Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat

Yanıt
Old 04-02-2012, 13:54   #1
cesur_yürek

 
İnceleme Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat

Herkese iyi çalışmalar,

Müvekkil adam öldürmeye azmettirme suçu ile ilgili yaklaşık olarak 6.5 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra beraat ediyor ve bu karar kesinleşiyor.

Müvekkil aleyhine yine aynı suçla ilgili kamu davası açılıyor ve müvekkil yaklaşık olarak 25 ay kadar tutuklu olarak yargılanıp ; ceza alıyor.Yargıtay aynı suç nedeniyle kesinleşmiş beraat kararı var deyip davanın reddedilmesi gerektiğini belirterek kararı bozuyor.Yerel Mahkeme bozma kararına uyup davanın reddine karar veriyor ve bu karar da kesinleşiyor.

Şu aşama haksız tutuklama nedeniyle maddi manevi tazminat davası açacağız.

Soru şu : Müvekkilin ilk yargılandığı dosyada tutuklu kaldığı süre için de açacağımız tazminat davasında tazminat talep edebilir miyiz ?

Saygılarımla.
Old 04-02-2012, 14:15   #2
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Zamanaşımı süresi geçmemiş ise tabi ki açabilirsiniz.
Old 04-02-2012, 14:20   #3
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şenel DELİGÖZ
Zamanaşımı süresi geçmemiş ise tabi ki açabilirsiniz.

CMK'nun 141 ve devamı hükümlerine göre dava açacağız .
Old 04-02-2012, 14:28   #4
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Kişinin 5271 sayılı CYY'nın 141. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca tazminat hakkının doğduğu sabittir.
Old 04-02-2012, 14:30   #5
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.
Old 04-02-2012, 14:35   #6
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şenel DELİGÖZ
Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.

İlk dosyada verilen beraat kararı 2007 yılında kesinleşiyor.25 ay tutuklu kalınan dosya için zamanaşımı yönünden bir sıkıntı yok.
Old 08-02-2012, 09:48   #8
cesur_yürek

 
Varsayılan

Peki kısmi kabul kısmi red halinde aleyhe vekalet ücreti çıkmıyor diye biliyorum bu husus doğru mu acaba ? Ya da tamamen red veya kısmi red halinde maddi ve manevi tazminatta aleyhe çıkacak vekalet ücreti maktu mu nispi mi olur ? Yine maktu diye biliyorum. İşletilecek faiz tutuklama tarihinden mi işletilir ve yasal faiz midir ?

Cevap verecek olan meşlektaşlarıma teşekkür ederim.
Old 08-02-2012, 09:57   #9
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cesur_yürek
Peki kısmi kabul kısmi red halinde aleyhe vekalet ücreti çıkmıyor diye biliyorum bu husus doğru mu acaba ? Ya da tamamen red veya kısmi red halinde maddi ve manevi tazminatta aleyhe çıkacak vekalet ücreti maktu mu nispi mi olur ? Yine maktu diye biliyorum. İşletilecek faiz tutuklama tarihinden mi işletilir ve yasal faiz midir ?

Cevap verecek olan meşlektaşlarıma teşekkür ederim.

Sorularınızın cevapları aşağıdaki kararda:T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/1426

K. 2009/3615

T. 17.6.2009

• HAKSIZ TUTUKLAMA VE YAKALAMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Zararı Doğuran Fiil ya da İşlem Gününden Başlayarak Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği )

• YASAL FAİZ ( Haksız Tutuklama ve Yakalama Tazminatına İstem Halinde Zararı Doğuran Fiil ya da İşlem Gününden Başlayarak Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği )

• TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Tutuklama ve Yakalama Nedeniyle İstem Halinde Zararı Doğuran Fiil ya da İşlem Gününden Başlayarak Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği )

466/m. 1

5271/m. 141

ÖZET : Haksız tutuklama ve yakalama tazminatına, istem halinde zararı doğuran fiil yada işlem gününden başlayarak yasal faiz yürütülmesi gerekir.

DAVA : Yağma suçundan sanık olarak ( ADANA ) İkinci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılanması sonunda, beraatine karar verilen A. E.'in tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı yasa uyarınca vaki tazminat isteği üzerine ( MERSİN ) ikinci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemede; dosyada miktarı yazılı manevi tazminatın davalı hazineden alınarak adı geçen davacıya ödenmesine dair ittihaz olunan 13/05/2008 gün ve 196/108 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı hazine vekili ile davacı vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Toplanıp deliller karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olan kanaatine, takdirine ve dosya içeriğine göre davacının tutuk kaldığı günler için lehine yazılı miktarlarda maddi ve manevi tazminata hükmolunmasında bozma nedenleri dışında yasaya aykırı bir husus bulunmamış, davalı hazine vekilinin dilekçesinde yazılı itirazları reddedilmiştir.

Ancak;

1 ) 13.05.2008 tarihli oturumda davaya dayanak yapılan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2006/310 Esas ve 2007/99 Karar sayılı dosyasının incelemesinde, davacı A. E.'in, kendisini vekaletnameli müdafii ile temsil ettirdiğini belirterek, 31.05.2007 havale tarihli dava dilekçesine ceza dosyası nedeniyle davacının vekiline, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Genel Hükümler başlığı altında düzenlenen 3. maddesindeki yasal sınırlar içinde Avukatlık ücreti ödediğine ilişkin 12.03.2007 tarihli makbuzu ibraz ettiği anlaşılmakla, davacının uğradığı maddi kaybın hesabına ceza davasında ödediği avukatlık ücretinin de dahil edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi;

2 ) Davacı, 31.05.2007 tarihli dava dilekçesinde haksız tutuklama tarihinden itibaren yasal faiz isteminde bulunduğu ve Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.09.2005 gün ve 88/98 sayılı kararı uyarınca, haksız tutuklama ve yakalama tazminatına, istem halinde zararı doğuran fiil yada işlem gününden başlayarak yasal faiz yürütülmesi gerektiği halde, yazılı şekilde dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi;

3 ) Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 13.03.2007 gün ve 2/63 sayılı kararı uyarınca, haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında, davalı Hazine lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi ancak ve sadece davanın tamamen reddi halinde mümkün olduğundan, davanın kısmen kabulü halinde davalı hazine lehine vekalet ücretine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi;

SONUÇ : Yasaya aykırı, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 17.06.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 08-02-2012, 10:02   #10
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın Yiğit ,katkı için teşekkür ederim. Peki tamamen red halinde aleyhe hükmedilecek vekalet ücreti maktu mu olur nispi mi ?
Old 08-02-2012, 10:25   #12
cesur_yürek

 
Varsayılan

Müvekkile ilk dosyada 6.5 ay kadar tutuklu yargılanıp beraat ediyor(karar 2007 yılında kesinleşiyor dolayısıyla bu dosya için tazminat isteyemeyiz düşüncesindeyim)

2. yargılandığı dosyada 763 gün haksız olarak tutuklu yargılanıyor 2. defa yargılanması sebebiyle(Aynı suçtan) davanın reddine karar veriliyor ve tazminat davası açacağız.

763 gün haksız yere tutuklu yargılanan kişi için 100000 TL Manevi 30000 TL madditazminat istemeyi düşünüyorum.Bu konuda düşünceleriniz ne acaba ? Saygılarımla.
Old 08-02-2012, 10:40   #13
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cesur_yürek
Müvekkile ilk dosyada 6.5 ay kadar tutuklu yargılanıp beraat ediyor(karar 2007 yılında kesinleşiyor dolayısıyla bu dosya için tazminat isteyemeyiz düşüncesindeyim)

2. yargılandığı dosyada 763 gün haksız olarak tutuklu yargılanıyor 2. defa yargılanması sebebiyle(Aynı suçtan) davanın reddine karar veriliyor ve tazminat davası açacağız.

763 gün haksız yere tutuklu yargılanan kişi için 100000 TL Manevi 30000 TL madditazminat istemeyi düşünüyorum.Bu konuda düşünceleriniz ne acaba ? Saygılarımla.
ÜSTADIM
maddi tazminat için kişinin tutklu kaldıgı süre içersinde yoksun kaldıgı gelir kaybı önemlidir manevi tazminat için genelde günlük 20 tl takdiri yapılmakdadır (verilen hapis ceazlarında paraya çevirme oranı dikkate alıyorlar) ancak verilecek hiçbir tazminat miktarı müvekkiliniz tatmin etmeyecekdir 763 gün boşuna yatan birisi için AİHM gitemeyide düşünün .Kolay gelsin
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat- kesinleşme Av.Kanbalı Meslektaşların Soruları 5 25-01-2013 14:10
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat Av.Günar Meslektaşların Soruları 7 25-04-2012 20:40
AİHM de haksız tutuklama nedeniyle tazminat avsebnemturan Meslektaşların Soruları 2 09-07-2009 15:47
haksız tutuklama nedeniyle tazminat avsebnemturan Meslektaşların Soruları 2 20-08-2008 22:49
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat R.K.A. Meslektaşların Soruları 2 06-03-2008 22:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04386806 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.