri konusunda izlemeye dayalı işlemler yapılması sanırım caydırıcı olabilir. Ayrıca erişimcilik noktasında bu tür site sahiplerinin daha secici davranmaları gerekir.
Son olarak bu tür yayınlarda kadın, çocuk, genç, yaşlı... gibi ayrım yapmadan konuya yaklaşılmasını diliyorum.

"Daha temiz bir YAŞAM için, temiz bir İNTERNET"
Old 10-03-2007, 21:52   #28
yağmurdamlası

 
Varsayılan yasak olmalı.

Ne yazık ki böyle sitelere yaşları küçük çocuklarımız da giriyor ve bu çok sağlıksız bir davranış.Yasaklanamalı bence de artık hemen hemen herksein evinde de internet bağlantısı olmaya başladı bunları geçtik her sokak başında bir internet cafe oyunlar bahane belki bir bakıyoruz ki çocuklarımız çok farklı sitede gezinti yapıyorlar.Tabi son zamanlarda filitreler falan konuldu internet kafedeki bilgisayarlara bunlar çok da iyi oldu ama her internet kafede var mı bilemiyorum.Ne kadar dikkatli davranışlar sergilersek o kadar iyi olur çocuklarımız için ebebeyinler her zaman geleceği görmeye çalışmalı ve adımları çabuk atmalıdır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatta 9 bin porno görüntü çıktı Seyda Hukuk Haberleri 44 14-04-2007 19:36
Porno sanıklarına hâkimden fırça Seyda Hukuk Haberleri 0 21-11-2006 10:03
Ensest !!! Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 12 19-11-2006 20:36
Tbb Reklam Yasağı Yönetmeliği Ve İnternetteki Avukatlık Siteleri Admin Hukuk Haberleri 0 23-11-2001 19:08
Hukuk Siteleri İnternet Zinciri Admin Hukuk Haberleri 0 07-04-2000 21:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07062602 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.