Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Yanıt
Old 29-11-2011, 18:51   #1
Avukat Ramazan

 
Varsayılan ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

ortaklığın giderilmesi davalarında davanın aynen taksim veya satış suretiyle giderilmesi durumunda her iki tarafada ücreti vekalet verilirmi ? cevaplarınız için teşekkürler
Old 29-11-2011, 19:28   #2
yalcinhukukbürosu

 
Varsayılan

İki taraf ta yani hem davacı hem de davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinde cevap: EVET
Old 06-03-2012, 16:23   #3
bb6549

 
Varsayılan

Pekİ Davali Vekİlİnİn KazandiĞi Vekalet Ücretİ DİĞer Davali Ve Davacilardan Mi Tahsİl Edİlİr.yoksa Sadece Davacilardan Mi..????
Old 06-03-2012, 20:11   #4
Nuriye Değer

 
Varsayılan

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücretinden paydaşlar payları oranında mesul olur.Örneğin 1/3 er hisse ile malik olunan parselin ortaklığının satış suretiyle giderilmesine karar verilir ve davacı taraf lehine vekalet ücretine takdir edilirse satış sonrasında elde edilen satış parasının paylaştırılmasında önce vekalet ücreti kesilir. .Vekalet ücretinden herkes payları oranında mesul olur.Satış memuru satış parasından keser , davacıya verir.
Old 07-03-2012, 12:54   #5
ufukyener

 
Varsayılan

Yargıtay' ın yerleşmiş içtihatları uyarınca İzale-i Şuyu davaları tüm taraflar leh ve aleyhlerine sonuç doğuran davalar olduğundan kendisini vekille temsil ettiren her paydaş lehine vekalet ücretine hükmedilir. Aksi durum bozma sebebidir. Yargılama giderleri ve vekalet ücreti tarafların payları oranında bölüşülür.
6.HD 24/01/2005 2005/106 K, 20/09/2005 2005/6965-2005/8361, 21/02/2006 2005/12562-2006/1460 .....)
Old 07-03-2012, 23:16   #6
ebruer

 
Varsayılan

Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı davalardan olduğu için, Mahkemede kendini vekil ile temsil ettiren kişi davacı da olsa, davalı da olsa bu ücrete hükmedilir ve kendisini vekil ile temsil ettiren paydaşlara payları oranında ödemesine karar verilir. Bu durumda vekalet ücretini tüm paydaşlar payları oranında öderler.Yani, kendisini vekil ile temsil ettiren paydaş da kendi avukatına ait ücretin payı oranındaki kısmından sorumludur.
Old 03-08-2013, 14:05   #7
Av.Fatma Karataşlı

 
Varsayılan Ortaklığın giderilmesi davasındaki vekalet ücreti için icra takibi

Sayın Meslektaşlarım,
Ortaklığın giderilmesi davası sonunda ilamda bahsedilen vekalet ücretinin, satış işleminden önce icraya konulamayacağına dair bir düzenlemeye rastlamadım.
Sizin bildiğiniz bir düzenleme var mı?
Şimdiden teşekkürler.
Old 04-08-2013, 13:53   #8
Av. Yavuz Şahin

 
Varsayılan

Yani hükmedilen vekalet ücretinin bir kısmını da kendi müvekkilimizden mi tahsil edeceğiz )
Old 04-08-2013, 14:47   #9
üye42775

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatma Karataşlı
Sayın Meslektaşlarım,
Ortaklığın giderilmesi davası sonunda ilamda bahsedilen vekalet ücretinin, satış işleminden önce icraya konulamayacağına dair bir düzenlemeye rastlamadım.
Sizin bildiğiniz bir düzenleme var mı?
Şimdiden teşekkürler.

"Ortaklığın giderilmesi ilamında yazılı olan «vekalet ücreti» ve «yargılama giderleri»nin paydaşlar tarafından ayrı takip konusu yapılamayacağı"

Ortaklığın giderilmesi isteği ile açılan dava, ortak taşınır veya taşınmaz malların olanak var ise aynen taksimi suretiyle paydaşlara teslimi yahut o şeylerin satılması sonucu elde edilecek paranın ortaklara ödenmesiyle sona erer. Ortaklığın giderilmesi davasının diğer dava türlerinden ayrı, kendisine has özellikleri vardır. Taraflar aslında hem davacı hem de davalı durumundadırlar. Çünkü verilen karardan her iki taraf da yararlanır. Bu itibarla, dava giderleri ile HUMK’nun 423. maddesi gereği yargılama giderlerinden sayılan avukatlık ücretinden dolayı davalı ve davacı ayırt edilmeksizin, iki tarafın da sorumlu tutulması zorunludur. Hakim, satış için bir memur tayin eder. Bu memurun icra memuru olması şart değildir. Kanun, seçimi tamamen hakimin takdirine bırakmıştır. Bu memur, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 571’inci maddesi uyarınca satışı, İİK’na göre yapar. Satışa ait şikayet ve itirazlar dava esnasında hükümle birlikte sonuçlanmadığı cihetle, yine sulh hakimi tarafından incelenir ve karara bağlanır. O halde, yargılama safhası ile satış safhası kül teşkil eder ve yek diğerinden ayrılamaz. Bu itibarla, yargılama giderleri ile infaz safhasında yapılmış satışa ilişkin giderlerin bir bütün olarak ele alınması zorunludur. Bu nedenle, dava sırasında yapılan giderler, satışla alakalı giderler, avukatlık ücreti, harç ve damga vergisinin payları oranında paydaşlara yükletilmesi yoluna gidilir. Bunları yapılaştırma konusunda tarafların davacı veya davalı sıfatlarını taşımaları etkili değildir. Tüm giderler ve avukatlık ücreti payları oranında taksim edildikten ve paya düşen satış bedelinden tenzil edildikten sonra kalanı paydaşlara ödenmekle ortaklığın giderilmesi davası sonuca ulaşmış olur. Bu nedenledir ki, ortaklığın giderilmesi davasına ait hükümde yazılı avukatlık ücreti ve yargılama giderleri müstakil icra takibinin konusunu teşkil edemez. Olayda, taşınır ortak malın satılması suretiyle ortaklığın giderilmesine, satış bedelinin payları oranında mirasçılara taksimine, taraf vekilleri için takdir olunan 1000’er lira avukatlık ücretinin ve yargılama giderleri 542.90 liranın, mirasçılara payları oranında tahmiline» dair 9.6.1976 tarihli ilamda yazılı avukatlık ücreti ve yargılama giderinin yarısı 271 lira davacı vekili tarafından müstakil takip konusu yapılmıştır. Halbuki, yukarıda açıklanan sebepler ve davanın özelliği itibariyle buna yasal olanak yoktur. Bu itibarla, merciin «takibin iptaline» karar vermesi yasaya uygun bulunmakla, bu yöne ilişen temyiz itirazı yersizdir.

Üye Nezihi Kalaycı ve Kemal Gür’ün muhalefet şerhleri:

Çoğunluk kararında ortaklığın giderilmesi davasının mahiyeti, niyetinde riayet edilecek hususlar uzun uzun izah edilmiş ve hükmün temyizi halinde Özel Dairenin kontrol edeceği yönler açıklanmıştır. Ortaklığın giderilmesine dair verilen kararla o dava biter. Dava safhası ayrı, infaz safhası ayrıdır. Ortaklığın giderilmesine dair ilam alınır, tarafları isterse infaza koyar, isterse koymaz. «İnfazla ortaklığın giderilmesi davasının son bulacağına» dair çoğunluk kararına katılmak mümkün olmamıştır.

İlamda mahkeme masrafları ve bundan madut vekalet ücreti yönünden edaya ait hüküm vardır. Satış bedelinin hisselere göre taksimi ayrı şeydir ve satış sonunda satış bedelinin taksimini öngörür ilamda «dava masraflarının da satış bedelinden alınacağına» dair bir hüküm yoktur. Bu nedenle ve ilama uygun olarak vekalet ücreti müstakil takip konusu edilebilir. Çoğunluk kararında, satış bedelinden alacağı öngörülmüştür. Oysa İİK. 59. maddesi satış masraflarından bahseder. İlamın masrafları satış masrafı değildir. İcra masrafları, takip harçlarını, satış hazırlıkları için yapılan masrafları kapsar. İhalenin yapılabilmesi için İİK. 115 ve 116. maddesinde açıklandığı gibi paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının da karşılanması şartı tahakkuk etmelidir. Burada da «ortaklığın giderilmesine ait davanın masraflarından» söz edilmemektedir. Çoğunluk kararı kabul edilirse, «satış bedelinin; ilam masraflarını da karşılaması gerektiği» yolunda bir şart kabul etmek gerekir.

Oysa 115 ve 116. maddelerde böyle bir şart aranmamıştır. Bu da «ilam giderlerinin satış masraflarından olmadığını» gösterir. Taşınmazların ihalesini düzenleyen 129. madde de, menkullerin ihalelerini düzenleyen 115 ve 116. maddeye paralel aynı hükmü koymuştur. Bu itibarla «ilamın, masrafları yönünden müstakilen infaz edilemeyeceğine» dair merci kararı bozulmalıdır.

(12. HD. 22.2.1977 T. E: 1436, K: 1874 - e-uyar.com)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti... advokat34 Meslektaşların Soruları 5 27-01-2015 13:23
Ortaklığın giderilmesi davasında bütün ortakların davacı avukata vekalet vermesi hukukcu1985 Meslektaşların Soruları 1 07-09-2011 22:36
ortaklığın giderilmesi davasında husumet KOÇ Meslektaşların Soruları 10 09-03-2010 15:22
Ortaklığın Giderilmesi Kararı-Vekalet Ücreti İçin İcra Takibi AV. CİHAN TAŞ Meslektaşların Soruları 1 01-02-2010 12:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03437591 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.