Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İYUK md 28 ve Vekalet ücreti tahsili sorunu

Yanıt
Old 10-09-2012, 22:51   #1
Mert_

 
Varsayılan İYUK md 28 ve Vekalet ücreti tahsili sorunu

Öncelikle iyi çalışmalar.

SGK aleyhine açmış olduğum 4 adet dava lehime sonuçlandı ve mahkemece herbir dosya için 600 TL vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin SGK'dan tahsiline karar verildi. Bende 3. yargı paketi ile getirilen ve Anayasa'ya aykırı olduğunu düşündüğüm İYUK md 28/2 gereği bu alacakların tahsili için ilgili kuruma dilekçe verdim. Dilekçemde IBAN numaramı bildirdim ve mahkeme ilamı ve vekaletnamemi de ayrıca ekledim. (verdiğim dilekçelerin evrak kayıt numaralı bir suretlerini de teslim aldım)

Bugün SGK'dan tarafıma yazı geldi ve yazı da tekrar hesap numaramı bildirmem gerektiği, ayrıca serbest meslek makbuzu ve vekaletnamemin bir suretininde ikinci vereceğim dilekçemin ekinde sunulması talep edildi.

Gelelim soruya.

1- İYUK madde 28/2 de sadece hesap numarasının yazılı olarak bildirilmesi yeterli dediği halde, SGK'nın benden serbest makbuzunu dilekçemin ekine eklememiş olmamdan ötürü ödeme yapmaması sizce doğru mudur? İYUK'da serbest meslek makbuzu ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

2- 15 Eylül 2012 tarihinde 30 günlük yasal sürem dolmakta, sizce SGK aleyhine icra takibine başlamalı mıyım?

Ben 30 günlük süre dolduktan sonra SGK aleyhine icra takibine başlamayı düşünüyorum. İcra takibine başlamam neticesinde SGK tarafından merciye şikayete gidileceğini biliyorum. Ancak daha önceden hesap numaramı bildirmiş olmamdan ötürü bu şikayetin reddedileceği kanaatindeyim.

Bu konularda değerli görüşlerinizi rica ediyorum.

Tekrar iyi çalışmalar. Saygılar.
Old 11-09-2012, 08:59   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mert_
1- İYUK madde 28/2 de sadece hesap numarasının yazılı olarak bildirilmesi yeterli dediği halde, SGK'nın benden serbest makbuzunu dilekçemin ekine eklememiş olmamdan ötürü ödeme yapmaması sizce doğru mudur? İYUK'da serbest meslek makbuzu ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Hayat İYUK'tan ibaret değil. Vergi mevzuatını da göz önüne almalısınız.
Alıntı:
2- 15 Eylül 2012 tarihinde 30 günlük yasal sürem dolmakta, sizce SGK aleyhine icra takibine başlamalı mıyım?
Bakınız 1.madde. Suyun akışına gitmek hızınızı arttırır. Akıntıya karşı kürek çekmek için haklı olanların acı gücü gerekir.

Saygılarımla

MERAKLISINA VECİZE:
Kendinizi haklı sanmak kendinize haksızlıktır.
Old 11-09-2012, 09:07   #3
avmeralarslan

 
Varsayılan

Biz de kurum olarak stopaj kesilmiş olarak düzenlenen serbest meslek makbuzunu dilekçe ile başvuru sırasında aramakta, verilmemiş ise şifaen belirterek ödemeden önce getirtmekteyiz.
Old 11-09-2012, 14:35   #4
hciyiltepe

 
Varsayılan

Sorunuzun cevabı Merkezi Yönetim Harcama belgeleri Yönetmeliği m.29/b de bulunmaktadır.

İlgili Yönetmelik m.29/b'ye göre;

b) Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;
- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,
-Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,
- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,
-Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler dahil) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura,


Görüleceği üzere kamu kurumlarının bütçelerinden vekalet ücreti ödeyebilmeleri için mahkeme kararı yanında fatura/serbest meslek makbuzunun kesilerek kuruma verilmesi gerekmektedir.

İlgili yönetmelik 5018 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır.

Serbest meslek makbuzu ibraz etmez iseniz tarafınıza ödeme yapılmayacak, icra takibi yoluna başvurursanız takibiniz 5018 sayılı kanun ve belirtilen yönetmelik ilgi gösterilerek iptal ettirilecektir.

Saygılarımla...
Old 05-02-2013, 11:22   #6
pathem

 
Varsayılan

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
ANKARAAnkara …..Mahkemesinin ….sayılı ilamı ile sanık müvekkil ….lehine ….TL ücreti vekâletin hazineden tahsili ile sanığa verilmesine karar verilmiş olup bu ücretin aşağıda bildirdiğim hesabıma ödenmesini saygıyla arz ve talep ederim. 29.01.2013

EKLERİ: Onanmış vekâletname örneği,
………sayılı ilamı,
Serbest meslek makbuzu

Av. …..[FONT='Arial Black','sans-serif'][/font]

T.C. Kimlik No :

Banka Adı :

Şube Adı :

IBAN Numarası :[FONT='Arial','sans-serif'][/font]

Büro Tel :

Old 07-02-2013, 19:21   #7
Av. Dursun

 
Varsayılan

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 29/b bendinde avukatın (icraya veya direk avukata ödenmesi arasında herhangi bir fark konulmaksızın)serbest meslek makbuzu düzenleyeceği belirtilmiştir.

Ancak MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞin "Avukatlara yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde aranacak belgeler" başlıklı 12. bölümünde;
(1) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, idare aleyhine sonuçlanan davalar ve ilama bağlı borçlar nedeniyle karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; ödemenin doğrudan avukata yapılması halinde serbest meslek makbuzu ilgili maddede sayılan diğer belgelerle birlikte ödeme belgesine bağlanacak, ödemenin doğrudan icra dairesine yapılması halinde ise serbest meslek makbuzu aranmayacaktır. denilmiştir.
Bu durumda yönetmeliğin her halukarda serbest meslek makbuzu alınır şeklindeki hükmü TEBLİĞ ile delinmiş oluyor. Tebliğde icraya yapılacak ödemelerde makbuz alınmayacağı belirtildiğine göre direk avukata yapılacak ödemelerde de makbuz alınmayabilir düşüncesindeyim.
Yine en önemli husus ise avukatın kamu kurumuna makbuz kesme hususudur. Bilindiği üzere avukatlar müvekkillerinden almış oldukları vekalet ücretine binaen serbest meslek makbuzu kesmektedirler. Kamu kurumundan yapmış olduğumuz tahsilatı müvekkile verirken ki vekalet ücreti de buna dahildir, müvekkile zaten makbuz düzenleyerek veriyoruz. O zaman hem müvekkile hem de müvekkilin borçlusu olan kamu kurumuna makbuz kesmemizin mantığı nedir. Bu hususun biraz daha tartışılması yararlı olur kanaatindeyim.
selamlar
Old 07-02-2013, 19:48   #8
Av. Dursun

 
Varsayılan

213 sayılı Kanunun 236. maddesinde;
"Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir."
Aynı kanunun 237. maddesinde ise;
"Serbest meslek makbuzlarına:

1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;

2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi;

3. Alınan paranın miktarı;

4. Paranın alındığı tarih;

Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.

Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir." denilmektedir

Buna göre serbest meslek makbuzu ancak müşteri (müvekkil) adına düzenlenebilen bir makbuzdur.

Her ne kadar merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği ve bu yönetmeliğin tebliğinde makbuz düzenleneceği belirtilmişse de bu düzenlemelerin 213 sayılı yasanın yukarıda metnini verdiğim maddelerine aykırılığı açıktır. Avukatın, müşterisi (müvekkili) olmayan tam tersine karşı tarafı olan borçluya makbuz kesmesi söz konusu olmamalıdır.

Selamlar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 00:43
Davalılar Lehine Takdir Edilen Vekalet Ücreti -birden fazla davalının tahsili JACELYN Meslektaşların Soruları 3 11-05-2010 17:46
Maliye Bakanlığından Vekalet Ücreti Tahsili Av_Burcu Meslektaşların Soruları 3 24-09-2009 15:50
Vekalet ücreti tahsili Burak Demirci Meslektaşların Soruları 0 23-04-2009 11:12
devletin mükerer vekalet ücreti tahsili ve nasıl geri alınacağı hırs Meslektaşların Soruları 1 29-02-2008 16:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04085994 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.