Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

1.Derecede Sit Alanı

Yanıt
Old 21-09-2006, 15:54   #1
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan 1.Derecede Sit Alanı

Müvekkilem 12 yıl önce İzmir'de deniz kıyısında bir arsa satın alıyor.Şu an burayı satmak istiyor ama burası hakkında 1.derecede sit alanı kararı çıkıyor.Müvekkilemin aldığı duyumlara göre buranın %15 oranı üzerinde ilgilinin tasarrufta bulunabileceği doğrultusunda bir karar çıkabilirmiş.

Başkasının ( özel şahsın ) mülküyetinde bulunan bir gayrımenkulün sit alanı yapılmasının anlamı nedir?

Böylesi bir yerde mülkiyet hakkı sahibinin hiç bir tasarruf hakkı kalmaz mı?

İlgili yeri sit alanı olduğuna dair karar alınınca devlet ayni hak sahibine bir ödeme yapıyor mu?

Bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Old 21-09-2006, 20:12   #2
özgür

 
Varsayılan

Sayın meslektasım,benzer bir durum bizim müvekkilimizin basına geldi ancak sizin olayınızda sit alanı kararı olmaksızın bir alım ve daha sonra sit alanı kararı var.Kanaatimce kazanılmış hak durumu mevcut.Öncelikli olarak bakanlık daha sonra büyüksehir belediyesi muhatap alınabilir
Saygılar
Old 22-09-2006, 00:50   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kamulaştırma:
Madde 15 - Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanları, aşağıda belirlenen esaslara göre kamulaştırılır:
(DEĞİŞİK PARAGRAF KANUN NO:5226/7 RGT:27.07.2004 RG NO: 25535)

a)Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.Bu maksat için, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konur.
(Ek fıkra: 17/06/1987 - 3386/5 md.) Koruma amaçlı imar planında kültürel araçlara ayrılan tescilli yapıların, bu amaçla onarılıp değerlendirilmesi kaydıyla koruma kurullarının kararı ve Bakanlığın tasdiki ile belediyelerce kamulaştırılması yapılabilir. Maksadına uygun kamulaştırma yapılmadığı tespit edildiği takdirde yetkisi geri alınır.
b) Menşei vakıf olup da çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetine geçen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırılmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğüce yapılır. Bu maksat için Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konur.
c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanları, imar planında yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarım ile görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının korunma olanlarının ise, bu kurum ve kuruluşlarca, kamulaştırılması esastır.
d) Kamulaştırmalarda bedel takdirinde, taşınmaz kültür varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri dikkate alınmaz.
e) (Değişik bent: 17/06/1987 - 3386/5 md.) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre yapılır.
f) (Ek bent: 17/06/1987 - 3386/5 md.) Sit alanı olması nedeni ile kesin inşaat yasağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, malikinin başvurusu üzerine bir başka arazisi ile değiştirilebilir. Üzerinde bina, tesis var ise, malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümlerine göre belirlenerek ödeme yapılır.
Bu hükümle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
f) bendi uyarınca, arazi bu tanıma uyuyorsa yani kesin inşaat yasağı varsa bu yönde bir talep yapılarak arazinin emsali ile değiştirilmesi talep edilebilir. Söz konusu kanunu incelemenizi tavsiye ederim. Tanınmış başka haklar da olabilir. Ayrıca 11. maddede de
Alıntı:
Bu Kanunun belirlediği bakım onarım sorumluluklarını yerine getirmekte aczi olanların mülkleri, usulüne göre kamulaştırılır. Mazbut veya mülhak vakıf varlıkları bu hükme tabi değildir.
şeklinde bir ibare var.
Old 22-09-2006, 08:58   #4
Av. Arzu Mercan

 
Varsayılan

Merhaba,
2368 Sayılı kanunda sit alanları tanımı ve sit alanlarının nasil ilan edileceğine dair bilgileri bulabilirsiniz.
Ancak 1.derece Arkeolojik veya 1.derece Doğal Sit alanlarında maliklerin hemen hemen tüm kullanım hakları (inşaat, tarım vb) engellenmiş durumdadır.
Ayrıca Kültür Bakanlığının web sitesinden Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulununun İlke kararlarının bulabilirsiniz. Bu ilke kararlarında Sit alanlarının özellikle kullanımı ve tespiti ile ilgili düzenlemeler yapılmştır.
Müvekklinizin Sit kararı ilanından yeni haberi olduğunu söylüyorsunuz. Sit kararları tespit tescil ve ilan gerektirir.
Eğer Müvekkiliniz ati taşınmazın tapu kaydında sit alanına alındığına ilişkin bir şerh yoksa ve Müvekkiliniz herhangi bir resmi kurumdan yazışma yolu ile taşınmazının sit alanın içinda kaldığına dair bir bilgi almadı ise Bu durumda Müvekkilinizin taşınmazının bağlı olduğu İzmir Kültür ve tabiat varlıkları koruma kuruluna taşınmazın sit alanı içinde olup olmadığını sit alanı içinde ise hangi tarih ve sayılı karar ile sit alanına alındığını, sit alanı paftasını kararın bir suretini isteyebilirsiniz. Ve idarenin yazılı cevabından sonra 60 gün içinde şartları varsa Sit alanı tescil kararının iptali için İzmir idare mahkemesine dava açabilirsiniz. Ancak Burada öğrenme tarihi zamanaşımı açısından çok önemli.
Ayrıca taşınmazın hangi derece 1,2,3 doğal veya arkeolojik sit alanı olduğuna malikin tasarrufları açısından önem taşır.
Esenkalın
Old 22-09-2006, 10:33   #5
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan teşekkür

Saygıdeğer meslektaşlarıma kıymetli emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.Güzel vesilelerle haberleşmek umuduyla iyi çalışmalar diliyorum.
Old 07-07-2010, 16:12   #6
sedna

 
Varsayılan

Meslektaşlarım, konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Müvekkilimin, 89 yılında taşınmazı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece doğal sit alanı olarak kabul edilmiş. Müvekkilim 99 yılında Maliye Bakanlığı nezdinde takas işleminin yapılması için başvuruda bulunmuş ve 2003 tarihinde de Maliye Bakanlığı tarafından taşınmazın takdiri bedeli sertifikalandırılmıştır.
Şimdi müvekkilim taşınmazını sit alanından çıkartmak yada 2. derecede sit alanlarında turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapıların yapılabilmesi nedeniyle derecesinde değişiklik yapmak istiyor.
İtiraz sürelerini kaçırmış durumda fakat tüm bu süreçte taşınmazın tapu kütüğüne sit alanı olduğuna dair bir şerh düşülmemiş. Bu şerh düşülmediği için sizce idari işlem geçersiz sayılmış olur mu ve olası şerhten sonra müvekkilimin itiraz için zamanaşımı süresinin bu tarihten itibaren başlayacağını düşünebilir miyiz?
Old 05-03-2016, 21:29   #7
canbey

 
Varsayılan

Korunan Alanlar Doğal Sit ve İlgili Mevzuat
Av.Can Eröksüz
Adalet Yayınevi
Tüm sorulara içtihatlarla birlikte açıklık getiriyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
1. dereceden arkeolojik sit alanı m_kesik Meslektaşların Soruları 11 18-11-2016 13:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03504491 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.