Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tapu iptali ve tescil usulden red kesinleşmeden takibe konulan vekalet ücreti

Yanıt
Old 27-03-2013, 12:53   #1
sibelokandan

 
Varsayılan tapu iptali ve tescil usulden red kesinleşmeden takibe konulan vekalet ücreti

açmış olduğum tapu iptali ve tescil davası hakkında HMK 115/2 maddesi gereği dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verildi. davalı vekili vekalet ücretini dava kesinleşmeden takibe koydu ben de şikayet yoluna gittim. ancak şikayetim, davanın usulden reddi halinde kesinleşmeye gerek olmadan vekalet ücretinin takibe konulabileceği gerekçesi ile reddedildi. bu hususta yardımınızı bekliyorum. lehime herhangi bir yargıtay kararı mevcut mudur?
Old 27-03-2013, 13:51   #2
magistra175

 
Varsayılan

Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan ilamlardaki yargılama giderlerine ilişkin hüküm fıkraları da, ancak ilamların kesinleşmesinden sonra icra edilebilir. Yargılama giderleri davayı kaybeden tarafa yükletileceğinden, ilam kesinleşmeden davayı kaybeden tarafın hangisi olacağı henüz kesinlik kazanmış değildir. Yargılama giderlerinden hangi tarafın sorumlu olacağı davanın esası hakkındaki hükmün kesinleşmesine bağlıdır.

Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas : 1990/9426
Karar : 1990/9443
Tarih : 02.10.1990

*İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
*TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM

(1086 s. HUMK. m. 443/4) (2004 s. İİK. m. 26)

Özet : Taksime, bu nedenle taşınmazın aynına ilişkin ilam, kesinleşmeden yerine getirilemez. Bu kural, ilamın fer’ileri hakkında da uygulanır.

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili ve borçlu tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.8.1990 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı ilam; taksime, dolayısıyle gayrimenkulün aynına ilişkin bulunduğundan HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince kesinleşmeden icra edilemez. Bu kural ilamın fer’ileri hakkında da uygulanır. Takip dayanağı, takip açıldığında karar düzeltme aşamasında olduğu ve bu suretle kesinleşmemiş bulunduğu anlaşıldığından şikayetin bu yönden kabulü ile takibin tümü ile iptaline karar vermek gerekirken yazılı biçimde karar verilmesi isabetsiz, borçlunun temyiz itirazı yerinde görülmekle merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklı vekilinin ve borçlunun sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 2.10.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:{YKD. Mayıs-1991 s: 727}
Old 27-03-2013, 14:18   #3
Lpolat

 
Varsayılan

Yargılama giderlerinden sorumlu tutulmanın mantığında diğer bir deyişle Yasa koyucunun amacı, haksız dava açan davacı yada haksız yere davanın oluşmasına neden olan davalının diğer tarafın bu nedenle yapmış olduğu tüm giderleri elden geldiğince karşılamayı hatta HMK da yer alan kötü niyetli davacı yada davalıya yüklenen mali yükümlülüklerden de öte bir yükümlülük getirildiğini böylece, tarafların dava dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından ve bunun en eskisi, en ekonomiği ve en makbulü olan sulh yolundan yararlanmalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu noktada kanımca sorunuzda kesinleşmesi gereken bir ilamın varlığından bahsedildiğine göre yargılama giderleri de bu ilamın bütünleyicisi olduğundan; vekalet ücretinin ilamın kesinleşmesinden sonra icraya konulabileceği kanaatindeyim.

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

1- Kira Tespit İlamları ve eklentileri olan Mahkeme masrafları ile vekalet ücreti
2- Boşanmaya ilişkin ilamlarda eklentisi niteliğinde olan tazminat. Yoksulluk nafakası , Mahkeme masrafı ve vekalet ücretleri.
3- İntifa hakkına ilişkin ilamlar ve eklentileri
4- Uyarlama Davası sonucu verilen kararlar ve eklentileri (Kira tespiti olduğundan )
5- Tapu Kaydının iptali ve davacı adına tesciline ilişkin ilamlar ve eklentileri
6- Bir paydaş tarafından diğer paydaş hakkında verilmiş olan Müdahalenin Menine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
7- Eser Sözleşmesinin iptali ile ilgili taşınmazların maliklerine teslimine ilişkin ilam ve eklentileri
8- Müdahalenin meni ve eklentilerine ilişkin ilamlar,
9- Şuf’a ilamı kesinleşmeden eklentileri için icraya konamaz.
10- Şirketin fesih ve tasviyesine ve tasfiye memurunun tayinine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
11- Boşanma, babalık gibi aile hukukuna ilişkin ilamlar, şahsın hukukuna ilişkin ilamlar, bunların eklentileri tazminat, yoksulluk nafakası, vek ücreti ve mahkeme masrafı kesinleşmeden icraya konamaz.
12- Çocuk teslimine ilişkin ilamlar,
13- Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar,
14- Olumsuz tespit davalarındaki ilamlarda alacaklı davalının bu kararda hükmedilen tazminat ve eklentileri ve olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar, ve İİK.nun 72.Maddesine göre açılan olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar.
15- Mülkiyet Hakkına dayanan ilamlar, Mülkiyet uyuşmazlığı sonucu verilen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil ve eklentileri. Mülkiyet tespitine ilişkin ilamlar,
16- İdare Mahkemelerinin eda hükmü içeren ilamları.
17- Tapu kaydının iptali ve takdir olunan bedelin davalına alınmasına ilişkin ilamlar ve eklentileri.
18- Vergi mahkemelirince verilen ve fazla alınan harç ve verginin iadesine ilişkin ilamlar,
19- Sayıştay ilamları ,
20- Cebri tescil davası sonucu verilen ilamlar ve eklentileri,
21- İstihkak Davasının kabuluna ilişkin ilam ve eklentileri,
22- İpotek aktinin iptaline ve kaydın terkinine ilişkin ilamlar,
23- Kesinleşmemiş hakem kararları,
24- Ceza davaları sonucu verilen tazminat ve eklentileridir . Sagılarımla
Old 27-03-2013, 14:24   #4
Lpolat

 
Varsayılan

Ayrıca bu noktada eskiler usul esasın kapısıdır derler. Kesinleşmesi gereken ilamlar açısından yasa davanın usulden yahut esastan reddi ayrımını yapmamıştır.Yargılama giderlerinden olan vekalet ücretinde de bu böyledir.
Old 27-03-2013, 17:17   #5
sibelokandan

 
Varsayılan

BahsettİĞİnİz Şekİlde Bİr Ayrim(usul-esas)ben De HİÇbİr Yerde GÖrmedİm, DayanaĞin Ne OlduĞunu Ben De Merak Edİyorum. GerekÇelİ Karar BİrkaÇ GÜne Yazilir. Sİzlerle PaylaŞirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu İptal ve Tescil davalarında yargılama gideri ile vekalet ücreti Av. Kurtar KAYA Meslektaşların Soruları 5 20-07-2012 10:07
Vergi Mahkemesi Kararı/ Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İlamlı Takibe Konu Edilebilir Mi Av.Mine Alagaç Meslektaşların Soruları 10 05-07-2012 10:50
muvazaa iddiası ile açılan tapu iptali ve tescil davasında vekalet ücreti hukukcu076 Meslektaşların Soruları 1 25-05-2012 16:23
icra cezalarda vekalet ücreti kesinleşmeden takibe konulabilir mi? geraldbostock Meslektaşların Soruları 1 01-04-2011 15:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03118205 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.