Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

TaahhÜdÜ İhlalde Taksİt Mİktari Ödenİnce Ceza DÜŞer Mİ??

Yanıt
Old 13-12-2011, 17:00   #1
AV.HANİFE

 
Rahatsiz TaahhÜdÜ İhlalde Taksİt Mİktari Ödenİnce Ceza DÜŞer Mİ??

Müvekkilim ödeme tahhüdünde yer alan 18.07.2011 tarihindeki 20.000 TL'lik taksit tutarını ödemediği için hakkında tahhüdü ihlal suçundan ceza çıktı.Ama infazda kafamı karıştıran bir süür sorun var.Şöyle ki ;
1-) Öncelikle müvekkilim Mayıs ayından Ocak ayına kadar farklı ödeme rakamlarını içerir şekilde taahhütname imzalamış.İlk 2 taksit için ödeme ve şikayet yok.Ancak Temmuz ayındaki 3.taksit olan 20.000 TL ödenmediği için şikayet ediliyor.Olay kısaca bu şekilde.
2-) Mahkeme kararının hüküm kısmı aynen şu şekilde yazılmış ;
"Sanığın ......İİK 340 maddesi uyarınca 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borcun ödenmesi halinde borçlunun derhal tahliye edilmesine ,ayrıca İİK nun 354 maddesi gereğince müştekinin feragat etmesi ve borcun ödenmesi halinde de dava veya CEZANIN DÜŞECEĞİNİN SANIĞA İHTARINA ......"
3-) Mahkeme kararının ne gerekçe ne de hüküm kısmında taksti miktarı olan 20.000 TL rakamı geçmiyor.Sadece borcun ödenmesi halinde cezanın düşeceğinden bahsediliyor.Müvekkilim şu an kesinleşmiş karar gereği cezaevinde yatıyor.
Bu durumda tahhüdü ihlal suçundan dolayı verilen cezanı düşmesi için toplam dosya borcu olan 110.000 TL'nin mi ödenmesi gerekir?
Yoksa ihlal edilen taksit miktarı olan ve şikayetçinin cevap dilekeçsinde açıkça belirtitği üzere 18.07.2011 tarihli taksit miktarı olan 20.000 TL'nin ödenmesi yeterlimidir?
Eğer 20.000 TL'lik ihlal edilen taksit miktarının ödenmesi yeterli ise kararda bu rakam yazmadığına göre cezanın düşmesi gerektiğini Mahkeme hakimine mi yoksa infaz savcısına anlatmam gerekir.Daha doğrusu bunu ben nasıl anlatacağım ki,hakim karar açıkça taksit miktarı 20.000 TL nin ödenmesi halinde cezanın düşeceğini yazmamış ise??
Bir de hapis cezasını 3 ay olarak mı çekecek yoksa normal infaz yasasındaki gibi 2/3 olarak mı?
Çok uzun oldu ama cevap verecek arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum...
Old 14-12-2011, 09:33   #2
Av. Hamza

 
Varsayılan

sayın Hanife hanım; İİK 340. madde gayet açık. taksit ihlal edildiğinde diğer taksitlerde muaacel oluyor. dolayısı ile borcun tamamının ödenmesi gerekiyor. Talih Uyar'a seminerde soruldu sayın uyar bu cevabı verdi.

Bor
çlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza:
Madde 340 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 01.06.2005 RG NO: 25832 KANUN NO: 5358/11)
(KOD 3)(KOD 2)(KOD 1)
111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.
Old 14-12-2011, 10:10   #3
Av.Şevval

 
Varsayılan

taahhüdü ihlal suçu ihlal ile oluşur.Bahsettiğiniz ödenmeyen ilk taksit ile suç oluşmuştur.Ödenmeyen diğer taksitler ayrıca bir suç oluşturmaz.
Alacaklı ödenmeyen ilk taksiti öğrendiğinden itibaren 3 ay içinde şikayetinde bulunmalıdır.
İlk ihlalden sonra, alacaklı vekili dosyada yaptığı her hangi bir işlem ile suçun oluştuğunu öğrenmiştir ve şikayet süresi başlamıştır.
Büyük ihtimalle dosyanızda önceki tarihli taksitlerde şikayet süresi geçmiştir.
Şu an için borcun bu süreye kadar işleyen taksitleri ödediğinizde ceza kalkar.
Old 14-12-2011, 11:32   #4
tiryakim

 
Varsayılan

İİK 340. madde gayet açık ama örneğin şahıstan 10 taksitli bir ödeme taahhüdü aldın sahış ilk taksidi ödemedi şikayet ettin yargılama sonunda tazyik hapsi kararı çıktı. Şahıs yakalandı ve yakalandığı anda 5 taksit muaccel hale geldi. İİK 340 a göre sahış sadece muaccel hale gelen taksitleri öderse hapisten çıkar, tüm taksitleri ödemesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Old 14-12-2011, 14:30   #5
AV.HANİFE

 
Varsayılan

Cevap veren arkadaşlara teşekkür ediyorum.Ama şimdi kafam daha çok karıştı.
Zira konuyla alakalı olarak infaz Savcısı ile görüştüm.Savcı beyin söylediği şikayet dilekçesinde belirtilen (ki olayımda 18.07.2011 tarihli 20.000 TL'lik taahhhüt ) hangi taksit için şikayet edilmiş ise o taksitin ödenmesi üzerine kararı veren Mahkmeden tahliye talep etmem şeklinde idi.
Bu duruma göre eğer 18.07.2011 tarihli ihlal edilen 20.000 TL'lik taksit miktarını yatırır isem Mahkemeden tahliye talep edebilirim.
Ama siz meslektaşlarımın yazdığı gibi ihlal edilen taahhütden sonraki taksitleri de ödemek gerekir ise zaten borcun tamamı ödenmiş olacağından uğraşmama gerek yok..
Hiç bu kadar kararsız kalmamıştım doğrusu??
Old 14-12-2011, 15:22   #6
tiryakim

 
Varsayılan

Muaccel oln tüm taksitlerinde yatırılması gerekir.
Kanun Açık;
Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı ödersedemektedir.

NOT: Kırmızı altı çizilen yere Dikkat !!!
Old 14-12-2011, 18:37   #7
AV.HANİFE

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Muaccel oln tüm taksitlerinde yatırılması gerekir.
Kanun Açık;
Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı ödersedemektedir.

NOT: Kırmızı altı çizilen yere Dikkat !!!
Sayın meslektaşım icra müdürleri ile de görüştüm.Uygulama kesin..
Eğer ki taahhüt edilen miktar yatırılmış ise -ki olayımızda 20.000 TL-- infaz durduruluyor.
Yasa açık ama uygulama bu şekildeymiş..
Old 14-12-2011, 18:49   #8
AV.HANİFE

 
Varsayılan

Aslında burada ilginç bir uygulama daha var..
1-) Normal şartlarda hakkında verilen hüküm kesinleşen sanığa diyelim çağrı kağıdı göndeirlip 10 gün içinde geli adliyeye teslim olması isteniyor.Kişi bu süre içerisinde gelip benim mazeretim var bana 6 aya kadar müsaade edin sonra cezaevine gireyim derse sunduğu mazeretlere binaen infaz C.Savcısının takdiri ile 6 aya kadar ertelenebiliyor.Sonrasında kişi gelmezse hakkında yakalam kararı çıkarılıp Türkiyenin neresinde olursa olsun yakalanabiliyor.Örneğin bir gasp veya tecavüz sanığı düşünün.Ona yapılan uygulama bu...
2-) Ama konu taahhüdü ihlalle alakalı tazyik haopsi olunca çağrı kağıdı gönderilmiyor.Mahkeme infaz savcılığına yazıyor.İnfaz Savcısı da sanığın adresindeki karakola yazıyor.Ve tazyik hapsi,ne maruz kalan sanık evinde bulunduğu anda direk alınıp cezasının infazına başlanıyor.Yani borcu ödeyebilmek için bile olsa süre tanınamıyor.Sadece ağır hastalık hali hariç..
Ama tazyik hapsine maruz kalan kişinin tek artısı bu uygulamada hakkında yakalama kararı çıkarılmaıyor.Dolayısıyla sadece; belirtilen adresinde polis yakalayabilir ise cezaevine giriyor.Eğer ikamet değiştirip MERNİS adresini değiştimese yakalanma şansı yok.
Aslında son 6 aya kadar tazyik hapislerinde uygulama (1) numaralı bentte belirttiiğim gibi imiş.Yani tazyik hapsiyle cezalandırılan kişiye çağrı kağıdı göndeirlip 10 gün içinde gel deniyormuş.Ancak HSYK yayınladığı bir genelge tazyik hapislerinin infazında çağrı kağıdı göndeirlmesi usulünü kaldırmış.Çünkü adı tazyik hapsiymiş..Yani İnfaz yasasında böyle bir ayrım yok iken HSYK genelgesi ile böyle bir ayrım gelmiş.

Yani özetle gasp veya tacizciyi adliyeye davet edeceksiniz yeri geldiğinde 6 aya kadar cezaevine girmesini erteleyebileceksiniz.Ama para borcunu ödemeyen/ödeyemeyen kişiyi evinden alıp direk cezaevine göndereceksiniz..Hemde yasada bu şekilde hiç bir ayrım olmadığı halde yayınlanmış HSYK kararı ile...
Bunun adı bence hukuk devleti değil genelge devletidir.Kimse de kusura bakmayacak...
Old 14-12-2011, 23:41   #9
Özgür Kınay

 
Varsayılan

Sonucu merakla bekliyorum. Zira yaşadığımız olaylarda borcun tamamı ödenmeden biz şikayetimizi geri çekmiyoruz ve borçlular kısmi ödeme ile vs... hiçbir şekilde çıkamıyorlar.

Lütfen (ola ki bir ödeme yaparsanız) bizi de durumdan haberdar ediniz.
Old 16-02-2017, 16:30   #10
Av. Suat

 
Varsayılan

İİK 354. ve 340. md ler aynı hususu düzenlemiş gibi görünmelerine rağmen asında bu maddelerde aynı husus düzenlenmemiştir.

Her iki madde titizlikle irdelendiğinde, madde metninden de anlaşıldığı üzere 340. md., sadece ve sadece sanık hakkında mahkemece verilmiş olan mahkumiyet kararının infazına başlamış olması halinde uygulanacaktır.

Eğer sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve fakat henüz infaz aşamasına geçilmemişse bu halde genel düşüm halini düzenleyen 354 md. ye göre işlem yapılacak ve ancak bu maddedeki şartların gerçekleşmesi halinde mahkemece düşüm kararı verilebilecektir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
TaahhÜdÜ İhlalde Teblİgat Sorunu av.semanur Meslektaşların Soruları 7 21-05-2013 23:02
Ödeme Taahhüdü Olan İcra Dosyasında İşlem Yapılmaması durumunda Dosya Düşer mi ? tiryakim Meslektaşların Soruları 6 05-07-2011 20:15
TaahhÜdÜ İhlalde KesİleŞme İle Karar Arasindakİ SÜrede ZamanaŞimi üye7160 Meslektaşların Soruları 10 17-06-2011 14:09
TaahhÜdÜ İhlal- Taksİt Tarİhİnİn AÇikÇa Bellİ Olmasi... muhatap Meslektaşların Soruları 5 05-10-2010 15:17
karz aktinde tarih yazılmamışsa borçlu temerrüde ne zaman düşer yada düşer mi semush Hukuk Soruları 1 28-10-2007 19:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04614496 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.