Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle iş akdinin feshi

Yanıt
Old 22-11-2011, 15:16   #1
Av. Çıldır

 
Varsayılan Mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle iş akdinin feshi

Sayın meslektaşlarım;

İşçinin iş akdi mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle işveren tarafından noter aracılığıyla gönderilen ihtarname ile feshedilmiştir.

İşçi yüksek lisans öğrencisi olup daha öncede derslerinin olduğu günlerde işverenden sözlü izin alarak derslerine katılmıştır. Daha sonra işverenle arası bozulduğu için işçinin iyiniyetini kullanan işveren,sözlü olarak izin verdiği halde işçinin iş akdini feshetmiştir.

İşçi derslerine devam edebilmek için izin alabilmek için çalıştığı süre boyunca hiç yıllık izin kullanmamıştır.

Bu bilgiler ışığında;

İşçinin sözlü olarak izin aldığı yani bunun işçi açısından bir nevi işyeri uygulaması haline geldiği hususu iş akdinin haksız olarak feshedildiği yönünde kullanılabilir mi?

Bir diğer sorum, işçinin derslerine katılabilmek için yıllık izinlerinin hiç kullanılmamış olmasının bu anlamda işçiye bir faydası olur mu?

Bu durumdayken işe iade davası açılıp açılmaması yönünde görüşlerinizi bildirebilir misiniz?

Tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla;
Old 22-11-2011, 16:14   #2
hukukav

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;
Bildiğiniz gibi söz uçar yazı kalır yani sözlü iddianızı ancak tanıkla ispatlarsınız ancak yeterli olmaz kanaatindeyim. diğer yandan bir kurtuluş yolu da şu ki, normal şartlar altında işverenin, işçiye önce ihtarname göndererek "savunmasını yazılı olarak bildirmesini ve işbaşı yapmasını aksi halde sözleşmesinin fesholunacağını" bildirmesi gerekirdi. Eğer işveren direk feshe dair ihtarname gönderdiyse, fesih geçersiz olacaktır. Umarım bu yükümlülüğe uymamışdır, aksi halde zor. Çünkü yıllık iznin kullanılmadığı iddiası ancak fesihten sonra açılacak alacak davasında önem taşır. Yıllık izin, yerine başka bir olguyla değiştirilemeziişveren kabul etmediği takdirde yıllık iznin kullanılmadığı,yerine okula gidildiği iddiası işçinin ancak alacak davasında öne sürebileceği bir haktır.
İyi çalışmalar dilerim.
Old 23-11-2011, 11:31   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Çıldır
Sayın meslektaşlarım;

İşçinin iş akdi mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle işveren tarafından noter aracılığıyla gönderilen ihtarname ile feshedilmiştir.

İşçi yüksek lisans öğrencisi olup daha öncede derslerinin olduğu günlerde işverenden sözlü izin alarak derslerine katılmıştır. Daha sonra işverenle arası bozulduğu için işçinin iyiniyetini kullanan işveren,sözlü olarak izin verdiği halde işçinin iş akdini feshetmiştir.

İşçi derslerine devam edebilmek için izin alabilmek için çalıştığı süre boyunca hiç yıllık izin kullanmamıştır.

Bu bilgiler ışığında;

İşçinin sözlü olarak izin aldığı yani bunun işçi açısından bir nevi işyeri uygulaması haline geldiği hususu iş akdinin haksız olarak feshedildiği yönünde kullanılabilir mi?

Bir diğer sorum, işçinin derslerine katılabilmek için yıllık izinlerinin hiç kullanılmamış olmasının bu anlamda işçiye bir faydası olur mu?

Bu durumdayken işe iade davası açılıp açılmaması yönünde görüşlerinizi bildirebilir misiniz?

Tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla;

İşçi, dersinin olduğu hergün ayrı ayrı mı izin almış, yoksa yüksek lisansa başlarken işveren iş saatlerine denk gelebilecek tüm derslere girmesine müsaade mi etmiş? Bence sorunuzun cevabı bu sorunun cevabındadır.

Yıllık izin ise, bu şekilde bölünmez. Yıllık izin ücretini talep edebilirsiniz.

Saygılar,
Old 23-11-2011, 12:44   #4
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukav
Sayın Meslektaşım;
Bildiğiniz gibi söz uçar yazı kalır yani sözlü iddianızı ancak tanıkla ispatlarsınız ancak yeterli olmaz kanaatindeyim. diğer yandan bir kurtuluş yolu da şu ki, normal şartlar altında işverenin, işçiye önce ihtarname göndererek "savunmasını yazılı olarak bildirmesini ve işbaşı yapmasını aksi halde sözleşmesinin fesholunacağını" bildirmesi gerekirdi. Eğer işveren direk feshe dair ihtarname gönderdiyse, fesih geçersiz olacaktır. Umarım bu yükümlülüğe uymamışdır, aksi halde zor. Çünkü yıllık iznin kullanılmadığı iddiası ancak fesihten sonra açılacak alacak davasında önem taşır. Yıllık izin, yerine başka bir olguyla değiştirilemeziişveren kabul etmediği takdirde yıllık iznin kullanılmadığı,yerine okula gidildiği iddiası işçinin ancak alacak davasında öne sürebileceği bir haktır.
İyi çalışmalar dilerim.

Sayın Meslektaşım;

Öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Belirttiğiniz hususlarla ilgili ben de bir araştırm yapmıştım ama "savunma istenmemesine" ilişkin görüşünüz oldukça işime yaradı.

İşveren tarafından çekilen ihtarname şu şekilde;

" ... işe gelmediğiniz tespit edilip tutanak altına alınmıştır. Bu davranışınız işyerindeki diğer personeli de olumsuz olarak etkilemektedir. İş akdiniz bu sebeplerle feshedilmiştir.

İhbar öneli olarak 4 haftalık sürede günde 2 saat iş arama hakkını toplu olarak ya da parçalar halinde kullanabilirsiniz..."

Yani işveren işçiden savunma istememiş bu durum karşısından iş akdini doğrudan feshetmiştir.

Bu durumda iş akdinin feshi geçersiz olduğundan bu haksız fesih karşısından işe iade davası açılabilir diye düşünüyorum.

Saygılarımla;
Old 23-11-2011, 12:46   #5
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
İşçi, dersinin olduğu hergün ayrı ayrı mı izin almış, yoksa yüksek lisansa başlarken işveren iş saatlerine denk gelebilecek tüm derslere girmesine müsaade mi etmiş? Bence sorunuzun cevabı bu sorunun cevabındadır.

Yıllık izin ise, bu şekilde bölünmez. Yıllık izin ücretini talep edebilirsiniz.

Saygılar,

Sayın Meslektaşım; yanıtınız için teşekkür ederim.

İşçi işe girerken de yükseklisans öğrencisi olduğu için işveren en baştan itibaren bu günlerde işçiye izin kullandırmıştır. Yani iş saatlerine denk gelecek tüm derslerine girmesine müsaade etmiştir.

Saygılarımla;
Old 23-11-2011, 13:03   #6
Adli Tip

 
Varsayılan

Konu başlığı "Mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle iş akdinin feshi" olduğu için, ben sözleşmenin haklı nedenle (derhal) feshedildiğini düşünmüştüm.

Sözleşme geçerli nedenle feshedildiyse, sayın hukukav'ın da belirttiği gibi, şayet müvekkiliniz iş güvencesi kapsamındaysa, feshin usule de uygun olması gerekir. Bu doğrultuda salt savunma alınmamış olması dahi, işe iade davasını kazanmanıza yetebilecektir.

Saygılar,
Old 23-11-2011, 13:37   #7
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Konu başlığı "Mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle iş akdinin feshi" olduğu için, ben sözleşmenin haklı nedenle (derhal) feshedildiğini düşünmüştüm.

Sözleşme geçerli nedenle feshedildiyse, sayın hukukav'ın da belirttiği gibi, şayet müvekkiliniz iş güvencesi kapsamındaysa, feshin usule de uygun olması gerekir. Bu doğrultuda salt savunma alınmamış olması dahi, işe iade davasını kazanmanıza yetebilecektir.

Saygılar,
,

Sayın Meslektaşım;

İşveren iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmiş. Bu durumda savunma almadan doğrudan iş akdini fesih hakkında sahip. Sayın hukukav'ın bu konuyla ilgili ayrı bir bilgisi yoksa feshin geçersiz olduğunu ileri sürmek güç olacaktır.

Saygılarımla;
Old 23-11-2011, 14:13   #8
JACELYN

 
Varsayılan

İşveren, işçi mazeretsiz olarak kanunda belirtilen sürelerde işe gelmediyse" bir ay içinde 2 gün üst üste veya toplam 3 gün" iş akdini 25/II-g bendine göre iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için işçinin savunmasının alınması gerekmez. Kıdem ve ihbar tazminatı da ödemez.
Old 23-11-2011, 14:14   #9
JACELYN

 
Varsayılan

Açılacak bir davadan da sonuç alınamayacağını ( yazılı bir izin olmadığı beyan edilmiş) düşünüyorum.
Old 23-11-2011, 14:38   #10
Adli Tip

 
Varsayılan

ihbar öneli kullandırıldığına göre, haklı fesih hakkı doğduysa da kullanılmamıştır. Usule de bu sebeple uyulması gerekir.
Old 23-11-2011, 14:43   #11
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
ihbar öneli kullandırıldığına göre, haklı fesih hakkı doğduysa da kullanılmamıştır. Usule de bu sebeple uyulması gerekir.

Benim de aklıma takıldı ihbar öneli kullanması meselesi. İşveren fesih ihtarnamesinde haklı nedenle feshettiğini açık bir şekilde belirtiyor ama dediğiniz gibi 4 haftalık ihbar öneli veriyor.

Bu durum iş akdinin feshinin haklı nedenle değil (en azından usulen değil) geçerli nedenle yapıldığı olarak yorumlanabilir mi?

Eğer ki haklı neden değil geçerli nedenle yapıldığı kabul edilirse bu durumda işçinin savunması alınmadığından fesih geçersiz mi olacaktır?
Old 23-11-2011, 15:13   #12
JACELYN

 
Varsayılan

Üstat işçinin kanuni hakları ( kıdem gibi )ödenmiş mi? Ben hala feshin haklı mı yoksa geçerli nedenle mi yapıldığını anlayamadım. Eğer fesih geçerli nedenle yapılmışsa madde 19 gereği savunma alınmadan yapıldığı için yapılan fesih geçersizdir ve işe iade davası açılırsa kazanılır.Yok 25/II-g gereği haklı nedenle yapılmışsa savunma alınmasına gerek yoktur. Saygılar
Old 23-11-2011, 15:19   #13
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan JACELYN
Üstat işçinin kanuni hakları ( kıdem gibi )ödenmiş mi? Ben hala feshin haklı mı yoksa geçerli nedenle mi yapıldığını anlayamadım. Eğer fesih geçerli nedenle yapılmışsa madde 19 gereği savunma alınmadan yapıldığı için yapılan fesih geçersizdir ve işe iade davası açılırsa kazanılır.Yok 25/II-g gereği haklı nedenle yapılmışsa savunma alınmasına gerek yoktur. Saygılar

Sayın Meslektaşım;

İşveren haklı feshi haklı nedenle yaptığını belirtiyor ve ihtarnamede de açık bir şekilde bunu yazıyor. Daha önceki mesajlarımda da bunu yazmıştım ama atlamışsınız sanırım.

Kafamı karıştıran durum, işverenin haklı nedenle fesih yapmasına rağmen ihbar öneli vermesi. Sizce bu durumun anlamı nedir?

Bu arada işçiye herhangi bir tazminat ödenmemiştir ve hala ihbar süresi devam etmekte olup işine devam etmektedir.
Old 23-11-2011, 15:24   #14
Adli Tip

 
Varsayılan

Hem derhal (haklı) hem de geçerli (önelli/ihbar tazminatlı) fesih olmaz.

Ve bu feshin geçerli nedene dayanılarak yapıldığını kabul etmek gerekir düşüncesindeyim.

"" ... işe gelmediğiniz tespit edilip tutanak altına alınmıştır. Bu davranışınız işyerindeki diğer personeli de olumsuz olarak etkilemektedir. İş akdiniz bu sebeplerle feshedilmiştir.

İhbar öneli olarak 4 haftalık sürede günde 2 saat iş arama hakkını toplu olarak ya da parçalar halinde kullanabilirsiniz..."
bu ifadede de ne haklı fesih ne de 25. maddeden bahsedilmemiştir zaten.
Old 23-11-2011, 15:29   #15
JACELYN

 
Varsayılan

Peki fesih yazısında madde belirtilmiş mi üstat. İş Kanununun ..... maddesi gereğince diye? Ancak durum gerçekten ilginç, hem haklı hem geçerli nedenle fesih yapmış)Haklı nedenle kabul edersek eğer, müvekkilinizin kazanması çok zor,geçerli neden olarak kazanırsa davalı işverenin kazanması çok zor)
Old 23-11-2011, 15:30   #16
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Hem derhal (haklı) hem de geçerli (önelli/ihbar tazminatlı) fesih olmaz.

Ve bu feshin geçerli nedene dayanılarak yapıldığını kabul etmek gerekir düşüncesindeyim.

"" ... işe gelmediğiniz tespit edilip tutanak altına alınmıştır. Bu davranışınız işyerindeki diğer personeli de olumsuz olarak etkilemektedir. İş akdiniz bu sebeplerle feshedilmiştir.

İhbar öneli olarak 4 haftalık sürede günde 2 saat iş arama hakkını toplu olarak ya da parçalar halinde kullanabilirsiniz..."
bu ifadede de ne haklı fesih ne de 25. maddeden bahsedilmemiştir zaten.

İhtarname içeriğinde haklı fesih yazmamış ancak ihtarnamenin konu bölümünde; " Muhatabın İş Akdinin 4857 sayılı yaqsanın 25/2-g bendi uyarınca haklı nedenle feshi hakkındadır" yazmakta. Konu bölümünün dışında ihtarnamenin içeriğinde iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine dair bir ibare bulunmuyor.
Old 23-11-2011, 15:35   #17
JACELYN

 
Varsayılan

Bence dava açın ve feshin haklı mı yoksa geçerli mi olduğunu tartışın mahkemede ( ama bana haklı neden daha ağır basıyor gibi geldi)
Old 23-11-2011, 15:35   #18
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Çıldır
Sayın meslektaşlarım;

İşçinin iş akdi mazeretsiz olarak işe gelmeme sebebiyle işveren tarafından noter aracılığıyla gönderilen ihtarname ile feshedilmiştir.

İşçi yüksek lisans öğrencisi olup daha öncede derslerinin olduğu günlerde işverenden sözlü izin alarak derslerine katılmıştır. Daha sonra işverenle arası bozulduğu için işçinin iyiniyetini kullanan işveren,sözlü olarak izin verdiği halde işçinin iş akdini feshetmiştir.

İşçi derslerine devam edebilmek için izin alabilmek için çalıştığı süre boyunca hiç yıllık izin kullanmamıştır.

Bu bilgiler ışığında;

İşçinin sözlü olarak izin aldığı yani bunun işçi açısından bir nevi işyeri uygulaması haline geldiği hususu iş akdinin haksız olarak feshedildiği yönünde kullanılabilir mi?

Bir diğer sorum, işçinin derslerine katılabilmek için yıllık izinlerinin hiç kullanılmamış olmasının bu anlamda işçiye bir faydası olur mu?

Bu durumdayken işe iade davası açılıp açılmaması yönünde görüşlerinizi bildirebilir misiniz?

Tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla;

İşverenin yapmış olduğu fesih haksız olup, işçi dilerse alacak davası açabilir.

Fesih geçersiz bir nedenle yapıldığından dolayı işe iadesine karar verilmelidir.

İşçi, işverenden almış olduğu izin nedeniyle, iş yerinde olmadığı ispatlaması yeterlidir.

Tanıklar varsa fazla tereddüt etmeyin....

Kolay Gelsin...
Old 23-11-2011, 15:36   #19
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Çıldır
İhtarname içeriğinde haklı fesih yazmamış ancak ihtarnamenin konu bölümünde; " Muhatabın İş Akdinin 4857 sayılı yaqsanın 25/2-g bendi uyarınca haklı nedenle feshi hakkındadır" yazmakta. Konu bölümünün dışında ihtarnamenin içeriğinde iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine dair bir ibare bulunmuyor.

Bence, "30 işçi, 6 ay kıdem, işveren vekili olmama" şartları varsa süreyi kaçırmadan açın işe iade davasını.

Fesih nedeninin yazılı ve AÇIKÇA belirtilmemiş olduğuna da bizler tanığız.
Old 23-11-2011, 15:42   #20
Av. Çıldır

 
Varsayılan

İhtarname metni elime tam olarak ulaştı ve işin daha da karışık olduğunu gördüm. İşveren konu bölümünde iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirip ihtarname içeriğinde ise 18-19 maddelere göre ihbar öneli verdiğini belirtmiştir( geçerli nedenle fesih)

İhtarname metnini tam olarak yazarsam belki bir fikir birliğine varabiliriz;

"Konusu : muhatabın iş akdinin 4857 sayılı yasanın 25/2-g bendi uyarınca haklı nedenle feshi hakkındadır.


Açıklama :

İş yerimizde ....... tarihleri arasında çalışmaktasınız.

...... tarihleri arasında hakkınızda tutulan tutanaklara istinaden haber vermeksizin işe gelmediğiniz tespit edilmiştir. Göreve gelmemenizdiğer personelin performanslarını da olumsuz etkilediğiniz tutulan tutanaklardan da anlaşılmaktadır.

4875 sayılı yasanın 18-19 vs. maddeleri gereğince bugünden itibaren 4 hafta süre ile ihbar önelinizi kullandığınızı tarafınıza tebliğ ederiz. Yasa gereği ihbar süresi içerisinde günlük 2 saat iş arama hakkınız peyderpey ve toplu olarak da kullanabilirsiniz. bilgilerinize rica olunur.
Old 23-11-2011, 15:45   #21
JACELYN

 
Varsayılan

Bunlar tam çorba yapıp işleri iyice karıştırmışlar. Ama bence işçi lehine yorum ilkesi gereği geçerli nedenle fesih olarak kabul edilip açacağınız işe iade davası ( tabii şartları varsa) olumlu sonuçlanır diye düşünüyorum. Üstelik yazıda kaç gün bir ayda ne kadar işe gelmediği de yazılmamış.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Mazeretsiz işe gelmeme-istifa adalet için Meslektaşların Soruları 5 26-10-2011 09:19
İş sözleşmesinin 3 gün üstüste gelmeme nedeniyle feshi aynur7485 Meslektaşların Soruları 21 19-01-2011 14:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05657506 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.