Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekalet Ücreti Hakkı Yasal Olarak Ne Zaman Doğar?

Yanıt
Old 21-11-2012, 12:41   #1
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan Vekalet Ücreti Hakkı Yasal Olarak Ne Zaman Doğar?

1-Vekalet ilişkisi için öncelikle vekaletname verilmesi ön koşul olmasına rağmen vekaletnamelerde hukuki ihtilaf içeriği belirli olmadığından avukatın hangi hukuki hizmeti vereceği de net değildir.

2-Vekalet ücret sözleşmesi yapılmış ve ücret oran veya meblağ olarak belirlemiş ve karşılıklı imzalanmış olsa da hukuki hizmet henüz başlamış değildir.

3- Avukatın vekaletname aldıkdan sonra dava açması vs. incelemeyi ve araştırmayı gerektiren hususlarda ön hazırlık aşaması ve süreci konusunda yasal bir süre öngörülmemiştir.

Vekalet ücret sözleşmesinde iş bu sözleşmenin sözleşme tanzim tarihinde yürürlüğe gireceği özel olarak belirtilmiş olsa dahi;

Madde 164.- (Değişik madde ve başlığı: 4667 - 2.5.2001 / m.77) Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Hükmüne dayanarak ortada hukuki hizmet olmadan ( dava açılması,takip yapılması vs) sözleşme tarihinden 1 ay sonra avukatın azli halinde Avukat safi vekalet ücret sözleşmesine dayanarak ücretini talep edebilir mi?
Yasal olarak vekalet ücret hakkı ne zaman doğmuş kabul edilir.?
Davaya hazırlanmak , ön inceleme vs. aşamaları için makul süre gerektiren bir konuyu def'i olarak ileri sürmek hakkı var mıdır?

Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim....
Old 21-11-2012, 19:33   #2
Av. Dursun

 
Varsayılan Bİrebİr ÖrtÜŞmese De Benzer Sayilabİlecek Bİr Yargitay Karari

(2004 S. K. m. 67) (1136 S. K. m. 164, 174) (818 S. K m. 396)

Dava: Dava dilekçesinde 1.250 YTL'lik takibe vaki itirazın iptali ile %40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Karar: Davacı vekili dilekçesinde, davalının avukatı sıfatı ile davasını takip etmek üzere vekalet sözleşmesi düzenlediklerini beyan ederek, bu sözleşmeden kaynaklanan 1.250 YTL vekalet ücretinin bulunduğunu, bu ücreti tahsil etmek amacı ile davalı aleyhine icra takibi yaptıklarını, davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek, itirazın iptali ile %40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, taraflar arasındaki vekalet ücret sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca davanın kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda, davalı taraf, sözleşmenin imzalanmasından sonra, dava açmaktan vazgeçmiş ve davacıya vekaletname vermemiştir.

Taraflar arasında yapılan <Avukatlık Ücret Sözleşmesi> başlığı altında yapılan sözleşmenin 7. maddesinde <Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra, vekalet vermemesi, dosyasını geri alması durumunda avukat sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak bozabilir. Bu durumda, sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ödenir>. Mahkeme davanın kabulüne ilişkin kararının gerekçesini sözleşmenin bu hükmüne dayandırmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesi uyarınca <Avukatlık ücreti avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder>. Hukuki yardımda bulunmayan avukat, avukatlık ücreti talep edemez.

Borçlar Kanunu'nun 396. maddesi uyarınca <vekaletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir>. Bu hükme göre, müvekkil vekili azletmek hakkından, vekil de istifa edebilmek hakkından önceden vazgeçemez. Anılan hükmün emredici olması nedeni ile buna bağlı olan ceza koşulu da geçersizdir.

Ne var ki, Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesinde ise <Avukatlık azli halinde ücretin tamamı verilir>. Bu hüküm de yasal ceza koşuludur. Avukat ve müvekkil arasındaki avukatlık sözleşmesi hukuki ilişkisinde BK'nın 396. madde hükmü uygulanmayıp Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesinin uygulanacağı açıktır. Dolayısı ile anılan 174. maddenin uygulanabilmesi halinde vekil eden ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesinin uygulanabilmesi için de avukatın hukuki yardımı yapması yahut ücrete hak kazanacak biçimde hukuki yardımının bir bölümünü sağlaması gerekir. Aksi halde, avukatın ücrete hak kazandığından söz edilemez. Zira, Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesi, avukatın ücretinin teminat altına alınması amacını taşır. Henüz ücrete hak kazanmamış avukat 174. maddede yer alan <Ücretin tamamı verilir> hükmünden yararlanamaz. Taraflar arasındaki hukuki ilişkide Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesi uygulanmadığı takdirde ise, BK'nın 396. maddesi uygulanmalı, henüz kendisine dava açılması talimatı ve vekaletname verilmeyen, dolayısı ile hukuki yardıma başlamayan davacı avukatın, sözleşmenin anılan hükmünden yararlanarak ücreti talep hakkının varlığı kabul edilmemelidir.

Nitekim, Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesi uyarınca <sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukata ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar>. Görüldüğü üzere, bu hükmün uygulanabilmesi açılmış bir dava olmasına bağlıdır. Avukatlık Kanunu'nun avukatlık sözleşmesi başlığını taşıyan II. kısım m. 163 ve avukatlık ücretini tanımlayan 164, 165 ve anılan 174. maddenin 1. fıkrası birlikte yorumlanmalıdır. Böyle olunca sulh yahut anlaşma amacıyla feragat ve kabul halinde ücretin tamamından müteselsilen sorumlu olması için dava açılması; azil halinde <ücretin tamamı verilir> yasal cezai koşulun uygulanabilmesi için de hukuki yardımın başlaması; yani dava açma üstlenilmiş ise davayı takip için hukuki yardım amacıyla gerekli hazırlıkların tamamlanmış olması gerekir. Somut olayda ise, avukatlık ücret sözleşmesinde izale-i şüyu davasının davacı avukat tarafından takip edilmesi kararlaştırılmış ise de, vekaletname verilerek henüz davayı takip talimatı verilmediği anlaşılmaktadır. Olayda, 174. madde hükmünün uygulanması imkanı bulunmadığına göre, sözleşmenin anılan koşulu BK'nın 396. maddesi uyarınca geçersizdir, davacı avukata avukatlık ücretini talep hakkını vermez.

Davanın reddi gerekir.

Sonuç: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.05.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Özel Şirket Avukatları Bakımından Yasal Vekalet Ücreti Av.Barış Gülçur Meslektaşların Soruları 10 17-11-2016 19:33
itirazın iptali davasında faiz talebi reddedilirse davalı yararına vekalet ücreti doğar mı ? Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 1 02-09-2012 19:58
yargıtay ceza dairesi tarafından verilen düşme kararına karşı vekalet ücreti doğar mı cunapiedra Meslektaşların Soruları 3 08-04-2012 23:52
avukatlık vekalet ücreti ne zaman kesinleşir Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 20-10-2010 16:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02769303 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.